Okos Gizella Ház hírei

Nyitás első pillanatai

2021. május 1-jén, elérkezett a várva várt pillanat! Találkozhattak Lakóink Szeretteikkel. Megható hallani Lakóink élmény beszámolóját, hogy mit is jelent számukra, hogy megölelhették szeretett gyermeküket, Anyák Napján.

Hálát adunk a Gondviselőnek közösen, hogy elérkezett ez a pillanat is!

Külön köszönet minden Családtagnak, akik fegyelmezetten, minden szabályt betartva érkeztek Házainkba, ezzel az óvó – védő szeretettel vigyázva időseinkre.

Minden Édesanyát, Mécs László versével köszöntünk:

A három királyfi bánata

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
Messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín palástot kerített.

Ma is így úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekelnek,
Mert az édesanyám izent a köveknek,
Szíve ment eIőttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon.
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: miért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok királyfi,
úgy, hogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
Fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
Senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
Minden tavasszal rügy legtisztább volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

LÁTOGATÁSI ÉS INTÉZMÉNY ELHAGYÁSI RENDELKEZÉSEK

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 25710-1/2021/EÜIG sz. 2021.04.29-én, kelt határozata alapján és a Katolikus Szeretetszolgálat, mint Fenntartó iránymutatásaival összhangban - figyelembe véve a hatályos 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat - visszavonásra kerül a 23/2020. sz. intézményvezetői utasítás, mely elrendelte a teljes zárlatot és intézmény – elhagyási tilalmat, továbbá a 31/2020. sz. intézményvezetői utasítás a csomagok átvételéről

a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon

  • székhelyére (1029 Budapest, Máriaremetei út 187.),
  • Názáret Ház telephelyére (1029 Budapest, Szent József utca 5.),
  • Okos Gizella Ház telephelyére (1112 Budapest, Dayka Gábor u. 102-104.) vonatkozólag.

Jelen látogatási, intézmény elhagyási rendelkezések, 2021.05.01-től, visszavonásig érvényesek.

Tájékoztatás

Tisztelt Hozzátartozók!

Örömmel értesítjük, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon Okos Gizella Házát a járványügyi zárlat alól 2021. március 22. napjával feloldották.

  • hozzátartozók által küldött csomagokat  8 óra elteltével  továbbítjuk lakóinknak, de a csomagok romlandó és hűtést igénylő ételt nem tartalmazhatnak továbbra sem, járványügyi megelőzés szempontjából
  • a kápolna ismét látogatható
  • udvari séták időkorlát nélkül engedélyezettek
  • mentálhigiénés foglalkozások újra indulnak

Továbbra is érvényben maradt:

  • a  látogatási és intézmény elhagyási tilalom

A zárlat nem érinti a különösen méltányolandó eseteket:  a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzást, melynek időpontját a vezetőápolóval szükséges egyeztetni.

A már tájékoztatott lakóink örömmel vették a hírt.

Bízunk abban,  hogy az ANTSZ zárlat alól való feloldása mint fizikai, mint mentális állapotukra jó hatással lesz.

Eddigi megértő együttműködésüket köszönjük.

 

                                               Tisztelettel:

                                                                                                Balog Józsefné

                                                                                              intézményvezető

A lakók védőoltása

Kedves Hozzátartozók!

Örömmel és hálával tudatom, hogy a XXIII. János Otthon székhelyén (Jerikó és Emmausz Házak), Názáret Ház telephelyén és az Okos Gizella Ház telephelyén megtörtént a lakók védőoltásának felvétele. A járványügyi helyzet mindenki számára ismert, így sajnos a régen várt személyes találkozások még egy kis ideig türelmet kérnek tőlünk. Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter 2021. március 13-án, kelt eljárásrendje értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a korábban kihirdetett vészhelyzet, megerősítésre került a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány terjedése miatt, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet által.

Fentiek alapján továbbra is látogatási és intézmény elhagyási tilalom van érvényben, melynek célja az ellátottak védelme, megóvása a járványveszélytől. A zárlat nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzást, melynek időpontját a vezetőápolóval szükséges egyeztetni. A hozzátartozó dönthet úgy, hogy az intézményben élő ellátottat, átmenetileg saját otthonában gondozza. 72 órán túli intézmény elhagyás esetén a visszatérés feltétele, két legalább 48 óra különbséggel 10 napon belül vett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredményének bemutatása. Csomagot lehet hozni a lakóknak, mely romlandó és hűtést igénylő ételt nem tartalmazhat, járványügyi megelőzés szempontjából.

70. éves jubileum ünnep a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthonában

Béke Királynője szobor

A Katolikus Szeretetszolgálat 70. éves jubileumát ünnepelte, a XXIII. János Otthon, 2020. október 15-én.

A hálaadó szentmisét a máriaremetei Kisboldogasszony Kegytemplomban mutatta be, F.t. Esterházy László protonotárius, kanonok plébános. Koncelebráló papok voltak, Ft. Kemenes Gábor, Ft. Erdődi Ferenc és Ft. Burányi Roland atyák. Az ünnep videója a https://youtu.be/SWShFjlU5pk linken érhető el.

Az ünnepi szentmisén köszöntőt mondott Dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat Főigazgatója, melyben bemutatta a XXIII. János Otthon történetét, továbbá Őrsi Gergely Budapest Főváros II. kerület Polgármestere, aki köszönetet mondott a Katolikus Szeretetszolgálatnak és a XXIII. János Otthonnak az idősek ellátásáért, itt a II. kerületben.

Tanúságtételt hallhattunk F. t. Erdődi Ferenc atyától, akinek édesanyja kilenc éve a Jerikó Ház lakója. Az ünnepi beszédek között, Molnár Balázs fuvolaművész jóvoltából, komolyzenei művek csendültek fel.

A szentmise szándéka a hála volt, a Katolikus Szeretetszolgálat hetven éves fennállásáért és a XXIII. János Otthonért. A homíliában kanonok plébános úrtól hallhattuk a Fenntartó születésének rövid történelmi összefoglalóját. Az alábbi sorokban visszatekintünk a megalakulás történetére.

70. éves jubileum ünnep a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthonában

Béke Királynője szobor

A Katolikus Szeretetszolgálat 70. éves jubileumát ünnepelte, a XXIII. János Otthon, 2020. október 15-én.

A hálaadó szentmisét a máriaremetei Kisboldogasszony Kegytemplomban mutatta be, F.t. Esterházy László protonotárius, kanonok plébános. Koncelebráló papok voltak, Ft. Kemenes Gábor, Ft. Erdődi Ferenc és Ft. Burányi Roland atyák. Az ünnep videója a https://youtu.be/SWShFjlU5pk linken érhető el.

Az ünnepi szentmisén köszöntőt mondott Dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat Főigazgatója, melyben bemutatta a XXIII. János Otthon történetét, továbbá Őrsi Gergely Budapest Főváros II. kerület Polgármestere, aki köszönetet mondott a Katolikus Szeretetszolgálatnak és a XXIII. János Otthonnak az idősek ellátásáért, itt a II. kerületben.

Tanúságtételt hallhattunk F. t. Erdődi Ferenc atyától, akinek édesanyja kilenc éve a Jerikó Ház lakója. Az ünnepi beszédek között, Molnár Balázs fuvolaművész jóvoltából, komolyzenei művek csendültek fel.

A szentmise szándéka a hála volt, a Katolikus Szeretetszolgálat hetven éves fennállásáért és a XXIII. János Otthonért. A homíliában kanonok plébános úrtól hallhattuk a Fenntartó születésének rövid történelmi összefoglalóját. Az alábbi sorokban visszatekintünk a megalakulás történetére.

Intézményi zárlat

Kedves Hozzátartozók!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935-2/2020/EÜIG sz. 2020.09.07-én kelt határozatával és a Katolikus Szeretetszolgálat, mint Fenntartó iránymutatásaival összhangban, a COVID - 19 koronavírus – járvány terjedésének megelőzése érdekében intézményvezetői hatáskörömben teljes zárlatot rendelek el az integrált intézményre vonatkozóan.  Az intézményvezetői utasítás részletei a mellékletben olvashatóak.

Köszönöm együttműködésüket lakóink védelme érdekében és kérem imáikat, hogy a járványügyi helyzet mielőbb szűnjön meg és mindannyian élhessük megszokott életünket!

A kapcsolattartás Szeretteikkel a járvány első hullámában megszokott módon videótelefon hívással, telefonon, e.mailen működik. Munkatársaim a szokásos módon telefonon hívhatóak. Csomagot névvel ellátva a korábbi szabályok szerint a portán lehet leadni.

Balog Józsefné intézményvezető

Látogatási szabályok módosulása

Kedves Hozzátartozók!

Lakóink védelmében kérjük Önöket, hogy amennyiben külföldön jártak, kettő hétig ne látogassák intézményünket még tünetmentesség esetén sem!

Minden eszközzel igyekszünk továbbra is megvédeni idős lakóinkat a koronavírus fertőzéstől, jelen intézkedés is ezt szolgálja.

Ennek értelmében módosult a látogatási szabályzat is.

Intézményvezetése

Szabályok fokozatos feloldása

Kedves Hozzátartozók!

Őszinte hála van szívünkben a Gondviselő Isten felé, hogy a XXIII. János Otthon minden lakója és dolgozója ez idáig nem fertőződött meg a koronavírussal. Köszönet érte minden munkatársnak és Önöknek is, akik betartották kéréseinket! Szeretnénk, hogy az előttünk álló időszakba se történjen fertőzés intézményünkben, ezért az eddigi szigorú szabályok feloldását fokozatosan kívánjuk bevezetni. Ebbe kérjük az Önök további együttműködését! Az alábbiakban tesszük közzé Fenntartónk tájékoztatását.

(A mellékletben olvasható a hatályos látogatási szabályzat.)

-XXIII. János Otthon intézményvezetése-

Tájékoztató a látogatás rendjéről

A Kormány járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete alapján az egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültségre való tekintettel és azzal összhangban a Katolikus Szeretetszolgálat a továbbiakban is érvényben tart bizonyos indokoltnak ítélt óvintézkedéseket. Ahogy eddig is, az elkövetkező időszakban is lakóink egészségének és életének megóvása az elsődleges célunk. Ezért kérjük, hogy tartsák be az intézményekben érvényes biztonsági szabályokat és a továbbiakban is működjenek együtt az intézményeinkben dolgozó munkatársainkkal. A járványügyi helyzet ugyan javult, de a veszély még nem múlt el! Kérjük, segítsék munkánkat!

-Katolikus Szeretetszolgálat-

Oldalak