"Nem csak jutalom, hanem bíztatás is"

December 16-án, pénteken a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia irodaházában, hálaadó szentmise keretében adták át a Katolikus Szeretetszolgálat által 2019-ben alapított, Szörényi Gábor jezsuita papról elnevezett díjat. A Szeretetszolgálat idén a gazdasági munkatársait díjazta.

Burányi Roland, a Katolikus Szeretetszolgálat lelkipásztora a szentmise keretében elmondta: az idei év különösen is rávilágított arra, hogy a gazdasági szakemberek munkája nélkül egy szociális, egyházi szervezet sem tud megfelelően működni. Mi köze a gazdaság világának az egyházhoz? - tette fel a jogos kérdést az atya, majd rávilágított, hogy a Szentírás tele van "pénzügyesekkel", akik közül név szerint ismerjük például Máté evangélistát, Zakeust, a törpe vámszedőt, és Jézus maga beszél a talentumokról. Burányi Roland utalt a jelenlegi gazdasági helyzetre is: "Rohanó és gyorsan változó világunkban nélkülözhetetlen, hogy jó szakemberek intézzék a különféle szervezetek, így az egyházi intézmények anyagi ügyeit. (...) A jó gazdasági szakember azért is fontos, mert olyan törvényeket lát át, olyan kiskapukat ismer, amelyek a matematika és a józan paraszti ész legvadabb álmait is felülmúlják." Prédikációja végén pedig - utalva a jövő év beláthatatlanságára - egy japán bölcsességet idézett: "Ha teljes sötétség vesz körül, nem tehetsz mást, mint ülsz és vársz, hogy a szemed hozzászokjon a sötétséghez."

Dr. Vajda Norbert, a Szeretetszolgálat főigazgatója elmondta: „A 2022-es esztendő és az elmúlt hónapok a Katolikus Szeretetszolgálat intézményei számára változatos, nehézségekben és szépségekben egyaránt bővelkedő időszakot hoztak. Ebben az évben is megtapasztalhattuk, hogy a Jóisten kegyelmének köszönhetően megbízható és tehetséges munkatársaink vannak, akikre a legnehezebb időkben is mindig számíthatunk. Példájuk, segítségük, áldozatos szeretetük megköszönésének, elismerésének eszköze a Szörényi Gábor-díj, melyet 2019-ben alapított a Katolikus Szeretetszolgálat." A főigazgató felidézte az intézmény múltját, amely szintén viszontagságokkal, nehézségekkel és kihívásokkal teli volt, mégis immár 72 éve áll az emberek és az egyház szolgálatában. Elmondta: Szörényi Gábor maga is egy olyan személy volt, akinek személyisége "meghatározó volt abban, hogy a legsötétebb időszakban is a szeretet és az összetartozás szigeteivé válhattak a szétszóratásban élők lakóhelyéül kijelölt házaink."

Idén is - a korábbi évekhez hasonlóan – a Szeretetszolgálat intézményvezetői jelölték egy-egy munkatársukat a díjra, amely egy emlékplakettel és egy jelképes pénzjutalommal is jár.

Díjazottak:

Tímár András – 6 éve a XXIII. János Otthon könyvelője, a Szörényi Gábor-díj fődíjazottja 2022-ben.

„Megbízható, pontos munkatárs, kiváló szakmai tudással rendelkezik. Feladatait felelősséggel, teljes odafigyeléssel végzi. Munkájára igényes, munkatársai számára példát mutat az intézményhez való lojalitásból, a hivatásához való hűségből. Minden helyzetben lehet rá számítani. Az első szervezeti integrációt megelőzően, átmenetileg megbízott gazdasági vezetői feladatokat is ellátott, mellyel hozzájárult az intézmény pénzügyi, gazdálkodási stabilitásának megteremtéséhez.”

Tímár András a XXIII. János Otthonban való munkájáról elmondta: sokféle feladatot ellátott már élete során, többek között a munkaügyet, a pénzügyet, a könyvelést és a gazdasági vezetést is, ám a legnehezebb rész számára nem a szakmai terület. „A lakókkal vannak a „nehézségek”, hiszen – a hely jellegéből adódóan -nehéz azt megélnem, hogy akikkel jó viszonyt ápoltam és alakítottam ki, azok közül jó néhányan elmentek már.”

 

Simonné Domboróczky Judit a parádi Szent Ottilia Otthon gazdasági ügyintézője, aki 10 éve dolgozik az intézményben. "Elkötelezettsége az intézmény iránt megmutatkozik rugalmasságában, amivel fogadta / fogadja a változó feladatkörét. A számára ismeretlen új feladatokat is szakmai kihívásnak tekinti, humánpolitikai munkatársként is bizonyította elköteleződését.”

 

Lőrinczi Gyöngyi – 2017 óta a soroksári Názáret Otthon gazdasági ügyintézője.

„Munkáját lelkiismeretesen végzi, tudását fejleszti. Amennyiben az intézményben többletmunka jelentkezik, Gyöngyi azonnal bevonható a feladatokba. Kitartó, ezért bármikor lehet rá számítani. A lakókkal barátságos, kedves, segítőkész és megértő. Munkatársaival kiegyensúlyozott munkakapcsolatot alakított ki, problémamegoldó képessége példaértékű.”

 

Kránitz Beáta – 2017 óta dolgozik gazdasági ügyintézőként az Országos Papi Otthon lajosmizsei intézményében.

„Munkáját lelkiismeretesen végzi, rendszeretete és precizitása példaértékű. Mindennapjait a kötelességtudat, a pontosság, a lakók és kollégák iránti empátia, türelmes segítség jellemzi. A munkavégzés mellett fontosnak tartja a folyamatos fejlődést, tudása bővítését. Jelenleg is tanulmányokat folytat. Munkatársai részére példát mutat elkötelezettségből, hivatástudatból és kitartásból. Az ellátottak, hozzátartozóik és a dolgozók felé mindig tisztelettel és alázattal fordul.”

 

Kelemen Jenőné (Erzsike) – a jászberényi Szent Klára Otthon könyvelője, 2022. augusztusáig az intézmény gazdasági vezetője volt.

„Szeretettel végzi a rábízott feladatokat, tudása legjavát adva. Nyitott az új ismeretek befogadására, továbbképzések elvégzésére, ahhoz, hogy a változásokat követni lehessen, lépést tartva a kor követelményeinek megfelelő modernizációval. Logikája, rendszerben való gondolkodása sokat segítette őt, közvetlen kollégáit, vezetőit a feladatok átláthatóságában, lebonyolításában. Ötleteivel, tapasztalataival igyekszik segíteni a munkatevékenységek zökkenőmentes lebonyolítását.”

 

Veil Krisztina – a dabasi Zárdakert Idősek Otthona gazdasági vezetője, 32 éve dolgozik az intézményben.

„18 évesen, a gazdasági szakközépiskola elvégzése után az idősek otthonában helyezkedett el könyvelőként. A több évtizedes időszak alatt számtalan új és kihívást jelentő feladattal kellett megküzdenie. A nehézségek kezelésében mindig szerepet játszott optimizmusa, egyenes jelleme és a problémamegoldó képessége. Humora, derűs személyisége számtalan helyzetben oldotta már fel a feszültségeket és játszik szerepet emberi kapcsolatainak minőségében.”

 

Magosiné Staudt Julianna – 2000 óta a csákvári Szent Vince Otthon gazdasági vezetője.

„Magasszintű problémamegoldó képességének köszönhetően minden esetben megtalálja a módot, hogy a nehézségeken átsegítse az intézményt. Aktív tagja az intézmény közösségének, annak erősítéséhez személyes, önként vállalt tevékenységével is hozzájárul. Munkája során döntéseit a szakmai elhivatottság, az empátia és a törvényeknek történő maximális megfelelés határozza meg.”

Bárdos Istvánné (Marcsi) – 22 éve dolgozik a tiszaalpári Pax Otthonban.

„Munkavégzését hozzáértés, lelkiismeretesség, feddhetetlenség, megbízhatóság és kiemelkedő problémamegoldó képesség jellemzi. Gazdasági vezetőként rendelkezik minden tekintéllyel, mely munkaköre ellátásához szükséges. Mindig és mindenben lehet rá számítani, támogató együttműködésével, empátiájával segíti a lakók, munkatársak és sokszor a hozzátartozók problémával való megküzdését a megoldás keresésében. A számok ismerete mellett rendkívül kreatív, keze nyoma az intézményben és számos rendezvény dekorációjában megjelenik.”

 

Farkas Judit – 7 éve a XXIII. János Otthon könyvelője.

„Bármikor, bárki fordul hozzá segítségért, megértő, nyugalmat árasztó személyiségével találkozik. A gondosság, a lelkiismeretesség és a pontosság jellemzi munkáját a mindennapokban. A rábízott feladatokon túl részt vesz az otthon egyéb szervezési feladataiban is.”

 

Gerstmayer Krisztina – 2009 óta az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon gazdasági vezetője.

„Egyre több feladatban mutatta meg képességeit, minden kérdéses dolognak utánanéz. Kitartó, szinte fáradhatatlanul keresi a megoldásokat, a felmerülő problémát megoldandó feladatnak tekinti. Nagyon jó tervező, gazdálkodó. Önfejlesztési igénye folyamatos, munkája során szakmai tudását nagyon jól alkalmazza. Szívesen segít, megosztja tudását a társintézményekben hasonló munkakörben dolgozó munkatársakkal is, ha megkeresik kérdéseikkel.”

 
Fotó: Lambert Attila /Magyar Kurír/