Megállapodás tartalma

1993.évi (III.)Törvény 94/C.§(1-4),117/D.§(2)

29/1993 (II.17.)Korm.r. 2.§(5)