Október 25.: évközi 29. vasárnap, missziók vasárnapja

A mai napon a világ minden katolikus templomában a missziókért, a távoli országok eldugott, olykor veszélyes helyein szolgáló misszionáriusokért imádkozunk. Kérjük Istentől, hogy oltalmazza őket, hiszen évről-évre sok missziós szerzetest és civilt megölnek. Kérjük az Urat, hogy segítse és tegye gyümölcsözővé szolgálatukat.
Ne feledjük el, hogy mára Európa és bizonyos értelemben hazánk is missziós terület! Ne feledjük, hogy Krisztus missziós parancsa mindnyájunknak szól!

„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt 28,19)