Máriaremete hírei

Szent Miklós Püspök Ünnepe a Jerikó és Emmausz Házakban

Kedves Családtagok!

Örömmel adjuk hírül, hogy Istennek hála mindannyian jól vagyunk!

December 04-én, pénteken délután, Szent Miklós Püspök ajándékozó szeretetének emlékére, a mentálhigiénés csoport szervezésében megajándékoztuk szeretett Lakóinkat, akik gyermeki örömmel fogadták a mikuláscsomagot. Néhány fotóval szeretnénk Önöket is részesíteni az ünnepi hangulatba.

Szent Miklós története

Szent Miklós – az őt körülvevő legendák ellenére – történelmi személy volt. 270 körül született Patarában, a mai Törökország területén. Szülei gazdag és istenfélő emberek voltak, akik sokat imádkoztak azért, hogy gyermekük szülessen. Az Úr meghallgatta kérésüket és fiúgyermekkel ajándékozta meg őket, aki gyermekkorától kezdve kitűnt éles elméjével, őszinte hitével és engedelmességével. Szülei halála után jelentős vagyont örökölt, amelyet jó szívvel osztogatott a szegények között. A mai napig ismert vele kapcsolatban a három leányról szóló történet, akik hozomány hiányában nem tudtak férjhez menni: Miklós titokban, az éj leple alatt pénzt dobott be számukra az ablakon keresztül. Jóságának híre Myráig is eljutott, s a város lakói megválasztották püspöküknek. Miklós a rábízott egyházmegyét megfontoltan és bölcsen irányította. Híre ment életszentségének, bátorságának és a közbenjárására történt csodáknak. Hírnevét egyszerű, hétköznapi jócselekedeteivel érdemelte ki, hiszen nem volt sem vértanú, sem szigorú aszkéta, nem alapított rendet, és egyházatyának sem nevezzük. Tetteit mindig titokban, a világ nyilvánossága elől elzárva hajtotta végre. Éppen e csendes és alázatos szentet tisztelték és szerették a következő korok nemzedékei, akik elzarándokoltak sírjához és közbenjárását, mint az igaz hit védelmezője. 50 körül halt meg Myrában, ahol évszázadokig őrizték testét.

Hit, Értelem, Gyógyulás című műsorban elhangzottak

A Mária Rádióban 2020. november 24-én, kedden 16 óra 50 perckor, a XXIII. János Otthonról készült riport hangzott el a Hit, Értelem, Gyógyulás című műsorban.

Műsorvezetők  Dr. Csókay András és Machó Adrienn.

A hanganyag az alábbi linken hallgatható: https://we.tl/t-XY7Ho6HXRB, továbbá hanganyagként a lap aljáról megnyitható.

Mindenszentek Ünnepe és Halottak Napja a Jerikó és Emmausz Házakban

A járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy lakóink a temetőbe meglátogassák Szeretteiket. Ezért a mai napon délután egy zenés, képes, meditatív elmélkedést tartottunk a Mindenszentek Ünnepéről és a Halottak Napjáról.

Herpy György atya lakónk ünnepi szavai, imái emelték megemlékezésünk fényét. A telephelyvezető és szociális munkatárs kreativitásának köszönhetően gyönyörű díszlet tette méltóvá a környezetet.

Megható pillanatokat éltünk át, amikor minden lakó kezébe fogta az égő mécsest, elhunyt Szerettére gondolt és a kereszt elé helyezte mécsesét.

Halottainkért az ünnepi szentmisét Burányi Roland intézményi lelkész, 2020. november 04-én, délelőtt fogja bemutatni a székhelyen és Názáret Házban egyaránt.

Dsida Jenő: Temetőben

Köröttem csend – és temető.

Csak néha suttog valami,

csak néha lehet hallani:

ez ő, ez ő, ez ő! –

Azután minden újra csendes,

és álmodik a temető.

 

Én hajtott fővel ballagok,

s a néma árnyak szembe jönnek,

s a sírkeresztek rám köszönnek,

és mind az igazi Nagyok –

Én, a halottak ismerőse,

révedő szemmel ballagok.

 

Utánam huhog a Jövő,

a Múlt, Jelen, a sok kereszt,

s az árnyak kara zúgni kezd:

ez ő, ez ő, ez ő! –

Azután minden újra csendes,

és álmodik a temető.

