Szakmai szótár

Kulcsszó Érintett jogszabályok Részletes leíráscsökkenő sorrend
Adatmódosítás
Egészségügyi, államigazgatás feladatai (környezet, kémia,biológiai…)
Szolgáltatás

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(i)
489/2013. Korm. rend. 1.§(g)

Intézményi integráció

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 101/B.§(1-4)

Módszertani feladat

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 111.§

Dolgozók (szakképzett)szakmai

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 113.§(1-5)

Szakképzett dolgozó képesítés alóli felmentése

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 114.§(1-5) zárórendelkezés

Dolgozók felmentése képzés alól

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 114.§(2-5), 6.§(5)

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§(3)

Új munkakör megnevezés 2018.01.01-től

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 119.§ (5) a-h, zárórendelkezés

Szakmai munka értékelése

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 13.§(a-e)

Szakértői díj

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 14.§

Dolgozók létszámelőírásai (szakmai)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.sz.melléklet

Szakmai létszámnorma

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.sz.melléklet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(a)

Intézményi ellátások

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(d)

Személyes gondoskodást nyújtó intézmény

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(G)

Személyes gondoskodást végző személy

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(h)

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§(2)a.

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 1.§(2)aa.

Veszélyezettség

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(j)

Férőhely

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.§(k)

Dolgozók képesítése (szakmai)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 3.sz.melléklet

Érdekképviselet (ellátott)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 3.§(2)

Tárgyi feltételek

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 4.§(1-2), 41.§(1-4), 42.§, 101/C/D.§

253/1997. Korm.rend.OTÉK 41.§(1-3),62.§(5-7),63.§(1-3).64.§(1),66.§(1-2)

 

Alapfeladatokat meghaladó szolgáltatások

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 40.§(5)

Fűtés

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 41.§(4)b.

Szobákban elhelyezhető ellátottak max.létszáma

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 42.§(1-2)

Tárgyi feltételek (átlagot meghaladó)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 43.§(a,b)

Intézményi szolgáltatások

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 44.§(1-2)

Gondozási tevékenység

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 44.§(2)

Étkeztetés

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 45.§(1-4)

Ruházat, textilia, védőruha biztosítása, leltára

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 46.§(1-8),47.§, 48.§(1-2),49.§(a,b)

Alapító okirat

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1) b.

Munkaköri leírás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1), 6.§ (9),

Szabályzatok (kötelező)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1)1.sz.melléklet

Dokumentációs rend (ellátotti)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1-2)

Működési feltételek

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1-3)

Dolgozók munkaköri leírása

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(e.)

Felelősségbiztosítás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5/C.§

Szakápolási tevékenység

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 50.§(2) c.

Orvosi ellátás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 50.§, 2.sz.melléklet

Egészségügyi ellátás, alapápolás, eü.személyi lap

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 50.§,53.§

4/2000. EüM rendelet 1.sz.melléklet

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 24.§,136-137.§

 

Átadó füzet

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 51.§(2)

Gyógyszer alap-eseti, nyilvántartás,felhasználás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 51.§, 52.§, 9.sz.melléklet

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 52.§(5,6,8,9)

Egészségügyi ápolási dokumentáció

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 53.§(1-3)

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 24.§, 136-137.§,

4/2000. EüM rendelet 1.sz.melléklet

 

Mentálhigiénés ellátás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 54.§ (1-6)

Szocioterápiás foglalkozás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 55.- 57.§.

Személyi feltételek

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§ (1-5),2.sz.melléklet 2.pontja

Szakképzettség (80%)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(1)

Szakképzett

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(1-14) 3.sz.melléklet, 113.§(1-5)zárórendelk.

Tartási,életjáradéki és örökösödési szerződés tilalma

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(10)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(3)

Ágazatspecifikus munkakörök

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(11)

257/2000 (XII.26) Korm .r. 2.sz.melléklet

Munkaruha-védőruha

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(11)

257/2000 (XII.26) Korm .r. 2.sz.melléklet

Módszertani feladatokat ellátó személy

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(14)

Képesítési minimumelőírás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(5)

Szakvizsga letétele, felmentés

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(6-9)

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 5.§(1-2), 15.§(5)     6.sz.melléklet

Vezetői képzésen való részvétel

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(8)8.a

Érték- és vagyonmegőrzés

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 60.§(1-3),61.§(1-3)

Személyes szükséglet

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 61.§ (1-3)

Letét

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 61.§

Elhunyt ellátott hagyatéki teendők

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 62.§(1-6)

Leltár, jegyzék

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 62.§

2000. évi C. tv. (számviteli) 69.§

Foglalkoztatás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 63.§(1)

Szakmai feltétel (általános)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 7.§(1-7)

Rehabilitációs ellátás

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 7.§(5), 11.§(1), 63.§ (1)

Egyéni gondozási terv

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 7.§.(1-4), 9.§(1-2)

92/2008 (IV.23) Korm r, 9.§(5)a.,

Hulladékkezelés

1/2002. Eü.rendelet 1.§(1-2)

Hulladék (egészségügyi)

1/2002. Eü.rendelet 2.§(a-f)

Hulladék(veszélyes)

1/2002. Eü.rendelet 2.§(b)

225/2015. Korm.rendelet 1.§

Hulladék veszélyes (kivéve időskor miatt incontinens pelenka)

1/2002. Eü.rendelet 2.§(ca,cc,)

Hulladék (fertőző) tárolása

1/2002. Eü.rendelet 4.§(3).d.

Hulladékkezelési utasítás, nyilvántartó lap vezetése, határidős adatszolgálatatás

1/2002. Eü.rendelet 8.§(1-4), 9.§(1-2), 3.§(1.3),1.sz.melléklet

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés

18/1998. NM.rendelet 3/A.§(1)

Fertőző beteg környezete

18/1998. NM.rendelet 3/A.§(5)

Fertőző beteg szállítása

18/1998. NM.rendelet 33.§(1-3)

Egészségügyi kártevők elleni védekezés

18/1998. NM.rendelet 36.§(1-8)

Szociális intézmény ellenőrzése

188/1999. Korm.rend. 14-15.§

Szociális intézmény működésének megszűnése

188/1999. Korm.rend. 16.§

Normatív állami támogatás

188/1999. Korm.rend. 21-22/E.§

1997.évi CXXIV. Tv 5.§

2013. évi CCXXX.tv. 34.§(1), 9.sz.melléklet

 

Szociális intézmény működésének engedélyezése

188/1999. Korm.rend. 3-9.§

Népegészségügy

1991. évi XI.tv. 1.§

Egészségügyi, államigazgatás feladatai (környezet, kémia,biológiai…)

1991. évi XI.tv. 3.§(a-d),4,§(1-8)

Alapszabadság

1992.évi (XXXIII.) Törvény 56.§(a,b)

