Okos Gizella Ház hírei

Mindszenty-díjat kapott Lambert Zoltán atya

A Mindszenty József-életműdíjat 2023. május 6-án, a budapesti Szent István-társszékesegyházban tartott ünnepi szentmise keretében Lambert Zoltán protonotárius kanonok, nyugalmazott városmajori plébános kapta sok évtizedes szolgálata, rendkívüli helytállása és hűsége elismeréseként.

Zoltán atya jelenleg a Katolikus Szeretetszolgálat intézményében lakik, ahol ma Dr. Vajda Norbert főigazgató és Pásztorné Barcsi Zsuzsanna megbízott intézményvezető, valamint az intézmény lakóközössége is szeretettel gratulált a díjhoz.

,,Sokak megtérését, hiteles keresztény környezetben való felnevelkedését segítette, és segíti ma is, teret adva a hívek kezdeményezéseinek" - mondta Vajda Norbert. A főigazgató hozzátette: ,,Örömünkre szolgál, hogy nyugdíjas éveire Intézményünket választotta otthonául. Különösképpen hálás vagyok Önnek, amiért jól ismert odaadásával és szeretetével az Otthon lakóinak lelkipásztori szolgálatát is ellátja!" - hangsúlyozta a főigazgató.

A Magyar Kurír beszámolóját a díjátadóról ITT olvashatják. 

A Szentmiséről és a díjátadóról a fotókat Lambert Attila készítette.

 

Elköszönés

Munkatársak elköszönése

Kedves Mindenki!

Az elmúlt hat évben sokszor adtam hírt így a világhálón keresztül a XXIII. János Otthon integrált intézmény eseményeiről, ünnepeiről. Ez az utolsó híradásom intézményvezetőként, melyet a hála és köszönet mély érzése hat át.

Köszönöm a hozzátartozóknak, hogy szeretett családtagjukat az általam vezetett intézmény munkatársaira bízták. Köszönöm a sok telefont és visszajelzést az elmúlt napokban, ahol hálájukat fejezték ki felém.

Köszönöm lakóinknak a sok biztatást, szeretetet, hálát, mellyel megajándékoztak és az elköszönő gondolataikat, lelki útravalójukat.

Köszönöm munkatársaimnak azt a rendkívül nagy szeretetet, amivel körbe vettek és megszervezték az elköszönésem ünnepét. Isten áldása kísérje további szolgálatukat!

Köszönöm főigazgató úrnak Dr. Vajda Norbertnek és elődjének Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes főigazgató asszonynak a bizalmat, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat legnagyobb intézményének vezetését bízták rám.

Szolgálatomat máshol folytatom abban a hitben, hogy Isten egy másik feladattal bízott meg az Ő országának építésében. Gondolataimat azzal az imával zárom, melyet emlékül adtam szeretett lakóinknak.

Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

Köszönöm azt a helyet, amit a Te országod építésében nekem adtál, legyen az látványos, vagy elrejtett szolgálat. Téged dicsőíthetlek általa, s a Te akaratodat teljesíthetem.

Szociális Munka Napjának ünnepe az Okos Gizella Házban

A XXIII. János Okos Gizella Házban 2022.11.11-én délután ünnepeltük meg a Szociális Munka Napját. Ebből az alkalomból munkatársaink szép számban összegyűltek minden munkaterületről. A főigazgatói majd intézményvezetői köszöntő felolvasása után egy lakónk verssel köszöntötte dolgozóinkat. Játékos vetélkedővel folytatódott a délután, ami nagyon jól sikerült, sok nevetéssel viccelődéssel. Sikerült még jobban összekovácsolni az amúgy is összetartó csapatunkat.  A szeretetlakomát közös koccintás előzte meg. Hálásak vagyunk a Katolikus Szeretetszolgálat Alapítványának, hogy adományával lehetőséget biztosított a közös ünneplésre, fenntartónak, hogy anyagi juttatásban részesítette dolgozóit a Szociális Munka Napjának alkalmából.

Zorics Ilona szociális munkatárs

Csapatépítő a XXIII. János Otthon vezetőinek, munkatársainak

A XXIII. János Otthon vezetése törekszik az ún. „Jézusi vezetési modell” megvalósítására, melynek lényege, hogy a vezetés koncentrikus körökben valósul meg. Ez a modell bibliai alapokra épül. Az evangéliumból ismert, hogy Jézus három apostolával - Péter, Jakab, János - felment a Tábor hegyére, ahol kinyilatkoztatta isteni dicsőségét. (vö. Mk. 9, 2-7) Tudjuk, hogy tizenkét apostolt választott ki, akikkel három éven keresztül dolgozott egy szűkebb körben. (vö. Lk. 6, 12-16) Ismert, hogy kiválasztott hetvenkettő tanítványt is a szélesebb körből, akiket kettesével küldött maga előtt utat készíteni evangéliumának, majd szólt a tömeghez és hirdette Isten országát. (vö. Lk. 10, 1.) A modell szociális intézményben történő alkalmazásáról bővebben lehet olvasni a Szervezetfejlesztési Kézikönyv egyházi fenntartású idősotthonok és más szociális intézmények számára című könyvben (ISBN: 978 615 81556 5 6). Ennek a vezetési stílusnak fontos része a rendszeres kommunikáció a felsővezetés, középvezetés és munkatársak között, mely a vezetői értekezletek mellett a lelkigyakorlatokon, csapatépítőkön, rekreációs napokon és közös programokon is erősödik.

Egy ilyen csapatépítőn vettek részt ez év október 20. – 21. napjain, az integrált intézmény vezetői és néhány munkatárs, továbbá Ft. Burányi Roland atya, intézményi lelkészünk.

Anyák napja az Okos Gizella Házban

Az Okos Gizella Házban 2022. május 3-án, került megszervezésre az anyák napi ünnepség, ahol a verscsokorok mellett, citerások műsorát is élvezhették a jelenlevők, Bolla Katalin pedagógus vezetésével. Az intézmény tulipánnal köszöntötte az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, Keresztanyákat, Nagynéniket és mindenkit, aki gyermekről gondoskodtak, gondoskodnak. 

Andrásiné Enikő telephelyvezető

„A legáldottabb kéz a földön

A te két kezed, jó Anyám!

Mindenki áldja közeledben:

Hát én hogy is ne áldanám?!

Tudom megáldja Istenünk is,

Az örök Jóság s Szeretet!”

(Dsida Jenő)

 

Nyári gyermektábor Máriaremetén

Örömmel adjuk hírül, hogy az idei évben is, nyári napközis tábor szervezünk a XXIII. János Otthon máriaremetei részlegein, 2022. július 25-től 2022. július 29-ig, gazdag programokkal és étkezés biztosításával.

Az évek óta megszervezett öt napos „Generációk közötti kapcsolatot erősítő program” rendkívül jó hatással van időseinkre. Ismét testközelből átélhetik anyai – nagymamai örömeiket és a gyerekek – fiatalok találkoznak az időskorral, demenciával, mint az élet velejárójával, mindezt keresztény értékrendű közegben. A közös programok egész évre szóló visszaemlékezést biztosítanak mindenki számára.

A lakók – hozzátartozók pénzbeli adományának és az önkéntes munkatársaknak köszönhetően, az idei évben is térítésmentesen tudjuk biztosítani a napközis táborunkat.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lappal és egészségügyi nyilatkozattal lehet Elek Viktória telephelyvezetőnél.

E-mail elérhetősége: elek.viktoria@szeretetszolgalat.hu. Kérdés esetén a +3630 272 8073 telefonszámon is elérhető a telephelyvezető.

Ízelítőül mellékelünk a 2021. évi nyári táborról néhány képet.

Szeretettel hívjuk és várjuk munkatársaink gyermekeit, unokáit és lakóink unokáit, dédunokáit!

-intézményvezetés-

Keresztút a XXIII. János Otthon Okos Gizella Ház kertjében

A feltámadás ünnepére, lakói adományból különleges ajándékkal gazdagodott az Okos Gizella Ház udvara.

2022. április 13-án került átadásra és megszentelésre a keresztút, amely az imádságra és elcsendesedésre nyújt új lehetőséget.

A keresztút megálmodója és fő kivitelezője, Andrónyiné Tombor Kata terápiás munkatárs, aki már februárban megkezdte az előkészületeket, hogy Húsvét ünnepére megvalósuljon az udvar "ékköve". 

A XIV. stáció által Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein elmélkedhetünk - imádságos szívvel, Náray György XVII. századi egyházi zeneköltő égi dalokat tartalmazó gyűjteményéből, a Szívünk lelkünk, most kitárjuk kezdetű ének strófái által.

Lakóink és dolgozóink is nagy örömmel fogadták a keresztutat, sokan élnek a lehetőséggel, hogy a kerti séta alkalmából elidőzzenek Jézus földi életének utolsó útján, amely a feltámadás reményéhez vezet. 

Andrásiné Kádár Enikő telephelyvezető

Áldott Húsvétot

Pilinkszky János gondolataival kívánunk mindenkinek áldott Húsvétot!

XXIII. János Otthon vezetősége

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
 
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive -
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Oldalak