 

Hála, Ulrika Nővérért

Isten, minden út kezdete és vége, Nagy Ibolya, Ulrika nővért hazahívta örök örömébe 2020. szeptember 22-én, a XXIII. János Otthon Emmausz Házából, életének 90. szerzetesi fogadalmának 30. évében.

Ulrika nővérben egy Isten szeretetét sugárzó, kedves szerzetesnőt ismerhettünk meg, akinek mindig volt egy kedves szava mindannyiunkhoz. Intézményünkben hét évig élt a nővér, melyért hálásak vagyunk a Gondviselőnek. Néhány fényképpel felidézzük az Otthonunkban töltött mindennapokat. A nővér betegágyán, utolsó szavaiban is az erősítette meg, hogy nagyon szeret bennünket és találkozni fogunk az örök hazában. Biztos vagyok benne, hogy így is lesz!

Szerzetes társaitól kapott életrajzából idézünk, néhány eseményt.

Ibolya vallásos szülők harmadik gyermeke volt, édesanyja 5 éves korában meghalt, így két bátyjával a nagyszülőkhöz került Budapestre. A háború után megismerte a keresztes nővéreket, az akkori tartományfőnöknő, Lúcia nővér nagy szeretettel fogadta. A háború utáni idők nem tették lehetővé, hogy belépjen a szerzetesrendbe, melyet 1950-ben feloszlattak. Ibolya postai alkalmazottként dolgozott, technikumot végzett.

1987. november 1-jén, Ulrika Nisch keresztes nővér boldoggá avatásán, a rend általános elöljárója, Gertrud Fürger vette fel Ibolyát a Keresztes Nővére rendjébe, itt kapta az Ulrika nevet.

1990. március 5-én tett fogadalmat, 1995. december 1-jén kapta meg a tartományfőnöknői kinevezést a magyar tartomány részére, hivatalát 2005-ig töltötte be.

Szerzetesi életét és hivatali idejét meghatározta a tartomány újjáépítése, átszervezése, új hivatások elindítása, az idős nővérek gondozása. Egészségi okok miatt Pilisborosjenőről 2013. évben a XXIII. János Otthonba, Máriaremetére költözött, oda ahol született.

Nyári sörfesztivál a Jerikó és Emmausz Házakban

Közismert, hogy a mértékletes sörfogyasztás jótékony hatással van az egészségünkre. A sör igazán sokoldalú ital: csökkenti a szívinfarktus kockázatát, a krónikus gyulladásokat, a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét, a vesekőképződést, segítséget nyújt a szájban található mikrobák elleni küzdelemben, de még csontjaink egészségének megőrzéséhez és az agy optimális működéséhez, a kognitív funkciók javításához is hozzájárul.

2008. óta minden évben, augusztus hónap első péntekjén ünneplik világszerte a nemzetközi sörnapot, melynek célja a sörbarát nemzetek egyesítése, a készítők és felszolgálók ünneplése mellett az is, hogy összehozza az ünneplő baráti közösségeket.

Mi sem hagyhattuk ki tehát ezt az igazán nyárias életérzést nyújtó megemlékezést, hiszen az elmúlt hónapok eseményei után különösen ráférnek Lakóinkra az ilyen könnyed, jó hangulatú események.

Mentálhigiénés munkatársaink nagy szeretettel, hangulatos díszítésekkel, alkoholos és alkoholmentes sörökkel, limonádéval, zsíros kenyérrel és popcorn-nal készültek e jeles alkalomra.

Egyedi készítésű söralátétekkel, étlappal és díszkorsókkal várták Lakóinkat, mely kellékeket aztán magukkal is vihettek emlékül. A cél az volt, hogy mindnyájan úgy érezhessék, vidám és felszabadult vendégekként vesznek részt egy nyári fesztiválon. Az ételek és italok természetesen nincsenek ingyen, így az étlapon is szerepelt, hogy miért mennyi mosoly, nevetés, köszönöm vagy koccintás az elvárt fizetség, amit Lakóink vicces, szellemes ötletnek találtak.

Nem kell sok tehát a jó hangulat és a családias életérzés megteremtéséhez, mindössze annyi, hogy a legnagyobb szeretettel végezzük a munkánkat!

