Saját termelésű készletek

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§(6).6.

Érintett jogszabályok: