Mátraverebély - Szentkút zarándoklat

Hálás szívvel gondolunk vissza, a Mátraverebélyi Szentkúti zarándoklatra, ahol megerősítettük Mária – tiszteletünket, keresztény elkötelezettségünket. 

Lakóink és dolgozóink a Katolikus Szeretetszolgálat 15 intézményének megtartott közös miséjén vett részt.

A Szent Vince Otthonért, az alábbi könyörgés hangzott el:

,,Most a Csákvári Szent Vince Otthonért könyörgünk hozzád Urunk: Segítsd az ott élőket a kölcsönös szeretetben, hogy tudják egymást elfogadni és tisztelni, hogy békében élhessék életük hátralévő idejét. 

Áld meg Urunk, az ott dolgozó minden munkatársunkat, hogy a munkájukat a te dicsőségedre és ott élő idősek javára végezzék. Segítsd Őket, hogy a nehézségek és terhek alatt is erősek legyenek a szeretet irányítson Mindnyájunkat.

És minden egykor a Csákvári otthonban élt gondozottnak, akik már eltávoztak add meg az Örök Üdvösséget.

Hallgass meg Urunk!”