Főcze Bernadette és Bartók Márta mentálhigiénés munkatársak

Trianoni megemlékezés az Emmausz Házban

Az Emmausz Ház lakóival csütörtökön bekapcsolódtunk a máriaremetei Kisboldogasszony templomban, Esterházy László Plébános Úr által bemutatott ünnepi szentmisébe. Ebben az internet segített, mivel élő közvetítéssel követhettük a szentmisét otthonunkból. A szentmise keretében mi is meg tudtunk emlékezni a 100 évvel ezelőtti trianoni eseményről. Lakóink imádságukkal maguk is hozzá kívántak járulni hazánk jövőbeli sorsának alakulásához. Hitünk szerint ebben, mint történelmünk során mindig is a Mindenható segítségére számítunk! Ennek kifejezésére hangzott el a szentmisén közösen elmondott alábbi ima:

Mindenható örök Isten! mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva,

Hozzád fordulunk, aki senkit nem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket,

és segíts meg minket, szegény magyarokat!

Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat

szétrombolták, minket porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztottak és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk.

A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk! Hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a Te nagy irgalmasságod szerint!

Ha széthúzásunk az oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre!

Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekintsd gyöngeségünket és rövidítsd meg látogatásod idejét!

Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik és a haza javára használják!

Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat!

Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és Anyánk! Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökséged,

Pünkösd ünnepe az Emmausz és Jerikó házakban

Kedves Hozzátartozók!

Örömmel adjuk hírül, hogy intézményünkben továbbra is mindenki jól van! Köszönjük az Önök teljes együttműködését, mellyel támogatják mindennapjaink prevenciós munkáját, hogy időseinket megőrizzük a vírusfertőzéstől. Imádkozunk, hogy minél előbb, megfelelő óvintézkedések mellett személyesen is kifejezhessék szeretetüket hozzátartozóik számára. Addig is minden eszközzel igyekszünk lakóink testi – lelki jólétét biztosítani. Az elmúlt napokban Pünkösd ünnepére készültünk. A mentálhigiénés munkatársak a napi programokat is a közelgő ünnepre való előkészületnek szentelték, így kiemelt szerepet kapott pünkösd a heti bibliakör témájában, a bibliai felolvasásban, totóban, az egyházi énekekben és Székely János püspök úr egy lelkigyakorlatának levetítésében egyaránt. A földszinti és emeleti Lakóink külön-külön foglalkozásokban is megemlékeztek e jeles esemény napjairól a népi énekek eléneklésével, a régi hagyományok – pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királynéjárás – felidézésével és a pünkösdi ünnepkörre épülő kis vetélkedővel.Pünkösd előtti csütörtökön zenés, képes meditáció vetítése volt az aulában, az énekek, imák kihangosításra kerültek, így a szobájukba lévő lakók is be tudtak kapcsolódni a közös ünnepbe. Lehetőség volt lakóinknak az Oltáriszentséget is magukhoz venni igeliturgia keretében.Az imák, könyörgések a cikk mellékletében megtalálhatóak. Kérjük Önöket töltsék le, elmélkedjék át, így a természetfölötti összeköt bennünket minden zárlat ellenére.Imádkozzunk a Szentlélek bölcsességéért kutatóink számára, hogy minél előbb megtalálják a védekezést, gyógymódot a koronavírus ellen és ismét megnyílhassanak az idősek otthona kapui a szerető családtagok számára.

- intézményvezetés -

Pünkösd a Jerikó és Emmausz Házakban

Fenntartói levél

Kedves Hozzátartozók!

Szeretnénk Önökkel megosztani azt a levelet, melyet fenntartónktól, a Katolikus Szeretetszolgálat vezetőitől, Dr. Vajda Norbert szakmai igazgatótól és Kinde Kálmán gazdasági igazgatótól kaptunk. Nagy hála van szívünkben, hogy a járvány idején nemcsak a védőfelszerelésekről, fertőtlenítőszerekről gondoskodik fenntartónk, hanem ebben a kihívásokkal teli helyzetben lelki támogatásunkról, munkánk elismeréséről is. Az alábbi levél mindennapjainkat erősítő forrás, hogy Fenntartónk számít ránk, látja küzdelmeinket, de szolgálatunk értékét, gyümölcseit is!

Megtiszteltetés számunkra, hogy a Szeretetszolgálat munkatársai vagyunk, ahol az ország különböző részein működő intézmények egy csapatként szolgálják Egyházunk szociális tevékenységét. Öröm számunkra, hogy ily módon is építhetjük Isten Országát az evangéliumi értékekből forrásozó szociális munkánkkal most is, amikor a Covid – 19. koronavírus alapjaiban rendezte át mindennapjainkat és figyelmeztet a helyes értékekre a hétköznapokban.

