Máriaremete hírei

Generációk közötti kapcsolatot erősítő program Máriaremetén

Ismételten megrendezésre került Máriaremetén, a XXIII. János Otthonban a nyári gyermektábor, 2019. augusztus 12-től 2019. augusztus 16-ig, a II. kerületi Önkormányzat támogatásának köszönhetően.

Lakóink dédunokái, munkatársaink gyermekei és unokái tették színesebbé az idősek otthona mindennapjait egy héten keresztül.

Mindennap közös imával, énekkel és elmélkedéssel indult a Jerikó Ház kápolnájában.

A Fokoláre Mozgalom „Élet Igéjét” olvastuk el, beszéltük át az adott szentírási szakaszt, hogy azon a napon miképpen tudjuk életre váltani Jézus Igéjét. A gyerekek a szentírási történetekről színes kifestőt kaptak, amit a tábor végén hazavihettek, a színes, énekes imalappal együtt.

Az első napon, Poboriné Erzsike munkatársunk a papírkészítés rejtelmeibe vezette be a gyermekeket, mely nagy sikernek örvendett.

A második napon kerti játékok örvendeztették meg, a kicsiket és nagyokat egyaránt. A lengőteke kerti játék megvásárlását az önkormányzati pályázat tette lehetővé, mely az időseink hétköznapjait is örömmel tölti meg hosszú távon. A kerület játszótere ismét nagy sikernek örvendett a táborozó gyermekek körében.

A Názáret Ház udvarában közös torna és kerti játék volt a demenciával élő lakók nagy örömére.

Szent Ferenc Udvarának átadása Máriaremetén

Örömmel adjuk hírül, hogy a XXIII. János Otthon Názáret Ház udvarában kialakítottuk Szent Ferenc Udvarát, melyet 2019. június 06-án adtunk át.

Szentmisével kezdődött az ünnep, ahol főcelebráns Mons. Esterházy László pápai káplán, kanonok, kerületi esperes, plébános volt és a homíliát Ft. Horváth Zoltán Terézváros plébánosa mondta.

Ünnepünk fényét növelte, hogy megemlékeztünk arról a csodálatos eseményről is, hogy Herpy György atya lakónkat 65 évvel ezelőtt szentelték áldozópappá és az idei évben ünnepli vasmiséjét. Egész életét Isten Országának szolgálatára szentelte és most itt a XXIII. János Otthon lakójaként is, az Eukarisztikus Jézust hozza közénk. Megköszöntük szolgálatát, a Szentírás szavaival méltatjuk papi életét. „Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert, és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben.” (1Tim. 3,13) Tápióbicskén készítették számára azt a grillázstortát, mely a kelyhet és a kenyeret ábrázolta, mint a papi élet lényegét. Emléklappal köszöntük meg 65 éves egyházi szolgálatát.

Nagycsütörtök ünneplése az Emmausz Házban

Nagycsütörtökön délután az Emmausz Ház aulájában mutatott be szentmisét Ft. Kemenes Gábor Atya, Koltay Endre lakónk asszisztálásával.A Házat ünnepi díszbe varázsolta a mentálhigiénés csoport, Lisóczki Tünde munkatárs vezetésével. A szentmisén a székhely és a Názáret Ház lakói közösen ünnepelték az Eukarisztia megalapításának estéjét, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait.

A szentmise szentírási olvasmányai felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe: saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Nagycsütörtök az Egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat.

A nagycsütörtöki evangéliumban hallhattuk, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát, mellyel példát adott egymás szolgálatára.

A szentmise utáni oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról minden díszt, Jézus elfogatására és szenvedéseire emlékeztet. Nagycsütörtök misztériumában egymással szemben áll az eucharisztikus ajándék legnagyobb szeretete, valamint az elárultatás fájdalma.A Szent Háromnap után hajnalodik és hitünk legmélyebb misztérima megvalósul a Húsvét!

A Feltámadt Krisztus örömével kívánok minden lakónknak és Hozzátartozónak áldott Húsvétot!

Balog Józsefné, intézményvezető

Nagyböjti gondolatok

Nagyböjt, az újrakezdés lehetősége, egy újabb ajándék, mely elszakít a szürke egyformaságtól, és a magasba lendít, ha én is akarom.

A böjt első hallásra valami negatívumot sugall, amitől idegenkedni szoktunk. Első megközelítése az ételtől való tartózkodás, de a cél a szabadság, az az állapot, mely túllendít a különböző korlátokon, amik fogva tartanak. Ezért, sokkal többről van szó, mint a táplálék korlátozásáról, sokkal inkább a test és lélek szétszakadt voltának a gyógyításáról. Ezért a böjt, a keresztény felfogás szerint nem csak az étel korlátozását jelenti, hanem az ima és a jócselekedetek együttes gyakorlatát. Odafordulás az Istenhez és a felebaráthoz, miközben tudatosan fegyelmezem a megszokott életvitelemet. Hiszen, így nyerek energiát, időt és lendületet, hogy kiszabaduljak a megszokottból. Nagy lehetősége az egyéni szabadság felfedezésének. Megtalálni azt módot az életemben, mely itt és most, engem közelebb visz az Istenhez, és ezzel együtt mindazokhoz, akikkel együtt teljesebb lesz az életem.

Istenhez jutni annyit jelent, hogy rátalálok önmagamra. Arra az útra, ami elvezet életem gyújtópontjához, aki valóban vagyok, aki lehetek. Ha rátalálok önmagamra, felismerem az életemben adódó lehetőségeket, az élet adta sok-sok apró csodát.

Nem külsőleg kell nagy dolgokat véghezvinnem, hanem a lelkületem kell, hogy megváltozzon. A belső magatartásomnak kell megváltozni a családommal, a munkatársaimmal, a nehéz emberekkel kapcsolatban, mert az Isten megtérésre hív.

A nagyböjt ünnep, a lélek új életre hívásának az ünnepe, mely fényt és örömet hoz az életünkbe.

A nagyböjt az Istennel való találkozás különösen is alkalmas ideje. Amikor én a teremtmény a szenvedő Teremtő elé állhatok.

A Debreceni Egyetem duális képzésében partnerintézmény a XXIII. János Otthon

A Debreceni Egyetem szociális munka alapszakán duális képzésre is lehetőség nyílt.

A XXIII. János Otthon, mint partnerintézmény, csatlakozott a Debreceni Egyetem duális képzéséhez az Egészségügyi Kar (Nyíregyháza) szociális munka alapszakon..

A képzéssel kapcsolatos részltes tájékoztatás az alábbi linken elérhető: 

http://foh.unideb.hu/hu/dualis-kepzes

A XXIII. János Otthon részéről kapcsolattartó: Balog Józsefné intézményvezető

elérhetőség: balog.jozsefne@szeretetszolgalat.hu

Advent Máriaremetén

Adventus Domini – az Úr eljövetele. Egyházi évünk kezdetén ismét elérkezett az adventi várakozás. A természetben egyre rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák. Ebben az időszakban meggyújtjuk adventi koszorúnkon az első, második, harmadik majd negyedik gyertyát várva az Isten Fia megszületését.

Mi itt Máriaremetén az adventi időben péntekenként 10 órai kezdettel a Jerikó Házban képes, meditációs elmélkedést tartunk hangolódva a közelgő ünnepre.

December 10-én, hétfőn délelőtt Horváth Zoltán Terézváros plébánosa tartott számunkra adventi elmélkedést, ahol rámutatott a hit fontosságára a betlehemi pásztorok és a három királyok személyén keresztül. Gyónásra és szentmisén való részvételre volt lehetőség.

Örömmel adjuk hírül, hogy Koltay Endre lakónk kezdeményezésére minden reggel az Emmausz Ház kápolnájában a Katolikus Rádióban elhangzó szentmisét lehet hallgatni és lehetőség van az Eukarisztiához járulni.

Másik nagyszerű kezdeményezés Polgárné Margit nénitől származik, aki lakószobáról, lakószobára, irodáról, irodára viszi a Szent Család képet, hogy néhány órára fogadjuk be a szállást kereső Szent Családot. Rövid időre megállunk a munkába és imádkozunk, énekelünk a kép előtt felidézve azt a szép népi szokást, hogy családtól családig vándorol a Szent Család kép az adventi időben.

Mindennapjainkat a II. kerület Önkormányzata, koncert, iskolások, óvodások ünnepi előadásai teszik szebbé.

Munkatársaink karácsonyi ünnepét 2018. december 19-én, szerdán délután 15 órakor tartjuk az Emmausz Ház kápolnájában.

Szent Miklós püspök ünnepe Máriaremetén

December 6-án ünnepeltük Szent Miklós püspök emléknapját a XXIII. János Otthonban.

A munkatársak délelőtt a Názáret Ház lakóit látogatták meg , délután pedig a Jerikó és Emmausz Házakban okoztak nagy – nagy örömet a lakók számára.

