Máriaremete hírei

Csapatépítő tréning a XXIII. János Otthonban

szentmisével indult a csapatépítő

A XXIII. János Otthon középvezetői számára csapatépítő tréning volt, mely szentmisével kezdődött Ft. Burányi Roland atya celebrálásával. Ezt követően előadást hallhattunk Balog Józsefné intézményvezetőtől az Egyház és szociális munka kapcsolatáról, annak történelmi, humánus és evangéliumi megközelítéséről, tanúságtétellel alátámasztva. Az előadás főmondanivalója az volt, hogy az egyházi intézmények egy minőségi többletet adhatnak a társadalomnak, ha evangéliumi elköteleződésből végzik feladatukat. Ha az ellátottakra úgy tekintünk, mint Isten fiaira, lányaira, akkor szociális tevékenységünk misztikává válik. A lelki ráhangolódás után a Börzsönybe indultunk, ahol Bartók Márta telephelyvezető közösségi játékokat vezetett, melynek segítségével a munkatársak jobban megismerhették egymást. A közös vacsorát zenés koordinációs program követte, ahol mindannyian felszabadultan, jól éreztük magunkat. Ajándékkártyán az előadás zárógondolatait kaptuk meg, mely abban erősített meg bennünket, hogy Isten számít ránk!

- egy résztvevő -

EGYEDÜL ISTEN

Egyedül Isten adhatja a hitet,

de a hitedről te is tanúságot tehetsz.

Egyedül Isten adhat reményt,

de te is felkeltheted a bizalmat testvéreidben.

Isten egyedül ajándékozhat meg a szeretettel,

de te is bizonyságodat adhatod szeretetednek

embertársaid előtt.

Egyedül Isten ajándékozhat békét,

de az egység magvait te is elhintheted.

Egyedül Isten adhat erőt,

de a csüggedőt te is felkarolhatod.

Egyedül Isten az út,

amelyet te is megmutathatsz a testvéreidnek.

Egyedül Isten a világosság,

de te is fényt gyújthatsz vele a többiek szívében.

Egyedül Isten az élet,

de te is életkedvet fakaszthatsz testvéreidben.

LÁTOGATÁSI ÉS INTÉZMÉNY ELHAGYÁSI RENDELKEZÉSEK

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 25710-1/2021/EÜIG sz. 2021.04.29-én, kelt határozata alapján és a Katolikus Szeretetszolgálat, mint Fenntartó iránymutatásaival összhangban - figyelembe véve a hatályos 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat - visszavonásra kerül a 23/2020. sz. intézményvezetői utasítás, mely elrendelte a teljes zárlatot és intézmény – elhagyási tilalmat, továbbá a 31/2020. sz. intézményvezetői utasítás a csomagok átvételéről

a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon

  • székhelyére (1029 Budapest, Máriaremetei út 187.),
  • Názáret Ház telephelyére (1029 Budapest, Szent József utca 5.),
  • Okos Gizella Ház telephelyére (1112 Budapest, Dayka Gábor u. 102-104.) vonatkozólag.

Jelen látogatási, intézmény elhagyási rendelkezések, 2021.05.01-től, visszavonásig érvényesek.

Húsvéti előkészület az Emmausz és Jerikó Házakban

Az idei Húsvét ünnepére is a pandémia korlátai között tudtunk készülni, de legnagyobb ünnepünk méltóságát megőriztük. Virágvasárnapot megelőző csütörtökön Ft. Burányi Roland intézményi lelkész tartott ünnepi szentmisét. Lakóink elvégezhették a szentgyónást. Nagyhét csütörtök délelőtt képes, zenés meditatív elmélkedés volt az Emmausz Házban. A betegek keresztútját elimádkoztuk, majd megemlékeztünk a nagycsütörtöki és nagypénteki eseményekről és Húsvét csodájáról. Közös énekekkel, imával hangolódtunk a kereszténység legnagyobb ünnepére. Ft. Herpy György atya egy mélyen megható áldással zárta ünnepi megemlékezésünket.

Köszönjük a mentálhigiénés munkatársaknak, hogy minden Házunkban elkészítették a szentsírt, az ünnepi díszítést!

Minden Kedves Családtagnak kívánunk áldott Húsvétot!

- intézményvezetés -

Liturgikus cselekmények a XXIII. János Otthonban

Örömmel tájékoztatjuk a Kedves Hozzátartozókat, hogy a Jerikó Ház kápolnában, Herpy György atya lakónk, egészségi állapotától függően, minden reggel 7 órakor szentmise áldozatot mutat be. Az Emmausz és Názáret Házainkban, Ft. Burányi Roland intézményi lelkész misézik és látja el a lelkipásztori feladatokat.

