Nagyböjti gondolatok

Nagyböjt, az újrakezdés lehetősége, egy újabb ajándék, mely elszakít a szürke egyformaságtól, és a magasba lendít, ha én is akarom.

A böjt első hallásra valami negatívumot sugall, amitől idegenkedni szoktunk. Első megközelítése az ételtől való tartózkodás, de a cél a szabadság, az az állapot, mely túllendít a különböző korlátokon, amik fogva tartanak. Ezért, sokkal többről van szó, mint a táplálék korlátozásáról, sokkal inkább a test és lélek szétszakadt voltának a gyógyításáról. Ezért a böjt, a keresztény felfogás szerint nem csak az étel korlátozását jelenti, hanem az ima és a jócselekedetek együttes gyakorlatát. Odafordulás az Istenhez és a felebaráthoz, miközben tudatosan fegyelmezem a megszokott életvitelemet. Hiszen, így nyerek energiát, időt és lendületet, hogy kiszabaduljak a megszokottból. Nagy lehetősége az egyéni szabadság felfedezésének. Megtalálni azt módot az életemben, mely itt és most, engem közelebb visz az Istenhez, és ezzel együtt mindazokhoz, akikkel együtt teljesebb lesz az életem.

Istenhez jutni annyit jelent, hogy rátalálok önmagamra. Arra az útra, ami elvezet életem gyújtópontjához, aki valóban vagyok, aki lehetek. Ha rátalálok önmagamra, felismerem az életemben adódó lehetőségeket, az élet adta sok-sok apró csodát.

Nem külsőleg kell nagy dolgokat véghezvinnem, hanem a lelkületem kell, hogy megváltozzon. A belső magatartásomnak kell megváltozni a családommal, a munkatársaimmal, a nehéz emberekkel kapcsolatban, mert az Isten megtérésre hív.

A nagyböjt ünnep, a lélek új életre hívásának az ünnepe, mely fényt és örömet hoz az életünkbe.

A nagyböjt az Istennel való találkozás különösen is alkalmas ideje. Amikor én a teremtmény a szenvedő Teremtő elé állhatok.

Minden jócselekedetem csak az Istenre és rám tartozik. „Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy a te adományod rejtve maradjon: Atyád, aki lát a rejtekben megfizet majd neked.” Mt 6, 3-4

Az életem igazi történése rejtett, és egyedül az Istennek van csak oda bejárása, Ő képes csak engem felemelni, és átalakítani. A teljesség, az igazi béke és az öröm nála található.

Krisztus meghalt, de Feltámadt!

És mindez azért, hogy megtanítson eldobni a bűneinket és feltámasztani az ártatlanságot, a jóságot a becsületet, amik el vannak temetve a szívünk mélyén.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” Jn 3.16

Ha kételkednél az élet erejében és a megújulás hatalmában, csupán figyelj az óriási kőtömb észrevehetetlenül piciny résén áttörő fűszál csodájára.

  • Otthonunkban az Emmausz Ház kápolnájában minden pénteken délelőtt 9 órakor keresztúti ájtatosság van.
  • Nagyböjtben képes, zenés meditációval hangolódtunk a közelgő ünnepre a Jerikó Ház előadótermében.
  • Horváth László, Teréz város plébánosa 2019. április 8-án, hétfőn délelőtt 10 órakor nagyböjti lelkigyakorlatot tart a Jerikó Ház kápolnájában.
  • A nagyböjtben a Názáret Házban és a Jerikó Házban a betegek szentségéhez járultak lakóink, F. t. Eszterházy László Kanonok, Plébános Úr szolgálatának köszönhetően. Az Emmausz Házban F. t. Kemenes Gábor Plébános Úr szolgáltatja ki a betegekszentségét.
  • Nagycsütörtökön az ünnepi szentmise délután 3 órakor lesz az Emmausz Ház aulájában, melyet Kemenes Gábor plébános celebrál.

Áldott, kegyelmekkel teli Húsvétot kívánunk minden Lakónknak, Családtagjaiknak és Munkatársainknak!

Intézményvezetés

Állomány neveMéret
Kép ikon bojt.jpg13.69 KB