Módosult az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet – kikerülnek a vezetendő mellékletek!

2020. február 09. napon hatályba lépett a módosított a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet.

A módosítás során a jogalkotók érvényre juttatták azt az elvet, hogy  a jogszabályok mellékletként ne tartalmazzák a kötelezően vezetendő dokumentumokat. Az SZCSM rendelet az eddigi mellékleteként szereplő vezetendő dokumentumainak közzétételi helyeként a Szociális Ágazati Portált rendeli. Ennek megfelelően a hivatkozott dokumentumok a Portál Tudástár / Iratminták oldaláról érhetők el.

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/238786?redirect=/iratmintak