Pótszabadság

1992.évi XXXIII.tv. 57.§,   57/A.§

Fizetési osztály

1992.évi XXXIII.tv. 61.§

Fizetési fokozat

1992.évi XXXIII.tv. 64.§,65.§

Garantált illetmény

1992.évi XXXIII.tv. 66.§

2012. évi  I. tv. (mt.) 153.§

Vezetői pótlék

1992.évi XXXIII.tv. 70.§

Jubileumi jutalom

1992.évi XXXIII.tv. 78.§

Közalkalmazott jogviszonyban töltött idő

1992.évi XXXIII.tv. 87/A.§

SZMSZ szabályzat, jóváhagyás (állami)

1993.évi (III.)Törvény  92/B.§(1-3)

Rendszeres pénzellátás

1993.évi (III.)Törvény 10.§ (i)

Fenntartó

1993.évi (III.)Törvény 10.§ (m)

Jövedelemszámításnál figyelembe vehető

1993.évi (III.)Törvény 10.§(1-9)

Temetés

1993.évi (III.)Törvény 100-104.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 62.§

Jogviszony megszűnése

1993.évi (III.)Törvény 100.§,101.§

92/2008 (IV.23) Korm r, 9.§(5)b.

Intézményi jogviszony megszűnik, megszüntethető

1993.évi (III.)Törvény 100.§.-104.§

Megállapodás felmondása

1993.évi (III.)Törvény 101.§(1.8), 102.§(1-5)

Felmondási idő ellátotti jogviszony megszűnésekor

1993.évi (III.)Törvény 101.§(3)

Térítési díj fizetési kötelezettség hiánya

1993.évi (III.)Törvény 102.§(1-5)

Intézményi jogviszony határozott időre szóló

1993.évi (III.)Törvény 105.§(2), 108.§(1-5)

Ideiglenes beutalás

1993.évi (III.)Törvény 105.§

Határozott időre szóló elhelyezés

1993.évi (III.)Törvény 108.§

Áthelyezés (állami fentartás)

1993.évi (III.)Törvény 109.§(1-5)

Intézményi jogviszony határozott idejű lejárta (állami)

1993.évi (III.)Törvény 109.§(1-5)

Határozatlan időre szóló elhelyezés

1993.évi (III.)Törvény 109.§

Bíróság perekben soron kívül jár el

1993.évi (III.)Törvény 11.§(3-5)

Személyi térítési díj

1993.évi (III.)Törvény 11.§(5), 68/B.§ (1),115.§(2-8),117.§(1,2,3),119.§

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(3)b.,(4),7.§(2), 31.§(1-2),

Jogorvoslat

1993.évi (III.)Törvény 11.§(5), 94/A.§(2-3)

Ellátottak (gondozási) felülvizsgálata

1993.évi (III.)Törvény 113/A.§

92/2008 (IV.23) Korm r, 1.§(b), 6.§-7.§,

Térítési díj, megfizetése

1993.évi (III.)Törvény 114.§(1-3), 117.§(3-7) 117.§(2)b,

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(1,3),3.§(1)f.,(2)a.b.,(3),(4), 18.§,28.§(3),31.§(1)

Ingyenes ellátás

1993.évi (III.)Törvény 114.§(3)

Önköltség

1993.évi (III.)Törvény 115.§(1)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(3)

Intézményi térítési díj

1993.évi (III.)Törvény 115.§(1)

Térítési díj szolgáltatási önköltség megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 115.§(1)

Térítési díj (intézményi) megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 115.§(1-8)

Méltányosság

1993.évi (III.)Törvény 115.§(2)

Térítési díj méltányossági megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 115.§(3)

Térítési díj (személyi) megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 115.§(3-8)

Térítési díj vitatása, fellebezése

1993.évi (III.)Törvény 115.§(4-8) 11.§(4-5)

Térítési díj felülvizsgálata

1993.évi (III.)Törvény 115.§(6-8)

Jövedelemvizsgálat

1993.évi (III.)Törvény 116.§(1),119/C.§(1-2)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 22/A.§(1-4)

Térítési díj megállapítása gondozói ház

1993.évi (III.)Törvény 117.§(1-3)

Jövedelemhányad

1993.évi (III.)Törvény 117.§(2-7)

Jelentős pénzvagyon

1993.évi (III.)Törvény 117.§(4)(6)

Jelentős ingatlanvagyon

1993.évi (III.)Törvény 117.§(5)(7)

Költőpénz

1993.évi (III.)Törvény 117/A(1-3), 119.§ (2-3)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 27.§(1)

Alapgyógyszer

1993.évi (III.)Törvény 117/A.§ (3)

Gyógyszerköltség viselése (alap)

1993.évi (III.)Törvény 117/A.§(3)

Térítési díj (intézményi-személyi)

1993.évi (III.)Törvény 117/B.§ (1-2)

Vagyonnyilatkozat (jövedelemvizsgálat nem szükséges)

1993.évi (III.)Törvény 117/B.§(1)

Térítési díj törzslap vezetése nem szükséges

1993.évi (III.)Törvény 117/B.§

Térítési díjon felüli belépési hozzájárulás

1993.évi (III.)Törvény 117/C.§(1-6), 119/A.§(1-2)

Térítési díj megállapítása (tartásra képes hozzátartozó számára)

1993.évi (III.)Törvény 117/D.§ (1-5)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(1,2)

Jelzálogjog

1993.évi (III.)Törvény 119.§(1-3)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 31.§(3),(5)

Térítési díj hátralék

1993.évi (III.)Törvény 119.§(2,3)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 31.§(2), 3.sz.melléklet

Jövedelemnyilatkozat, megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 119/C.§(1-2)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§(3), 1.sz.melléklet

Szerződéses szolgáltatások, megkötése, tartalma, külső szervezet által biztosítva

1993.évi (III.)Törvény 120.§,122.§(A,B,C)

Utógondozás

1993.évi (III.)Törvény 122.§(7)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 73.§(1,2)

Finanszírozás (egyházi)

1993.évi (III.)Törvény 127.§(1-3)

Alapnormatíva

1993.évi (III.)Törvény 127.§

Szakértői, módszertani díj

1993.évi (III.)Törvény 132.§ (2) 2.a.zárórendelkezés

Egyházi fenntartók tanácsa

1993.évi (III.)Törvény 132.§(2)o, zárórendelkezés

Átmeneti gondozóház működési ideje

1993.évi (III.)Törvény 138.§(4) zárórendelelk.