2021. január 07-én, volt az intézményben a vízszentelés, a lakószobák, irodák és közösségi helyiségek megszentelése.  A házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben.  A vízkereszt a karácsonyi ünnepkör egyik fontos mozzanata. „Az Ige testté lett, és közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn 1,14) – ezt ünnepeljük a karácsonyi időszakban. A szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”.

Védőoltás a XXIII. János Otthonban

Kedves Hozzátartozók!

Örömmel adjuk hírül, hogy 2021.01.29-én, pénteken a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthonában, megtörtént a koronavírus elleni védőoltás beadása, a Pfizer/BioNTech vakcinával.

A székhelyen (Jerikó és Emmausz Házak) 100 %-os, a Názáret Ház és Okos Gizella Ház telephelyeinken 80 %-os az átoltottság. Néhányan nem kérték a védőoltást és többen lázasak voltak, vagy fekvőbeteg gyógyintézetben vannak, ők egy későbbi időpontban juthatnak a védelmet nyújtó oltáshoz.

Dolgozóink közel 70 %-a, élt az oltás lehetőségével. Lakóink és dolgozóink jól vannak az oltást követően.

Őszinte hála van szívünkben, hogy megkaptuk a védőoltást, mert bízunk abban, hogy a védettség megszerzését követően Lakóink találkozhatnak végre Szeretteikkel személyesen is.

A jelenben is biztosítjuk az online térben való találkozást, skypen, vieberen, a teraszokról integetve, de ez mégsem pótolja a személyes találkozást, egymás megérintését, szeretetünk egyik legkifejezőbb cselekvését.

Hálásak vagyunk az Emmausz Ház imacsoportjának, akik naponta imádkoznak az Oltáriszentség előtt a járvány mielőbbi lezajlásáért, orvosainkért, a kutatókért és saját dolgozóinkért. Ebből az Erőforrásból örömmel, reménnyel nézünk a jövőbe.

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Karácsonyi ünnep, intézményi zárlat alatt, a Jerikó és Emmausz Házakban

Az idei Karácsony mindenkinek más, mint az eddig megszokott. Elmaradtak az ádventi koncertek, programok, nem ajánlott járványügyi szempontból szeretetünk egyik legkifejezőbb jele, az ölelés és a nagyobb családi karácsonyi összejövetelek, nincsenek téli közös sportok, programok és még sorolhatnánk a korlátokat… De talán az egyik legnehezebb, hogy az idősek otthonaiban élők, hónapok óta csak online módon, telefonon, üvegfalon keresztül és az udvaron távolról integetve találkozhatnak szeretteikkel. A munkatársak igyekeznek minden módon pótolni a család hiányát, szeretetét. Tudjuk, hogy ez szinte lehetetlen, de mindent megtettünk, hogy az Ünnep fényét intézményünk falai közé beragyogtassuk. Az idei évben nem jöhettek hittanos gyerekek karácsonyra, ezért a vezetőápolók, mentálhigiénés munkatársak és a menedzsment tanultuk be a misztériumjátékot, Karácsony Szent Éjjelének történetét. Másfél hónapig gyakoroltuk szerdán délutánonként szerepünket, ami számunkra is egy lelki feltöltődést jelentett a járványügyi előírások betartásának terhei alatt.

Az Emmausz Házban előadott misztérium játék is megtekinthető.

A Jerikó és Emmausz Házak lakóinak ünnepe, december 22-én, délután 15 órakor kezdődött, mely nagyon szép és tartalmas volt.bKoltay Endre lakónk szintetizátoron karácsonyi énekeket adott elő, a közös éneklésbe lakóink is bekapcsolódtak. Dr. Csabai István lakónk verset szavalt. Ezt követte a munkatársak karácsonyi éneke, fénytánca, majd karácsonyi zenés, képes vetítés és a misztériumjáték. Az intézményvezető emléklappal köszönte meg azoknak a lakóknak az egész éves munkáját, akik kiemelkedően szolgálták a közösséget.