- Balog Józsefné intézményvezető -

„Kedves Munkatársaink!

A kialakult járványügyi veszélyhelyzet hetek óta tart, amely az élet minden területén nagyobb óvatosságot kíván meg tőlünk. Önök, éppen ugyanúgy, mint a kórházi dolgozók, emberfeletti munkát végeznek otthonainkban. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat gondoskodó és odaadó munkájukért, melyet a legvédtelenebb társadalmi csoportok, az idősek és fogyatékkal élők védelmében tetted eddig, és tesznek a jövőben is.

Fertőtlenítés honvédségi segítséggel a Jerikó és Emmausz Házakban, mely vidám majálissal párosult

Hozzátartozói meglepetés

Kedves Hozzátartozók!

Örömmel adom hírül, hogy az Operatív törzs által szervezett és a Magyar Honvédség által kivitelezett, idősek otthona fertőtlenítése megtörtént  2020. 05. 04-én, a XXIII. János Otthon székhelyén lévő Jerikó és Emmausz Házakban. Ennek köszönhetően a közösségi helyiségek, mint lépcsőházak, kápolnák, közös vizes blokkok, öltözők, ebédlők, tálaló konyhák, orvosi és nővérszobák, foglalkoztatók, izolációs szoba fertőtlenítését végezték a katonák. Mivel az apartmanok többsége egy ágyas, a lakók teljes elkülönítés megoldott, így ezen apartmanok fertőtlenítését szakmailag nem tartottuk indokoltnak. Ugyanakkor a teraszokat, kerti járdákat, padokat fertőtlenítették a katonák.

Köszönet a Honvédség munkatársainak, akik szolgálatukkal segítik a mi munkánkat a járvány megelőzés területén.

Köszönet minden Munkatársamnak, akik fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy megóvják a ránk bízott időseinket, miközben igyekeznek a legnagyobb harmóniát megteremteni számukra, ebben a mindannyiunk számára kihívásokkal teli időszakban. Minden részleg munkatársai segítették a házak előkészítését és lakóink együttműködőek voltak, hiszen tudják, hogy az ő egészségük megóvása érdekében dolgozunk.

Távolság - közelség

Kedves Hozzátartozók!

Mára már nem kérdés, hogy a vírushelyzet alapjaiban forgatta fel és rendezte át a korábban megszokott életvitelünket. Talán mind közül az egyik legnehezebben feldolgozható tény, hogy most nem ölelhetjük, puszilhatjuk meg szeretteinket, nem mehetünk közel azokhoz, akik számunkra a legtöbbet jelentik, ráadásul azt sem tudjuk biztosan, hogy mindez meddig tarthat még. 

A helyzet vitathatatlanul nehéz Lakóinknak, Hozzátartozóiknak, és nekünk is – jól tudjuk, ezért igyekszünk kreatív megoldásokat kitalálni annak érdekében, hogy mindez oldható lehessen. Kesergés helyett, Munkatársainkkal feltétlenül arra törekszünk, hogy ezt a váratlan nehézséget élhetőbbé tegyük és a kényszerű távolságot valahogyan mégiscsak közelséggé változtassuk. Ennek okán született a gondolat, hogy elhozzuk Lakóinknak és Hozzátartozóiknak a virtuális találkozás örömét. A közelmúltban beindult kezdeményezés során egy tablet segítségével Viberes videotelefonálással lehetőségünk nyílt a kapcsolatfelvételre, mely egyre nagyobb érdeklődésre és sikerre tart számot. Ezúton is biztatom a kedves Hozzátartozókat, éljenek a lehetőséggel és vegyék fel velem a kapcsolatot munkaidőben (H-P 8:00-16:20) telefonon (+3630-272-80-73) vagy e-mailen (bokorovics.timea@szeretetszolgalat.hu)  időpont egyeztetéshez.

Hogy a fenti előzményeken és praktikus információkon túl mik az első tapasztalataim? Erre nehéz megtalálni a megfelelő szavakat, kérem nézzék el nekem, hogy következő soraim érzelmes hangvételűre sikerülnek, hiszen erről egész egyszerűen lehetetlen máshogy beszámolnom. A találkozások öröme olyan szeretetteljes, megható pillanatokat hozott, hogy a szavam is elállt.

Néhány konkrét példán keresztül:

Oldalak