Emeltszintű férőhely

1993.évi (III.)Törvény 138.§(7) zárórendelkezés

Végrehajtás (szociális igazgatás elévülési idő)

1993.évi (III.)Törvény 14.§

Jogviszony megszűnéséről tájékoztatás

1993.évi (III.)Törvény 140/P.§ zárórendelkezés

Jogtalanul igénybevett ellátás megtérítése

1993.évi (III.)Törvény 17.§(1-10)

Ellátottak nyilvántartása (törzskönyv)

1993.évi (III.)Törvény 20.§(1-9)

Várakozók nyilvántartása, adatszolgáltatás (fenntartói)

1993.évi (III.)Törvény 20.§(2)2a

Országos jelentési rendszer, finanszírozás érdekében (fenntartói feladat) férőhely

1993.évi (III.)Törvény 20/B.§

Ellátások formái (pénzbeni)

1993.évi (III.)Törvény 25.§(1-14)

Törvény hatálya nem terjed ki

1993.évi (III.)Törvény 3.§(6-8)

Időskorúak járadéka

1993.évi (III.)Törvény 32/B/C §

63/2006. Korm.rendelet 6.§(2,3), 9.§, 14.§, 2.sz.melléklet

Egyéni vállalkozó

1993.évi (III.)Törvény 4-§(1)mc

Család

1993.évi (III.)Törvény 4.§ (1) c.

Jövedelemnek nem minősül

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)4,5 pont

Jövedelem

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)a-ab

Vagyon

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)b

Egyedül élő

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)e

Szociális intézmény

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)h

257/2000 (XII.26) Korm .r. 1.§(3)a.

 

Egyházi fenntartó

1993.évi (III.)Törvény 4.§(1)mb

Közeli hozzátartozó

1993.évi (III.)Törvény 4.§(d)

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(r.)

Kereső tevékenység

1993.évi (III.)Törvény 4.§(j)

Ápolási díj

1993.évi (III.)Törvény 40.§

Ápolási díjra jogosult hozzátartozó

1993.évi (III.)Törvény 41..§(1-3)

Súlyosan fogyatékos

1993.évi (III.)Törvény 41.§(3) a.

Tartósan beteg

1993.évi (III.)Törvény 41.§(3) b.

Ápolási díjra nem jogosult

1993.évi (III.)Törvény 42.§(1-6)

Ápolás (fokozott ápolást igénylő, fogyatékos)

1993.évi (III.)Törvény 43/A§ (1-5)

Települési támogatás

1993.évi (III.)Törvény 45.§(1-7)

Természetben nyújtott szociális ellátások

1993.évi (III.)Törvény 47.§(1-2)

Köztemetés

1993.évi (III.)Törvény 48.§ (1-5)

63/2006. Korm.rendelet 34.§(1-3)

Közgyógyellátás

1993.évi (III.)Törvény 49.§ - 52.§

63/2006. Korm.rendelet 35(1-11),35/B.§,49.§

Szociálisan rászorult

1993.évi (III.)Törvény 54. §

340/2007. Korm.rend. 8.§

63/2006. Korm.rendelet 50.§(1-4)

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

1993.évi (III.)Törvény 54.§(1-3)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 50.§(1-3)

Ellátások formái (szociális)

1993.évi (III.)Törvény 56.§(1-2), 57.§(2a)

Alapszolgáltatások

1993.évi (III.)Törvény 57.§ (1)

Szakosított ellátások

1993.évi (III.)Törvény 57.§(2)

Férőhelyszám korlátozása

1993.évi (III.)Törvény 57.§(3)(4), 140/C.§ zárórendelk.

Ellátható személyek intézményekben

1993.évi (III.)Törvény 57.§(3-4)

Módszertani intézmény

1993.évi (III.)Törvény 58.§ (1-7)

Állami támogatásra jogosultak

1993.évi (III.)Törvény 58/A §

Központi költségvetésből támogatás feltételei, befogadás

1993.évi (III.)Törvény 58/A.§ (1-9)

Támogatásra jogosultság feltételei (fenntartó)

1993.évi (III.)Törvény 58/A.§

489/2013. Korm. rend. 1.§(i), 2.§

Gondozási terv (egyéni)

1993.évi (III.)Törvény 66.§(2)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 7.§(1-3), 8.§(1-4), 9.§(1-2)

Ápolást-gondozást nyújtó szolgáltatások

1993.évi (III.)Törvény 67.§ (1-2)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 63.§(1)

Teljes körű ellátás

1993.évi (III.)Törvény 67.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 44.§(1-2)

Gondozási szükséglet, igazolás

1993.évi (III.)Törvény 68.§(1-5), 68/A § (1-4)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 4.§(2)

36/2007 (XII.)SzMM.r. 3.sz, 4.sz.melléklet

2007.évi CXXXI. Tv. 81.§(5-6)

340/2007. Korm.rend. 2.§

 

Igénybevétel feltétele,intézményi elhelyezés

1993.évi (III.)Törvény 68.§(1-5)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3/A.§(2), 12.§,14.§,

Idősek otthonába nem vehető fel

1993.évi (III.)Törvény 68.§(3)

Gondozási egység (demens), csoport

1993.évi (III.)Törvény 68.§(4)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 40.§(1)

Gondozási szükséglet hiánya

1993.évi (III.)Törvény 68.§(5), 68/B § (1-3)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(3)

Tájékoztatási kötelezettség, tartalmi elemei

1993.évi (III.)Törvény 68/A.§(4),94/A.§(3)/D.§/E.§(3)/K.§(4),95.§(1-5), 96.§(1.3),106.§,140/P.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 52.§(4), 62.§(3), 101/A.§(4)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 27.§.(1), 31.§(3)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 6.§(2,6), 9.§ (1)

92/2008 (IV.23) Korm r, 7.§(5)

2012. évi  I. tv. (mt.) 46.§, 47.§

Térítés díj vállalása GSZ nélkül

1993.évi (III.)Törvény 68/B.§(1-3)

Férőhelyszám 15 %-ig ellátható

1993.évi (III.)Törvény 68/B.§

Támogatott lakhatás

1993.évi (III.)Törvény 75.§.

Megállapodás átmeneti otthonba

1993.évi (III.)Törvény 80.§(1-2)3.a.,

Idősek gondozóháza

1993.évi (III.)Törvény 80.§(1-3)

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

1993.évi (III.)Törvény 80.§. (1-3), (3a)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 85.§(1-6)

Idősek gondozóházába felvehető személyek

1993.évi (III.)Törvény 82.§

Integrált szervezeti forma

1993.évi (III.)Törvény 85/B.§

Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek

1993.évi (III.)Törvény 86.§- 92.§

Rosszhiszemű igénybevétel

1993.évi (III.)Törvény 9.§(1-2)

Ellátási megállapodás önkormányzattal, társulás

1993.évi (III.)Törvény 90.§(2-4), 90/A.§, 91.§(1-5),

Feladatellátás, megállapodás

1993.évi (III.)Törvény 90.§(2-4), 91.§(1-5)

Ellátási szerződés, tartalmával együtt

1993.évi (III.)Törvény 91.§(1-5), 94/D.§,120-121.§, 122.§,

Szociális igazgatási bírság

1993.évi (III.)Törvény 92.L.§(1-8),92/M.§(1-4)

Helyi rendeletek, döntések

1993.évi (III.)Törvény 92.§(1-2)

Fenntartói feladat jogkör (szakmai munka ellenőrzése)

1993.évi (III.)Törvény 92/A (1-3), 92/B.§(1-3), 92/C.§(1-7)

Értékelés (szakmai munka) fenntartó

1993.évi (III.)Törvény 92/B.(1)d.