Munkatársak karácsonya a XXIII. János Otthon máriaremetei részlegein

Az idei karácsony mindenkinek más, mint a megszokott ünnep, a járványügyi helyzet miatt. A szeretet azonban leleményes és nem ismer járványügyi korlátokat. Munkatársaimmal már november első napjaiban elhatároztuk, hogy a zárlat ellenére megőrizzük az Ünnep fényét és méltóságát. Ádventi fényekbe, díszekbe öltöztettük Házainkat, az udvarainkat. Mivel a hittanos gyerekek a hagyományokhoz híven nem jöhetnek az intézménybe eljátszani a misztériumjátékot, ezért mi magunk tanultuk azt be. Minden héten szerdán volt a próba, amikor megálltunk egy – két órára a napi teendőkbe és készültünk karácsony szent estéjének történetét eljátszani. A betlehemes játék mellett fénytáncot és karácsonyi éneket próbáltunk. Így visszapillantva az elmúlt másfél hónapra, ez a minőségi idő, amit a próbák alatt megéltünk, mindannyiunk számára egy lelki felfrissülés volt, amiért hálát adunk Istennek! December 17-én, délután volt a munkatársak karácsonya, melyen Ft. Burányi Roland atya, intézményi lelkész és Dr. Takács Péter intézményünk orvosa is részt vett. Az ünnepi műsorokat ajándékozás és agape követte a járványi előírásoknak megfelelően. Több munkatárs mondta, hogy az eddigi legszebb karácsonyi ünnepet élték meg itt az intézmény falai között. A mindennapi járvány okozta terhek feszültségek néhány órára eltűntek és beragyogott közénk Betlehem Fénye.

-B.J.-né-

Az igazi szeretet

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Karácsonyi tűzoltó autó látogatta meg lakóinkat

A II. kerületi Polgármesteri Hivatal minden év karácsonyának közeledtével, műsorral és ajándékkal lepi meg a XXIII. János Otthon lakóit. A járványügyi helyzet miatt az idei évben nincs lehetőség, hogy a lakóinkat személyesen köszöntse Őrsi Gergely polgármester úr. Ezért 2020. december 12-én, szombaton délután, az örömvasárnap előestéjén az intézmény elé jött a karácsonyi fényekbe pompázó tűzoltó autó, mely lakóinknak őszinte örömet okozott.

Köszönjük Polgármester Úr figyelmességét!

Miki és Luca, terápiás kutyák érkezése

Ez a nap is egy csodás nap a XXIII. János Otthon életében, hiszen ma érkeztek meg hozzánk a kis kölyökkutyák, az Emmausz Ház és a Jerikó Ház lakóinak örömére. A Mikulás hozta Miki és a Luca érkezésének hírét, ez azért fontos, mert a nevük ehhez köthető. Mikit és Lucát meleg szeretettel teli fogadtatás várta miután megkapták első oltásukat és a azonosító chipjüket. A mai nap mindannyiunk számára izgalommal teli volt, egyes lakók örömükben sírtak, mert régen volt kutyájuk,  mások oda szóltak nekik valami kedveset, és a bátrabbak már meg is simogatták. Az önként vállalkozó gazdik első kinti sétája is megvolt, ami sok arcra mosolyt csalt. Séta után sokan körülülték a ketrecüket és csak nézték és beszéltek róluk és hozzájuk. A legcsodálatosabb az egészben, hogy ezek a kiskutyák a világ legjobb helyére kerültek, hiszen itt nagyon sok szeretetet, odafigyelést fognak kapni a lakóktól és a dolgozóktól is.

-Z. Főcze Bernadett szociális munkatárs-

Az intézményi zárlat sok kihívást jelent mindannyiunk számára. A szakmai csoport együtt gondolkodva jutott arra az elhatározásra, hogy a Názáret Házban kiválóan működő Szent Ferenc Udvarhoz hasonlóan, terápiás kutyák jelenlétével javítja a lakók mentális állapotát a székhelyen is. Az állatorvosunkkal egyeztetve kezdeményezésünket, a telephelyvezetőnk, Bartók Márti ajándékozta a két kis kölyköt intézményünknek, melyet ezúttal is köszönünk!

-B.J-né-

Adomány karácsonyra, Varga Mihály miniszter közvetítésével

Örömmel adjuk hírül, hogy Varga Mihály miniszter úr, országgyűlési képviselőnknek köszönhetően, a XXIII. János Otthon máriaremetei részlegei 450 liter tejet és 300 kg lisztet kaptak a Szatmári Kft. –től.

Az adományból dolgozóink is részesültek, 2 liter tejjel és 1 kg liszttel támogatjuk a karácsonyi készülődésüket.

Hálásan köszönjük miniszter úrnak gondoskodó szeretetét lakóink és dolgozóink nevében!

Az eseményről a Magyar Kurír is hírt adott. A cikk az alábbi linken olvasható. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/adomanyt-kaptak-katolikus-intezmenyek-varga-mihaly-penzugyminiszter-kepviselo-kozvetitesevel

Oldalak