Önköltség

1993.évi (III.)Törvény 115.§(1)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2/A.§(3)