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 13.§

Szakmai program

1993.évi (III.)Törvény 92/B.§(1)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1),5/A.§(1-3)

Házirend, tartalma

1993.évi (III.)Törvény 92/B.§(1-3), 94/E.§(6), 97.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(3),43/A.§(4),60.§(1-3),101/A.§(2)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(5)

SZMSZ szabályzat, jóváhagyás (egyházi)

1993.évi (III.)Törvény 92/C.§(1a),

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(1)c, 5/B.§

368/2011. Korm.r. 13.§(1)

 

Elkülönített pénzeszköz kezelése

1993.évi (III.)Törvény 92/C.§

188/1999. Korm.rend. 15.§A-E

Dolgozók működési nyilvántartása (szakmai), adattovábbítás

1993.évi (III.)Törvény 92/D.§(1-4), 92/E.§(1-3), 92/F.§(1-4), 92/H.§

Dolgozók továbbképzése, elmaradása

1993.évi (III.)Törvény 92/D.§(1-4),

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 15.§(1-5)

Működési nyilvántartás adattartalma, jelentése, törlése

1993.évi (III.)Törvény 92/D/E/F/G/H/I.§

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 1§, 3.§, 5.§,6.§,1,2,3.sz mellékletek, 8.§ , 7.sz.melléklet

Működési nyilvántartásba vétel (szakmai dolgozók), ezzel kapcsolatos feladatok

1993.évi (III.)Törvény 92/F(1-4) 92/E.§(1-3)

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 7.§, 5.sz.melléklet

 

Szakértői névjegyzék

1993.évi (III.)Törvény 92/J.§

211/2003. Korm.r. 1-17.§

Ágazati portál

1993.évi (III.)Törvény 92/K (4a)

Intézmények ellenőrzése

1993.évi (III.)Törvény 92/K.§(1-10)

Szolgáltatói nyilvántartás adattartalma

1993.évi (III.)Törvény 92/K.§(2)

369/2013 (X.24) Korm.r. 6.§.(1), 15.§(2), 1.sz.melléklet

 

Módszertani szakvélemény elkészítése

1993.évi (III.)Törvény 92/K.§(4)f.

Intézményben ellátható lakók napi max.létszáma

1993.évi (III.)Törvény 92/K.§(5).b.

Ellenőrzés (hatóságok részéről)

1993.évi (III.)Törvény 92/K.§(7)a,b,

KENYSZI

1993.évi (III.)Törvény 92/L(3)

415/2015. Korm.rend. 1.§(1-2),

Adatközvetítés várakozók-, bírság (fenntartó)

1993.évi (III.)Törvény 92/L.§(3), 20.§(2a),

415/2015. Korm.r. 12.§(1-2),13.§(1-3), 14.§ (1), 1.sz.melléklet

Országos jelentési rendszert működtető bírságot szabhat ki

1993.évi (III.)Törvény 92/L.§(3)

Kérelem

1993.évi (III.)Törvény 93.§(1-4)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§ (1-6), 3/A §(2), 1.sz. melléklet

2013/V. Törvény Ptk. 2:19,20,21,22§

Ellátás igénybevételének módja

1993.évi (III.)Törvény 93.§(1-4)

Ellátást igénylő személyi jognyilatkozata

1993.évi (III.)Törvény 93.§(2), 94/C.§(2a)

Gondnokság alatt állók védelme

1993.évi (III.)Törvény 94.§ (j), 93.§(2-4),

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 3.§(2), 54.§(6)

Intézményi jogviszony keletkezését megalapozza

1993.évi (III.)Törvény 94.§(1-3)

Jogviszony létesítésről dönthet

1993.évi (III.)Törvény 94.§,94/A.§

Gondozási szükséglet felülvizsgálata

1993.évi (III.)Törvény 94/A.§(3), 94/D.§(2)

36/2007 (XII.)SzMM.r. 5.sz melléklet

340/2007. Korm.rend. 2.§(3-6)

Beutaló határozat tartalma

1993.évi (III.)Törvény 94/A§(4)

Soron kívüli elhelyezés

1993.évi (III.)Törvény 94/B§(2), 92/K.§(5)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 15.§(1,2), 16.§(1-4)

92/2008 (IV.23) Korm r, 6.§(1)

Megállapodás kötése

1993.évi (III.)Törvény 94/C.(1,2,2/a)

Megállapodás tartalma

1993.évi (III.)Törvény 94/C.§(1-4),117/D.§(2)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(5)

 

Belépési hozzájárulás, külön szerződés

1993.évi (III.)Törvény 94/C§ (3)f, 117/C.§ (1-6), 119/A.§(1-2)

Ellátottak jogai

1993.évi (III.)Törvény 94/E.(1-14), 94/F.§(1.2)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 3.§(1-2)

Ellátottak tájékoztatása

1993.évi (III.)Törvény 94/E.§ (3)

Panaszkezelés

1993.évi (III.)Törvény 94/E.§(13,14)

Ellátottak számára gazdasági kimutatás

1993.évi (III.)Törvény 94/E.§(3)

Vagyon-értékmegőrzés

1993.évi (III.)Törvény 94/E.§(7,8)

Távozás-visszatérés rendje

1993.évi (III.)Törvény 94/E.§(9,10,11)

Korlátozó intézkedés

1993.évi (III.)Törvény 94/G.§ (1-4)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 101/A.§(1-8), 6.sz.melléklet

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 188.§(d),192.§(1-5)

60/2004. ESZCSM rendelet 1.§(1-2), 2.§(1-6),4.§(1-7),5.§(7,8,9)

Veszélyeztető magatartás

1993.évi (III.)Törvény 94/G.§(1-4)

Érdekvédelem, fórum

1993.évi (III.)Törvény 94/J.§, 97.§,99.§(1-5),99/A.§

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 43/A.§ (1-4)

Ellátottjogi képviselő feladatai

1993.évi (III.)Törvény 94/K.§ (1,2)

Ellátottjogi képviselő

1993.évi (III.)Törvény 94/K.§ (1-14)

214/2012. Korm.rend. 8.§(1-3), 10.§(1),

Dolgozók jogai

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§ (1-6)

Szociális szolgáltatást végzők jogai

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(1)

Közfeladatot ellátó személy

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(1-6)

Dolgozók veszélyhelyzet kezelés, belső utasítás

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(3)

Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítás

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(3)

Munkaszerződés

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(4)

2012. évi  I. tv. (mt.) 42.§(1), 46.§(1),192.§(2)

Illetményrendszer feltételei

1993.évi (III.)Törvény 94/L.§(4,5,6)

Szociális munka napja

1993.évi (III.)Törvény 94/M.§(1-2)

Nyilatkozat tétel

1993.évi (III.)Törvény 96.§(3)

Szociális foglalkoztatás

1993.évi (III.)Törvény 99/B/C/D/E.§

3/2006 (V.17) ICsSzEM r 1.§(2)a.,

Adattovábbítás

1993.évi (III.)Törvényi 21.§, 92/H.§

Adatokba betekintés

1993.évi (III.)Törvényi 22.§(1,2)

Adatok törlése (ellátást igénylők)

1993.évi (III.)Törvényi 23.§ (1,2)

 

Adattörlés (dolgozói)

1993.évi (III.)Törvényi 92/G. §(1)

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 8.§.(1-3)

Emberi méltósághoz való jog

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 10.§(1-7)

Kapcsolattartáshoz való jog

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 11.§(7)

Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása, törlése

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 112.§(1-9),112/A.§(2-5),113.§(1-4),113/A.§(1-4)

Egészségügyi szakmai képzés

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 115.§(1-2),116/A.§(1-10),116/B.§(1-5),

Beteg tájékoztatásához való jog

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 13.§(1-9)

Egészségügyi dolgozók védelme

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 139.§

Beteg önrendelkezési joga

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 15.§(1-6)

Cselekvőképtelen beteg személy nyilatkozata

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 16.§(1-7)

Beteg invazív beavatkozás

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 18.§(1-2)

Betegellátás visszautasításának joga

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 20.§(1-8)

Egészségügyi dokumentációhoz való megismerés joga

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 24.§(1-13)

Beteg kötelezettségei

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 26,§(1-3)

Beteg panaszainak kivizsgálása

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 29.§(1-4)

Egészségügyi beteg

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(a)

Egészségügyi dolgozó

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(d)

Egészségügyi intézmény

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(g)

Veszélyeztető állapot

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(j)

Életmentő beavatkozás

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(n)

Egészségügyi szakképesítés, tevékenység

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(q),3.§(y)

Egészségügyi szakma

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(q)

96/2003. Korm.rendelet 3.§(e.)

 

 

Magyar állampolgár

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(s)

Cselekvőképtelen

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(t)

EGT állam

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(x)

Betegjogi képviselő

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 30.§(1-6), 31.§

Betegek jogai

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 5.§-25.§

Munkaegészségügy

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 53.§(a-b)

Munka higiene

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 54.§(a-g)

Védőoltások

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 57.§(1-7),58.§(1-11),

18/1998. NM.rendelet 4.§(1-10), 6.§(1-7), 9.§(1-3)

Egészségügyi ellátáshoz való jog

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 6.§

Fertőző betegségek jelentése

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 61.§(1-2)

Fertőtlenítés

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 72.§(1-4)

Rovar-és rágcsáló irtás

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 73.§(1-2)

Fertőző betegség megelőzése

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 80.§(a-e)

Szűrővizsgálatok

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 81.§(1-4)

Ápolás

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 98.§(1-5)

Közcélú adomány

1997.évi CXXIV. Tv 2.§.,

SZJA 1%

1997.évi CXXIV. Tv 4.§(1)

Egészségügyi szakápolásra működési engedély

2/2004.Eü.rendelet 1.§(1-2)

96/2003. Korm.rendelet 11.§(1-11)

Egészségügyi szakápolási engedély kiadásának ellátási formái, jegyzéke

2/2004.Eü.rendelet 2.sz.melléklet,  II. működési engedély,

Eü.szakma kódja, szakápolás

2/2004.Eü.rendelet 2.sz.melléklet

Egészségügyi szakápolási engedély tartalma

2/2004.Eü.rendelet 4.§(1-3)

Egészségügyi szakápolási engedély megőrzése, törlése, módosítása

2/2004.Eü.rendelet 6.§(3),7.§(1-2),11/A.§

Adatkezelés, (lakók nyilvántartása)

20.§. (1-9) z

Üzleti év

2000. évi C. tv. (számviteli) 11.§

Könyvvezetési kötelezettség

2000. évi C. tv. (számviteli) 12.§

296/2013.(VII.29) Korm.rendelet 2-4.§

Számviteli alapelvek

2000. évi C. tv. (számviteli) 14-16.§

Számviteli szolgáltatás (könyvvizsgálat)

2000. évi C. tv. (számviteli) 150-152/B.§, 155-158.§

Közzététel (éves beszámoló)

2000. évi C. tv. (számviteli) 154.§

Kettős könyvvitel

2000. évi C. tv. (számviteli) 159.§

Egységes számlarend

2000. évi C. tv. (számviteli) 160.§

Számlarend

2000. évi C. tv. (számviteli) 161-161/A.§

Bizonylati elv, fegyelem

2000. évi C. tv. (számviteli) 165.§

Számviteli bizonylat

2000. évi C. tv. (számviteli) 166-167.§

Szigorú számadású kötelezettség

2000. évi C. tv. (számviteli) 168.§

Bizonylatok megőrzése

2000. évi C. tv. (számviteli) 169.§

Éves beszámoló

2000. évi C. tv. (számviteli) 17-20.§

296/2013.(VII.29) Korm.rendelet 5-11.§, 1.sz.melléklet

Mérleg tagolása

2000. évi C. tv. (számviteli) 22-46.§, 1.sz.melléklet

296/2013.(VII.29) Korm.rendelet 1.sz.melléklet

 

Egyéb szervezet (egyházi jogi személy)

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§ (4) j.

1997.évi CXXIV. Tv 1.§

Közvetített szolgáltatás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§ (4).1.

Karbantartás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§ (4).9.

Nem jelentős összegű hiba

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(3).3.

Jelentős összegű hiba

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(3)3.

Maradványérték

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(4).6.

Behajthatatlan követelés

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(4)10.

Beruházás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(4)7.

Felújítás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(4)8.,

Mérlegkészítés időpontja

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(6).1.

Saját termelésű készletek

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(6).6.

Vásárolt készletek

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(6)5.

FIFO módszer

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(6)7.,

Igénybevett szolgáltatás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(7).1.,

Egyéb szolgáltatás

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(7).2.,

Személyi jellegű egyéb kifizetés

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(7).3.,

Pénzügyi eszköz

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(9).1..

Pénzügyi kötelezettség

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(9).2.

Hasznos élettartam

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§.(4) 5.