Kit is ünnepelünk Mikulás napján?

Szent Miklóst Myra város püspöke, a hit védelmezője, a szegények gyámolítója volt.

Kultusza nem sokkal halála után kezdődött. Csodatettei között tartják számon, hogy vihar idején megmentette egy vízbe esett tengerész életét, ezért ő az utazók, a kereskedők, a zarándokok, a tengerészek és a révkalauzok védőszentje.

A nevéhez fűződő leghíresebb legenda szerint élt Myrában egy szegény ember, aki nem tudta férjhez adni három lányát, mert nem volt pénze hozományra. A dolog a püspök fülébe is eljutott. Az éjszaka leple alatt három erszényt dobott be az apának, így a lányok hozománya biztosítva lett.

Szent Miklós ünnepe mintegy a karácsony bevezetése, hagyományai összemosódnak a karácsonyi ünnepkörrel. A püspök nagylelkűségéhez és kedvességéhez fűződő történetek nyomán alakult ki a Mikulás-kultusz, mint népszokás. A különböző népek kultúrájában szinte mindenütt feltűnik hosszú, prémes, vörös köpenyben járó, deres szakállú, nagycsizmás alakja, személyéhez kapcsolódik a Mikulás-napi ajándékozás szokása.

-Szerk.-

Mindenszentek, Halottak napjának ünnepe

A Máriaremetei Intézményben 2018. október 31-én emlékeztünk Mindenszentek és Halottak Napja Ünnepére.

Herpy György atya lakónk szavai mélyen megérintettek mindannyiunkat, majd ezt követte Balog Józsefné intézményvezető képes, zenés meditációja a Mindenszentek és Halottak Napja ünnepéről. A megemlékezést Herpy György atya közös imával zárta.

November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzik fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentekkor. E szavakkal a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadalmas Egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket egybefogó, küzdő Egyház.

A mindenszentek ünnepét november másodikán a halottak napja követi. 

A holtakról való megemlékezés az ókereszténység kora óta, a 3. századtól minden liturgiában megtalálható volt a Szentmisében. Az egyházban először 998-ban ünnepelték. Cluny-i Szent Odilo bencés apát kezdeményezése volt, hogy a mindenszentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is.

A képes, zenés meditációban szentírási részek és könyörgések hangzottak el és az alábbi Dsida Jenő: Temetőben című verssel ért véget.

Köröttem csend – és temető.

Csak néha suttog valami, csak néha lehet hallani:

ez ő, ez ő, ez ő! – Azután minden újra csendes, és álmodik a temető.

 

Szüret a Máriaremetei Intézményben

csoportkép a szüreti ünnepen

2018. október 26-án, pénteken délután vidám órákat töltöttünk együtt lakók és dolgozók a szüret megünneplésével. A délután fényét növelte a Tápiószecsői Ofella Sándor Hagyományőrző Néptáncegyüttes fellépése, valamint egy zenész jelenléte, akik táncra perdítettek néhány lakót is.

Az ünnepséget a II. kerületi önkormányzat is támogatta egy projekt keretében, melyet ezúton is köszönünk.

Az ünnep köszöntőjében Balog Józsefné intézményvezető néhány gondolatban szólt arról, hogy Jézus hogyan is látja a mulattságot, vidámságot, ünneplést.

Első csodáját egy lakodalomba tette a kánai menyegzőn, ahol a vizet borrá változtatta.

A lakodalom a galilieai Kánában volt, „amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a tanítványaival együtt” (Jn 2,1). Ekkor történt Jézus csodái közül az első, mellyel borrá változtatta a vizet.

A Szentírásban az evangélisták közül csak Szent János írta le a történetet (2,1-12). Elbeszélése arra enged következtetni, hogy Jézus Natanaellel, Simon Péterrel, Andrással, Fülöppel és Jánossal akkor ért Kánába, amikor már javában folyt a lakodalom. A zsidóknál az volt szokás, hogy ha leány volt a menyasszony, akkor egy teljes hétig, ha özvegyasszony ment újra férjhez, akkor 3 napig tartott a menyegző. A vendégek naponta jöttek és mentek, a násznép cserélődött, a násznagynak azonban mindvégig ki kellett tartania. A vendégek étellel való ellátása az étekmester gondja volt. Ha a lakodalom egy hétig tartott, előfordulhatott, hogy elfogyott a bor. Kánában is így történhetett.

Oldalak