Máriaremete hírei

Nyitás első pillanatai

2021. május 1-jén, elérkezett a várva várt pillanat! Találkozhattak Lakóink Szeretteikkel. Megható hallani Lakóink élmény beszámolóját, hogy mit is jelent számukra, hogy megölelhették szeretett gyermeküket, Anyák Napján.

Hálát adunk a Gondviselőnek közösen, hogy elérkezett ez a pillanat is!

Külön köszönet minden Családtagnak, akik fegyelmezetten, minden szabályt betartva érkeztek Házainkba, ezzel az óvó – védő szeretettel vigyázva időseinkre.

Minden Édesanyát, Mécs László versével köszöntünk:

A három királyfi bánata

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
Messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín palástot kerített.

Ma is így úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekelnek,
Mert az édesanyám izent a köveknek,
Szíve ment eIőttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon.
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: miért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok királyfi,
úgy, hogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
Fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
Senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
Minden tavasszal rügy legtisztább volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

LÁTOGATÁSI ÉS INTÉZMÉNY ELHAGYÁSI RENDELKEZÉSEK

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 25710-1/2021/EÜIG sz. 2021.04.29-én, kelt határozata alapján és a Katolikus Szeretetszolgálat, mint Fenntartó iránymutatásaival összhangban - figyelembe véve a hatályos 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakat - visszavonásra kerül a 23/2020. sz. intézményvezetői utasítás, mely elrendelte a teljes zárlatot és intézmény – elhagyási tilalmat, továbbá a 31/2020. sz. intézményvezetői utasítás a csomagok átvételéről

a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon

  • székhelyére (1029 Budapest, Máriaremetei út 187.),
  • Názáret Ház telephelyére (1029 Budapest, Szent József utca 5.),
  • Okos Gizella Ház telephelyére (1112 Budapest, Dayka Gábor u. 102-104.) vonatkozólag.

Jelen látogatási, intézmény elhagyási rendelkezések, 2021.05.01-től, visszavonásig érvényesek.

Húsvéti előkészület az Emmausz és Jerikó Házakban

Az idei Húsvét ünnepére is a pandémia korlátai között tudtunk készülni, de legnagyobb ünnepünk méltóságát megőriztük. Virágvasárnapot megelőző csütörtökön Ft. Burányi Roland intézményi lelkész tartott ünnepi szentmisét. Lakóink elvégezhették a szentgyónást. Nagyhét csütörtök délelőtt képes, zenés meditatív elmélkedés volt az Emmausz Házban. A betegek keresztútját elimádkoztuk, majd megemlékeztünk a nagycsütörtöki és nagypénteki eseményekről és Húsvét csodájáról. Közös énekekkel, imával hangolódtunk a kereszténység legnagyobb ünnepére. Ft. Herpy György atya egy mélyen megható áldással zárta ünnepi megemlékezésünket.

Köszönjük a mentálhigiénés munkatársaknak, hogy minden Házunkban elkészítették a szentsírt, az ünnepi díszítést!

Minden Kedves Családtagnak kívánunk áldott Húsvétot!

- intézményvezetés -

Hozzátartozói tájékoztatás járványügyi helyzetről

Kedves Hozzátartozók!

Örömmel és hálával tudatom, hogy a XXIII. János Otthon székhelyén (Jerikó és Emmausz Házak), Názáret Ház és az Okos Gizella Ház telephelyein megtörtént a lakók védőoltásának felvétele. A járványügyi helyzet mindenki számára ismert, így sajnos a régen várt személyes találkozások még egy kis ideig türelmet kérnek tőlünk.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter 2021. március 13-án, kelt eljárásrendje értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a korábban kihirdetett vészhelyzet, megerősítésre került a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány terjedése miatt, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet által.

Fentiek alapján továbbra is látogatási és intézmény elhagyási tilalom van érvényben, melynek célja az ellátottak védelme, megóvása a járványveszélytől. A zárlat nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzást, melynek időpontját a vezetőápolóval szükséges egyeztetni.

A hozzátartozó dönthet úgy, hogy az intézményben élő ellátottat, átmenetileg saját otthonában gondozza. 72 órán túli intézmény elhagyás esetén a visszatérés feltétele, két legalább 48 óra különbséggel 10 napon belül vett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredményének bemutatása.

Csomagot lehet hozni a lakóknak, mely romlandó és hűtést igénylő ételt nem tartalmazhat, járványügyi megelőzés szempontjából.

Liturgikus cselekmények a XXIII. János Otthonban

Örömmel tájékoztatjuk a Kedves Hozzátartozókat, hogy a Jerikó Ház kápolnában, Herpy György atya lakónk, egészségi állapotától függően, minden reggel 7 órakor szentmise áldozatot mutat be. Az Emmausz és Názáret Házainkban, Ft. Burányi Roland intézményi lelkész misézik és látja el a lelkipásztori feladatokat.

2021. január 07-én, volt az intézményben a vízszentelés, a lakószobák, irodák és közösségi helyiségek megszentelése.  A házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben.  A vízkereszt a karácsonyi ünnepkör egyik fontos mozzanata. „Az Ige testté lett, és közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn 1,14) – ezt ünnepeljük a karácsonyi időszakban. A szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”.

Védőoltás a XXIII. János Otthonban

Kedves Hozzátartozók!

Örömmel adjuk hírül, hogy 2021.01.29-én, pénteken a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthonában, megtörtént a koronavírus elleni védőoltás beadása, a Pfizer/BioNTech vakcinával.

A székhelyen (Jerikó és Emmausz Házak) 100 %-os, a Názáret Ház és Okos Gizella Ház telephelyeinken 80 %-os az átoltottság. Néhányan nem kérték a védőoltást és többen lázasak voltak, vagy fekvőbeteg gyógyintézetben vannak, ők egy későbbi időpontban juthatnak a védelmet nyújtó oltáshoz.

Dolgozóink közel 70 %-a, élt az oltás lehetőségével. Lakóink és dolgozóink jól vannak az oltást követően.

Őszinte hála van szívünkben, hogy megkaptuk a védőoltást, mert bízunk abban, hogy a védettség megszerzését követően Lakóink találkozhatnak végre Szeretteikkel személyesen is.

A jelenben is biztosítjuk az online térben való találkozást, skypen, vieberen, a teraszokról integetve, de ez mégsem pótolja a személyes találkozást, egymás megérintését, szeretetünk egyik legkifejezőbb cselekvését.

Hálásak vagyunk az Emmausz Ház imacsoportjának, akik naponta imádkoznak az Oltáriszentség előtt a járvány mielőbbi lezajlásáért, orvosainkért, a kutatókért és saját dolgozóinkért. Ebből az Erőforrásból örömmel, reménnyel nézünk a jövőbe.

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Karácsonyi ünnep, intézményi zárlat alatt, a Jerikó és Emmausz Házakban

Az idei Karácsony mindenkinek más, mint az eddig megszokott. Elmaradtak az ádventi koncertek, programok, nem ajánlott járványügyi szempontból szeretetünk egyik legkifejezőbb jele, az ölelés és a nagyobb családi karácsonyi összejövetelek, nincsenek téli közös sportok, programok és még sorolhatnánk a korlátokat… De talán az egyik legnehezebb, hogy az idősek otthonaiban élők, hónapok óta csak online módon, telefonon, üvegfalon keresztül és az udvaron távolról integetve találkozhatnak szeretteikkel. A munkatársak igyekeznek minden módon pótolni a család hiányát, szeretetét. Tudjuk, hogy ez szinte lehetetlen, de mindent megtettünk, hogy az Ünnep fényét intézményünk falai közé beragyogtassuk. Az idei évben nem jöhettek hittanos gyerekek karácsonyra, ezért a vezetőápolók, mentálhigiénés munkatársak és a menedzsment tanultuk be a misztériumjátékot, Karácsony Szent Éjjelének történetét. Másfél hónapig gyakoroltuk szerdán délutánonként szerepünket, ami számunkra is egy lelki feltöltődést jelentett a járványügyi előírások betartásának terhei alatt.

Az Emmausz Házban előadott misztérium játék az alábbi linken megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=AAgNemjt1GU&feature=youtu.be

Munkatársak karácsonya a XXIII. János Otthon máriaremetei részlegein

Az idei karácsony mindenkinek más, mint a megszokott ünnep, a járványügyi helyzet miatt. A szeretet azonban leleményes és nem ismer járványügyi korlátokat. Munkatársaimmal már november első napjaiban elhatároztuk, hogy a zárlat ellenére megőrizzük az Ünnep fényét és méltóságát. Ádventi fényekbe, díszekbe öltöztettük Házainkat, az udvarainkat. Mivel a hittanos gyerekek a hagyományokhoz híven nem jöhetnek az intézménybe eljátszani a misztériumjátékot, ezért mi magunk tanultuk azt be. Minden héten szerdán volt a próba, amikor megálltunk egy – két órára a napi teendőkbe és készültünk karácsony szent estéjének történetét eljátszani. A betlehemes játék mellett fénytáncot és karácsonyi éneket próbáltunk. Így visszapillantva az elmúlt másfél hónapra, ez a minőségi idő, amit a próbák alatt megéltünk, mindannyiunk számára egy lelki felfrissülés volt, amiért hálát adunk Istennek! December 17-én, délután volt a munkatársak karácsonya, melyen Ft. Burányi Roland atya, intézményi lelkész és Dr. Takács Péter intézményünk orvosa is részt vett. Az ünnepi műsorokat ajándékozás és agape követte a járványi előírásoknak megfelelően. Több munkatárs mondta, hogy az eddigi legszebb karácsonyi ünnepet élték meg itt az intézmény falai között. A mindennapi járvány okozta terhek feszültségek néhány órára eltűntek és beragyogott közénk Betlehem Fénye.

-B.J.-né-

Az igazi szeretet

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Karácsonyi tűzoltó autó látogatta meg lakóinkat

A II. kerületi Polgármesteri Hivatal minden év karácsonyának közeledtével, műsorral és ajándékkal lepi meg a XXIII. János Otthon lakóit. A járványügyi helyzet miatt az idei évben nincs lehetőség, hogy a lakóinkat személyesen köszöntse Őrsi Gergely polgármester úr. Ezért 2020. december 12-én, szombaton délután, az örömvasárnap előestéjén az intézmény elé jött a karácsonyi fényekbe pompázó tűzoltó autó, mely lakóinknak őszinte örömet okozott.

Köszönjük Polgármester Úr figyelmességét!

Miki és Luca, terápiás kutyák érkezése

Ez a nap is egy csodás nap a XXIII. János Otthon életében, hiszen ma érkeztek meg hozzánk a kis kölyökkutyák, az Emmausz Ház és a Jerikó Ház lakóinak örömére. A Mikulás hozta Miki és a Luca érkezésének hírét, ez azért fontos, mert a nevük ehhez köthető. Mikit és Lucát meleg szeretettel teli fogadtatás várta miután megkapták első oltásukat és a azonosító chipjüket. A mai nap mindannyiunk számára izgalommal teli volt, egyes lakók örömükben sírtak, mert régen volt kutyájuk,  mások oda szóltak nekik valami kedveset, és a bátrabbak már meg is simogatták. Az önként vállalkozó gazdik első kinti sétája is megvolt, ami sok arcra mosolyt csalt. Séta után sokan körülülték a ketrecüket és csak nézték és beszéltek róluk és hozzájuk. A legcsodálatosabb az egészben, hogy ezek a kiskutyák a világ legjobb helyére kerültek, hiszen itt nagyon sok szeretetet, odafigyelést fognak kapni a lakóktól és a dolgozóktól is.

-Z. Főcze Bernadett szociális munkatárs-

Az intézményi zárlat sok kihívást jelent mindannyiunk számára. A szakmai csoport együtt gondolkodva jutott arra az elhatározásra, hogy a Názáret Házban kiválóan működő Szent Ferenc Udvarhoz hasonlóan, terápiás kutyák jelenlétével javítja a lakók mentális állapotát a székhelyen is. Az állatorvosunkkal egyeztetve kezdeményezésünket, a telephelyvezetőnk, Bartók Márti ajándékozta a két kis kölyköt intézményünknek, melyet ezúttal is köszönünk!

-B.J-né-

Oldalak