Beszámolási kötelezettség

2000. évi C. tv. (számviteli) 4.§

Eszközök bekerülési értéke

2000. évi C. tv. (számviteli) 47-51.§

Eszközök értékcsökkenése

2000. évi C. tv. (számviteli) 52-53.§

Eszközök értékvesztése

2000. évi C. tv. (számviteli) 54-56.§

Veszélyes anyagok tárolása, szállítása

2000.évi XXV.tv. 14.§-16.§,

Kockázatbecslés

2000.évi XXV.tv. 19.§

Kockázat kezelése

2000.évi XXV.tv. 20.§,21.§

Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység feltételei

2000.évi XXV.tv. 28.§-31/C.§

Kémiai biztonság

2000.évi XXV.tv. 32.§-33/A.§

Gondozási szükségletet nem kell elvégezni (2007.12.31.én állományban levő emeltszintű elhelyezésben részesülő ellátottak esetében)

2007.évi CXXXI. Tv. 81.§(5)a,b,6.§

Emeltszintű ellátásban részesülő (2007.12.31-ig) állományban levő ellátottak gondozási szükségletének mérése

2007.évi CXXXI. Tv. 81.§(6)

Haldokló beteg gondozása

2007.évi CXXXI. Tv. 99.§(1-4)

Jövedelemvizsgálat 2007.12.31-én állományban lévők

2007.törvény CXXI. 81.§(10)

Kerekítés szabályai

2008.évi III.tv. 2.§.

Munkaközi szünet

2012. évi  I. tv. (mt.) 103.§(1-6)

Szabadság

2012. évi  I. tv. (mt.) 121-125.§

Betegszabadság

2012. évi  I. tv. (mt.) 126.§

Bérpótlék

2012. évi  I. tv. (mt.) 139-145.§

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

2012. évi  I. tv. (mt.) 53.§

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése

2012. évi  I. tv. (mt.) 63-76.§

Végkielégítés

2012. évi  I. tv. (mt.) 77.§

Hulladékátadó

225/2015. Korm.rendelet 2.§(1.2)

Hulladék veszélyes gyűjtése

225/2015. Korm.rendelet 3,§(1-4)

Hulladék (küj) szám (környezetvédelmi területi jel) KTJ

225/2015. Korm.rendelet 5.§(3) f-g,

Akadálymentesítés (építészeti)

253/1997. Korm.r. 62.§(5-7),63.§(1-3), 64.§(1-4), 66.§(1-2)

Közalkalmazotti jogviszony pályáztatása

257/2000 (XII.26) Korm .r. 1/A.§(1-13)

1992.évi XXXIII.tv. 20/A.§

Pályázat munkakör betöltésére (közalkalmazottaknál)

257/2000 (XII.26) Korm .r. 1/A.§(1-13)

Illetménynövekedésre jogosító szakképesítések

257/2000 (XII.26) Korm .r. 12.§., 3.sz.melléklet

1992.évi XXXIII.tv. 66.§(4)

Munkahelyi pótlék

257/2000 (XII.26) Korm .r. 15.§(1,2)

Szakmai illetménynövekmény pótlékok

257/2000 (XII.26) Korm .r. 15.§(2-9)

Módszertani pótlék

257/2000 (XII.26) Korm .r. 15.§(3)

1992.évi XXXIII.tv. 75.§(1)

 

 

Szociális ágazati összevont pótlék

257/2000 (XII.26) Korm .r. 15/A.§, 21.§(1-2) 5.sz.melléklet

Magasabb vezető kinevezése

257/2000 (XII.26) Korm .r. 16.§(1-7)

Magasabb vezető

257/2000 (XII.26) Korm .r. 3.§(1,3), 3/A.§, 4.sz.melléklet

Vezető

257/2000 (XII.26) Korm .r. 3.§(2), 3/A.§, 4.sz.melléklet

Ágazati pótlék

257/2000 (XII.26) Korm .r. 5.sz.melléklet

34/2014. Korm.rend. 1.§(b), 6-9.§

Szociális tanácsadó cím

257/2000 (XII.26) Korm .r. 5.§(1-4)

Foglalkozási betegségek

27/1996. NM.rendelet 2.§(a-f)

Távolléti díj

29/1993 (II.17.)Korm.r. 16.§, 28.§(1,2,5), 29.§(1,2,3), 30.§

1992.évi XXXIII.tv. 80.§

2012. évi  I. tv. (mt.) 148-152.§

 

Térítési díj távollét esetén

29/1993 (II.17.)Korm.r. 16.§, 28§(1-6)

Térítési díj távollét esetén

29/1993 (II.17.)Korm.r. 16.§

Térítési díj tartásra képes hozzátartozó számára

29/1993 (II.17.)Korm.r. 18.§(1-3)

Térítési díj nyilvántartási törzslap

29/1993 (II.17.)Korm.r. 19.§, 3.sz.melléklet

Térítési díj összeg nyilvántartás, ha pénz-vagy ingatlan vagyon terhelés fizetési kötelezettség kezeletkezik

29/1993 (II.17.)Korm.r. 19.§

Teljes intézményi térítési díj fizetése (öröklési,eltartási szerződés esetén)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(1-3)

Térítési díj

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(1-5)

Eseti térítési díj

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(5)

Térítési díj eseti megállapítása Házirendben

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(5)

Térítési díj megfizetése vállalás esetén

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(1-3)

Térítési díj vállalás

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(1-3)

Térítési díj gondozási napok nyilvántartása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 21.§, 4 mellék

Térítési díjnál nem vehető figyelembe

29/1993 (II.17.)Korm.r. 26.§(1-2)

Gondnokság alatt állók költőpénz biztosítása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 27.§(1)

Élelmezést ha a lakó nem veszi igénybe visszatérítés

29/1993 (II.17.)Korm.r. 29.§(3)

Térítési díj csökkentése, ha a lakó az étkezést nem veszi igénybe

29/1993 (II.17.)Korm.r. 29.§(3)

Térítési díj törzslap

29/1993 (II.17.)Korm.r. 3.sz.melléklet

Térítési díj önköltségi díj megállapítása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 3.§(1).f,3.§(2-4)

Térítési díj kerekítés

29/1993 (II.17.)Korm.r. 3.§(4)

Térítési díj ellenőrzése, vezetői behajtás

29/1993 (II.17.)Korm.r. 31.§(1-5)

Hagyatéki teher

29/1993 (II.17.)Korm.r. 31.§(5)

Térítési díj megállapítása 2008.01.01 előtt ellátásba részesülők esetében

29/1993 (II.17.)Korm.r. 32/A.§

Élelmezési napok nyilvántartása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 4.sz.melléklet

Gondozási és élelmezési napok nyilvántartása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 4.sz.melléklet

Térítési díj, belépési hozzájárulás közzététele (SZGYF által fenntartott intézmény esetében)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 4.§(5)

Térítési díj előleg kérésem ha 30 napon belül nem állapítható meg.

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(1)

Térítési díj megfiezetése, ellenőrzése

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(1-4), 31.§(1-5)

Térítési díj megfizetése

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(3)a,b

Térítési díj visszafizetése, ha eltérés mutatkozik a befizetés miatt

29/1993 (II.17.)Korm.r. 5.§(4)

Térítési díj felülvizsgálata, megállapítása

29/1993 (II.17.)Korm.r. 7.§(1-2)

Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása, címkézése

3/2006 (V.17) ICsSzEM r 2.§, 3.§, 1.sz.melléklet

SZGYF feladatai

316/2012 (XI.13) Korm r. 1.§,1/A.§(1-2), 4.§(1-5),5.§(1-8)

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 11.§,14.§,

Szociális ágazati portál működtetése

316/2012 (XI.13) Korm r. 5.§(9)

Autópályák-, utak, főutak használata, díja

36/2007 (XII.)SzMM.r. 2.§(4), 3.§(1-2),5.§, 6.§(1,6),7/A, 8.§

Értékelő adatlap

36/2007 (XII.)SzMM.r. 3.sz., 4.sz. melléklet

Gondozási szükségletet igazoló leletek

36/2007 (XII.)SzMM.r. 3.§(1-2)

Gondozási szükségletet értékelő adatlap kitöltése

36/2007 (XII.)SzMM.r. 3.§(2-3)

Gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmény

36/2007 (XII.)SzMM.r. 4.§(1-4)

Gondozási szükséglet hatályba lépése

36/2007 (XII.)SzMM.r. 6.§

Beruházásokhoz szükséges hatósági engedélyezési eljárások

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.sz.melléklet

Befogadás, lefedettség, finanszírozás céljából

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(b)

489/2013. Korm. rend. 1.§(a)

Ellátási kötelezettséget teljesítő fenntartó

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(c.)

Ellátási terület

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(d)

Ellátási terület

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(d)

Engedélyes

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(f)

Szolgáltató

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(j)

489/2013. Korm. rend. 1.§(4)

Szolgáltató székhelye

369/2013 (X.24) Korm.r. 1.§(k)

Adatszolgálatatás intézmény működéséről (engedélyes)

369/2013 (X.24) Korm.r. 13.§(1-3)

Tanúsítvány

369/2013 (X.24) Korm.r. 14.§ (1)(3), 3.sz.melléklet

Adatrögzítő munkatárs informatikai rendszerben- jogosultságai

369/2013 (X.24) Korm.r. 16.§(1-3)

E-képviselő jogosultsága engedélyes adatrögzítés

369/2013 (X.24) Korm.r. 16.§(1-3)

Engedélyes bejegyzéséről értesítése

369/2013 (X.24) Korm.r. 16.§(3)

Befogadás közzététele

369/2013 (X.24) Korm.r. 19/A.§(1-5)

Engedélyes bejegyzési eljárásban szakértő kirendelése

369/2013 (X.24) Korm.r. 20.§(2-4)

Bejelentési kötelezettség intézményi

369/2013 (X.24) Korm.r. 23.§(1-2)

Bejelentési kötelezettség egyházi és nem állami intézmény részéről

369/2013 (X.24) Korm.r. 24.§(1-3)

Bejelentési kötelezettség változás esetén fenntartói

369/2013 (X.24) Korm.r. 25.§(1-4)

Értesítés küldése a működést engedélyező hatóságtól (változás esetén)

369/2013 (X.24) Korm.r. 26.§

Adatmódosítás kérelmezése (fenntartó) szolgáltatói adatváltozásnál

369/2013 (X.24) Korm.r. 27.§(1-4), 28.§(1-2), 29. §(1-4), 30.§(1-4)

Működést engedélyező szervek

369/2013 (X.24) Korm.r. 3.§(1-3)

Adatmódosító eljárásban vizsgálat

369/2013 (X.24) Korm.r. 31.§(4)a,b, 31.§(7)

Működést engedélyező szervek helyszíni szemléje, ellenőrzés lefolytatása

369/2013 (X.24) Korm.r. 32.§(3-4),36.§(1-4)

Engedélyes törlése

369/2013 (X.24) Korm.r. 35.§(1-6)

Ellenőrzés lefolytatása (próbavásárlás)

369/2013 (X.24) Korm.r. 36.§(1-4),37.§(1-10),39.§(1-7),

Engedélyes bejegyzési űrlap

369/2013 (X.24) Korm.r. 4.sz.melléklet

Ellenőrzés jogkövetkezményei

369/2013 (X.24) Korm.r. 40.§(1-3),41.§(1-4),

Engedélyes területi illetékes engedélyező szerve

369/2013 (X.24) Korm.r. 40.§(1-7)

Ellátatlan személyek részére nem köteles emeltszintű szolgáltatás biztosítani

369/2013 (X.24) Korm.r. 47.§(1-4),48.§(1-2)

Működést engedélyező ideiglenes határozati bejegyzés meghosszabbítása

369/2013 (X.24) Korm.r. 50.§(1-2),50/A.§(1-4),50/B.§(1-4)

Szolgáltatói nyilvántartás adattartalma, bejegyzés

369/2013 (X.24) Korm.r. 6.§(9§,10§,11§,12§

Ágazati azonosító

369/2013 (X.24) Korm.r. 7.§(1-6)

Engedélyes bejegyzésének időbeli hatálya

369/2013 (X.24) Korm.r. 8.§(1-4),18.§(1-4), 15.§(-1-2), 16.§(1-3).17.§(1-6)

Közétkeztetés

37/2014  EMMI rendelet 1.§(2), 5.§(1,2), 15.§

Orvostechnikai eszközök felülvizsgálata (EKG)

4/2009.Eü.rendelet 13. melléklet

Kenyszi egységes adatbázis ellátottakról

415/2015. Korm.rend. 1.§(1-2)

226/2006. Korm.rend. 13/E.§/1-5),13/G.§(1-4)

Kenyszi adatjelentés, ütközés ellenőrzése

415/2015. Korm.rend. 10.§(1-3)

Kenyszi engedélyes törlése

415/2015. Korm.rend. 11.§(1-3)

Kenyszi fenntartói adatszolgáltatás intézményi térítési díj jelentés

415/2015. Korm.rend. 12.§(1-3), 13.§(1-3)

Kenyszi bírság kiszabása

415/2015. Korm.rend. 15.§(1'-2)

KENYSZI (fenntartói feladat) E-képviselő

415/2015. Korm.rend. 2.§(1-8)

Kenyszi igénybevevői nyilvántartás

415/2015. Korm.rend. 3.§(1-4)

Kenyszi adatrögzítés időpontjai

415/2015. Korm.rend. 4.§(1-5)

Kenyszi adatváltozás jelentés, adatrögzítés meghiúsulása üzemzavar esetén

415/2015. Korm.rend. 5.§(1-4). 6.§(1.4),8.§(1-5)

Fenntartó, újfenntartó

489/2013. Korm. rend. 1.§(c,k)

Igazgatóság

489/2013. Korm. rend. 1.§(d)

Korrekció egyházi támogatás kieg(+-)

489/2013. Korm. rend. 1.§(e.)

Megszünt fenntartó

489/2013. Korm. rend. 1.§(f)

Személyes jognyilatkozat, ellátást igénylő

489/2013. Korm. rend. 1.§(h)

Működési támogatás

489/2013. Korm. rend. 1.§(l)

Támogatás pótigénylés, lemondás

489/2013. Korm. rend. 11-13.§.  1.sz.melléklet

Támogatás, pótigény lemondás, és folyósítás

489/2013. Korm. rend. 11.§(1-3), 12.§(1-4), 14.§(1-3), 15.§(1-4)

Fenntartói támogatás vizsgálata, folyósítás

489/2013. Korm. rend. 13.§(1-5),14.§(1-3)

Támogatás folyósítása

489/2013. Korm. rend. 14-16.§

Támogatás elszámolása

489/2013. Korm. rend. 17-18.§m   1.sz.melléklet

Támogatás ellenőrzése

489/2013. Korm. rend. 19-22.§

Hatósági ügyekben eljárás I. fokon

489/2013. Korm. rend. 2.§(1)

Támogatás visszafizetése

489/2013. Korm. rend. 23-26.§

Fenntartó változás esetén támogatás rendezése

489/2013. Korm. rend. 26.§(1-3)

Egyházi kiegészítő támogatás korrekciója

489/2013. Korm. rend. 27.§(1-5), 28.§(1)

Egyházi kiegészítő támogatás megtérítése

489/2013. Korm. rend. 28.§

1997.évi CXXIV. Tv 4.§(2-4), 6.§,

2013. évi CCXXX.tv. 34.§(2-5)

Támogatás igénylése

489/2013. Korm. rend. 6-10.§

Eredménykimutatás tartalma, tagolása

489/2013. Korm. rend. 70-95/B.§

296/2013.(VII.29) Korm.rendelet 1.sz.melléklet

Feladatmutató

489/2013. Korm. rend.1.§(b)

Bevándorló személy (szt.3.§) lakcímének igazolása

63/2006. Korm.rendelet 11.§

Bevándorló személy (szt.3.§) szocális ellátásra jogosultsága

63/2006. Korm.rendelet 12.§(1)

Szociális szakképesítések megszerzésére, szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények jegyzéke

69/2004. ESzCsM rend. 1.§, 1.sz.melléklet

Működési nyilvántartásba vétel (szakmai dolgozók), bejelentés

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 1.§(1), 3.§(a-b), 4.§,5.§,

Müködési nyilvántartásba vétel (többes jogviszony esetén)

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 1.§(2) b.,

Működési nyilvántartó

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 2.§

Működési nyilvántartásba vétel, továbbképzés bejelentése, igazolás átadása

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 6.§(1-4),7.§(1-5),

Működési nyilvántartásból törlés

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 8.§(1-3)

SZGYF képzés

81/2004 (IX.18)ESZCSM r 2.§(1-4), 3.§

Intézményi elhelyezés ha férőhely hiányában nem jöhet létre

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 12.§(3),

Előgondozást követő feladat

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 14.§(3)

Intézményi elhelyezést követő orvosi vizsgálat

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 14.§(3)

Tájékoztatási kötelezettség (fenntartó)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 2.§

Köztartozás mentes igazolás

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 2/A.§(a-b)

Intézmény tulajdonos, használó, haszonélvező szolgáltató nyilvántartásba bejegyzés, kérelem, eseteljárás

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 2/A.§,2/B.§,2/C.§(1-3),24.§(1-2) zárórendelk.

Szociális szolgáltató által működtetett szolgáltatás, telephely, székhely (megfelelés)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 2/B.§,2/C.§(1.4),Zárórend 24.§(1-2)

Szakvélemény (demens ellátott)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 21.§(5).b.

Demencia szakvélemény

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 21.§(5)

Szociális ellátás iránti kérelem

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§(1-6), 1.sz.melléklet

Ellátotti dokumentáció, kérelem

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§(1-6)

Egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§(2), 1.sz.melléklet

Vagyonnyilatkozat

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§.(4), 1.sz.melléklet

Ellátott felvét férőhely 10%-ig

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3/A.§ (1-2)

Férőhelyszám 10%-ig elhelyezhető lakó az intézményben

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3/A.§(2)

Előgondozás, célja, tájékoztató, adatlap

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 4.§ (1,2),5.§, 6.§(1,2,6),9.§(1),2.sz.melléklet

Előgondozás során intézményvezető feladata

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 4.§

Tájékoztatás előgondozáskor

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 6.§ (1-2, 2.§

Előgondozást végző személy feladata

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 6.§(1-6), 7.§(a-e)

Továbbképzési kötelezettség alóli mentesség

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§ (3)

Dolgozók szakmai továbbképzése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§(1-3)

Dolgozók szakmai továbbképzése többes jogviszony esetén

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§(2.)b.

Dolgozók továbbképzésének részvételi díj vállalása

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 15.§(3-5)

Dolozók megismételt vizsgadíjával összefüggő díj viselése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 15.§(5)

Továbbképzési kötelezettség teljesítése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 2.§(1)(6)  3.§(1-7)    1.sz.melléklet

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 5.§(b),6.§, 4.sz.melléklet

Dolgozó továbbképzési időszakának megszakítása

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 2.§(1-6)

Továbbképzési kötelezettség megszakad

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 2.§(2)

Továbbképzési időszak szüneteltetése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 2.§(3,4,5,)

Dolgozó szakmai pontok

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 3.§(1-7)

Dolgozó ha más jogviszony alapján is köteles pontokat gyűjteni, annak beszámítása

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 3.§(3)

Dolgozó szakmai továbbképzési program típusa

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 3.§(5-7)

Továbbképzési program szervezése, minősítése

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 4.§(1-10)   4/A.§ (1-6)  2/A.sz.melléklet

Dolgozó továbbképzéséről tájékoztatás szociális ágazati portálon

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 4.§(1-10)

Dolgozó szociális szakvizsga

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 5.§(1-6)

Dolozó szociális alapismereti tanfolyama

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 6.§(1-5)

Továbbképzési terv

9/2000 (VIII.4.) SzCsM.r. 2§.(1), 15.§(1-5)

Dolgozó szakmai továbbképzésének időszaki teljesítésének kötelezettsége

9/2000. (VIII.4) SzCsM r. 2.§(1)

Ellátott

92/2008 (IV.23) Korm r, 1.§(3).a.,

Szociális szakértő

92/2008 (IV.23) Korm r, 1.§(3)c.,

Eü.szakápolási engedély, átmeneti engedély

96/2003. Korm.rendelet 13.§(1-7)

Engedély módosítása, minimumfeltételek miatt

96/2003. Korm.rendelet 15.§(1-3)

Eü.szolgáltatás ellenőrzése

96/2003. Korm.rendelet 16.§(1-6)

Engedélyezési eljárás, kérelem

96/2003. Korm.rendelet 7.§(1-9),8.§(1-7)

Eü.szakápoláshoz helyszíni szemle

96/2003. Korm.rendelet 9.§(1-3),10.§(2)

Gondnokság, részlegesen korlátozó

Ptk. 2:19.,2:20.,

Gondnokság alatt álló, cselekvőképességet teljesen kizáró

Ptk. 2:22., 2:21.,