Soron kívüli elhelyezés

1993.évi (III.)Törvény 94/B§(2), 92/K.§(5)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 15.§(1,2), 16.§(1-4)

92/2008 (IV.23) Korm r, 6.§(1)