Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek

1993.évi (III.)Törvény 86.§- 92.§

Érintett jogszabályok: