Szakmai nap - Fókuszban a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás

A Katolikus Szeretetszolgálat Módszertani Központja 2018-ban a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás területén is szakmai fejlesztést indított el. Ezen munkához kapcsolódóan szakmai nap megvalósítására került sor, melynek fő témája a pszichiátriai és szenvedélybetegséggel küzdő személyek és hozzátartozóik ellátása volt. A résztvevők a hagyományos és új típusú pszichoaktív szerhasználatra adható szakmai válaszok megfogalmazására és megosztására törekedtek.

A program megvalósítására 2018. 11. 27-én 9:00-15:00 óra között került sor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Irodaházának oktatási termeiben. A programon közel fél száz szakember vett részt, összesen 27 intézmény képviseletében. Részt vettek: szenvedélybeteg és pszichiátriai betegek szociális alapszolgáltatást nyújtó szervezetek-, valamint családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat végző intézmények munkatársai. A programot Dr. Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat szakmai igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat az 1950-től működő szervezet mely, mint fenntartó 10 idős bentlakásos intézmény, egy fogyatékos személyeket ellátó intézmény valamint egy családok átmeneti otthonának fenntartója. Ezeken kívül 2018.07.01-től a Katolikus Módszertani Központot is működteteti.

A szakmai nap nyitóelőadását Ács Andrea, az Emberei Erőforrások Minisztériumának szakreferens munkatársa tartotta meg, amely az ágazatirányítás szemszögéből mutatta be a területet érintő legfrissebb aktualitásokat. Ezt követte Orsós Veronika előadása, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) Módszertani Főosztályának képviseletében. Veronika, bemutatta a SZGYF feladatit, közöttük kiemelten a szakmai ellenőrzések tapasztalatait. A két ágazat irányítási előadás után Dr. Bodrogi Andrea, az Ébredések Alapítvány, és a Kék Pont Drogambulancia pszichiáter, addiktológus főorvosa, a kettős diagnózissal rendelkező kliensek ellátásának komplex szakmai hátterét ismertette. Kiemelte, mennyire fontos, hogy a pszichiátriai ellátásban dolgozók ismerjék a szenvedélybeteg ellátás specifikumait, és szenvedélybeteg ellátásban dolgozó szakemberek felkészültek legyenek a pszichiátriai problémák felismerésére is.

Ezt követően Hidász Zoltán a Hivatásőrző Ház Minnesota Modellre épülő felépülés központú rehabilitációs munkáját mutatta be. A délelőtt második részében Siposné Kohári Szilvia, ez egri Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetője mutatta be a szenvedélybeteg közösségi ellátás szakmai programjában megjelenő szolgáltatási elemek gyakorlati megjelenését, majd az általuk jó gyakorlatként használt elektronikus dokumentációs rendszer működését ismertette. Őt követte Márton Andrea, aki a Katolikus Szeretetszolgálat szociálpolitikai szakértőjeként tartott előadást a diszfunkcionálisan működő családok jellemzőiről, illetve a szenvedélybetegségek kialakulásának multikauzális hátteréről.

Az ebédszünet után szekcióülések következtek, ahol nagyon fontos, gyakorlati kérdésekkel foglalkoztak a résztvevők. Lehetőség nyílt interaktív tapasztalatcserére is, ahol az interprofesszionalitás gyakorlati megvalósítása került középpontba. Molnár Ferenc a kecskeméti Rév Szolgálat intézményvezetője a náluk már évek óta jól működő „HANGHALLÓK” csoportjáról szóló film bemutatásával vezette fel a szekcióbeszélgetést. A hanghalló személyek külső, reális hangforrás nélkül is hallanak hangokat, amelyek azonban teljesen valóságosnak tűnhetnek számukra és sokszor ellenségesek, ijesztőek, utasításokat adnak. Ugyanakkor vannak pozitív, segítő, tanácsadó hangok is. Magyarországon jelenleg ezzel a módszerrel 4 településen lehet találkozni, a tapasztalatok szerint nagy hatékonysággal egészíti ki a gyógyszeres terápiát, ezzel is segítve a pszichiátriai betegséggel küzdő személy és családja minőségi életét. Kálóczi Andrea, a szekszárdi Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetője az alacsonyküszöbű szolgálatokban leginkább megjelenő újtípusú pszichoaktív szerek által okozott kihívásokra adható válaszokat tárta fel a résztvevőkkel folytatott interaktív előadása során.

A résztvevők – szóbeli és anonim, írásbeli – visszajelzései alapján tartalmasnak és szakmai szempontból nagyon hasznosnak értékelték a a Katolikus Szeretetszolgálat által szervezett szakmai napot.  

Márton Andrea
szakmai referens

Dr. Vajda Norbert
szakmai igazgató