Máriaremete hírei

Felújított Názáret Ház és lift átadó ünnep

Örömmel tölt el bennünket a 2022. szeptember 02-i ünnepünk, ahol a máriaremetei kegytemplomban hálát adtunk a gondviselő Istennek, hogy megújult a Názáret Házunk energetikai szempontból és elkészült a fekvőbeteg szállításra is alkalmas új liftünk. Ünnepünket megtisztelte jelenlétével Dr. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkára, Őrsi Gergely Budapest Főváros II. kerület Polgármestere, Dr. Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat Főigazgatója, Dr. Csókay András professzor, Dr. Gór Csaba választókerületi elnök, fenntartónk vezetőmunkatársai, a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeinek képviselői, lakóink és munkatársaink. A szentmisét követően a megújult intézményt, Ft. Burányi Roland intézményi lelkészünk áldotta meg, melyet egy szeretetlakoma követett az Emmausz Ház aulájában. Ünnepünk fényét növelte, hogy Molnár Balázs fuvolaművész darabjai is felcsendültek a kegytemplomban, majd az agapén Dunai Norman Dávid előadásában zongoraműveket hallhattunk. Az elmúlt két évben fenntartónknak köszönhetően a KEHOP-5.2.13-19-2019-00044. sz. projekt keretén belül teljes energetikai beruházás valósult meg az épületen nyílászáró cserékkel, hőszigeteléssel, napelemek telepítésével, az épület egy részén tetőhéjazat cserével. A beruházás az energiatakarékosság mellett, egységes arculatot adott az épületnek és az új nyílászárókkal a lakószobák komfortját is növelte. Az intézmény épületének korábbi személyszállító liftje harminc éve készült, kis mérete miatt alkalmatlan volt fekvő beteg szállítására és rendszeresen jelentkeztek üzemszünettel járó meghibásodások. A közel ötvenmilliós liftberuházás megvalósulásával a speciális szükségletű lakók tárgyi környezete javult, az épületben megvalósult a teljes körű akadálymentes közlekedés. A gondozási feltételek minőségi javulását is eredményezte a fejlesztés.

Meghívó a Názáret Ház ünnepére

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Hozzátartozókat a megújult Názáret Ház átadó ünnepünkre 2022.09.02-án, pénteken 1/2 11 órakor. Az ünnepség szentmise áldozat bemutatásával kezdődik a Kisboldogasszony Bazilikában.

Hálát adunk a Gondviselő Isten kegyelméért, hogy megújult a Názáret Házunk és elkészült az új fekvőbeteg szállításra alkalmas lift.

Program tervezet:

  • Szentmise (főcelebráns, F.t. Esterházy László protonotárius, kanonok plébános).
  • Köszöntők, tanúságtétel a kegytemplomban.
  • Felújított Názáret Ház és lift ünnepélyes átadása a Názáret Házban.

Helyszínek:

  • Kisboldogasszony Bazilika 1029 Budapest, Templom kert 1.
  • Názáret Ház 1029 Budapest, Szent József utca 5.

-intézményvezetés-

Nyári gyermektábor, a XXIII. János Otthon máriaremetei részlegein

„Generációk közötti kapcsolat építés”

Máriaremetén, immár hagyományosan ismét megszervezésre került az öt napig tartó gyermektábor, 2022.07. 25. – 07. 29. között, ahol a XXIII. János Otthon ellátottjainak és munkatársainak gyermekei, unokái pillanthattak be az otthon életébe és a közös programok révén, tehették színesebbé a lakók hétköznapjait, megismerve az időskor szépségeit és nehézségeit. A gyermekek találkoztak a demenciával élőkkel, így számukra ez az állapot is sokkal természetesebbé válhat a későbbi életük során is.

A hét programjai között elsőként Balog Józsefné intézményvezető asszony tartott elmélkedést az „életigéről”, mely jó alapul szolgált az egymással és a lakókkal való nyitott, kedves viselkedés és a jó hangulat kialakításában. Folytatásként Ft. Burányi Roland atya celebrált tábornyitó és záró szentmisét, ahol a gyermekeket személyesen megszólítva, az ő befogadásukra alkalmas módon adta át a katolikus értékrendet, amit a tábor képvisel.

Lecsófesztivál Máriaremetén

A XXIII. János Otthon Jerikó és Emmausz Házak, valamint a Názáret Ház lakói mérték össze tudásukat a lecsófőző versenyen.

A zenés, táncos mulatságon Bozsó János és felesége szolgáltatták a jó hangulatot. Az intézmény a lecsó alapanyagán kívül limonádéval és sörrel járult hozzá ehhez a hagyományteremtő eseményhez. A rendezvény zárásaként egy három tagú pártatlan bizottság osztotta ki az okleveleket, melyek szerint a Názáret Ház csapatának főztje lett a legmagyarosabb. A Jerikó és Emmausz Házak csapata a legfinomabb lecsó elismerést kapta.

Köszönet minden résztvevőnek, segítőnek és szervezőnek!

Pünkösdi királyválasztás

Pünkösdöt, a húsvét utáni 50. napon kezdődő, két napos keresztény ünnepet, a XXIII. János Otthon munkatársai és lakói egy régi magyar hagyomány felelevenítésével, a pünkösdi király és királyné választással tették rendhagyóvá.

A pünkösdi király versenyben ügyességi játékokat kellett teljesíteni, emellett a királyné jelöltek fűszernövények felismerésével bizonyíthatták alkalmasságukat.

A versenyszámok között zsíros kenyér és limonádé fogyasztásával gyűjthettek erőt a versenyzők.

A próbatételek győztese, királyként rendeletbe foglalta, hogy „alattvalói” kötelesek betartani, ama szabályt, hogy a közösségben a „szeressük egymást” elvének kell érvényesülni, rövid királyságát követően is!

Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek ezt a felejthetetlen délelőttöt.

-telephelyvezető-

PÜNKÖSD FÉNYÉBEN

Pünkösd… Fényedben élek,
teremtő égi Lélek,
erőd gerjeszti lelkem,
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

Az Ige, mint zsarátnok,
hűlő szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a Krisztus vére!

Dicsőítsd Őt ma bennem,
Ki nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
Ki, érte mit se várván
megváltott vére árán
Istennek és Atyának.

Füle Lajos

Állaterápia a mindennapokban

Az állatterápia hatékonyságának tökéletes bizonyítékait tapasztalhattuk meg, a pár hetes kisnyuszik simogatása közben. A mosolygós szempárok és az a verbális kommunikáció, amit semmilyen más szituáció kapcsán nem tudunk előhívni demenciában élő lakóinkból, alátámasztják az állaterápia alkalmazásának fontosságát a jobb életminőség elérése érdekében.

Bari és Bori a mindennapi élet résztvevői. A lakókkal nagyon barátságosak, már a folyosóra is bepillantgatnak.

-telephelyvezető-

Tavaszköszöntő koncert

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pátyi lakóotthonában élő fiatalok, Varga B. Zsolt nevelő vezetésével egy tavaszköszöntő koncerttel örvendeztették meg lakóinkat. Majálisok hangulatát megidézve a mulatság után virslivel és sörrel vendégeltük meg a résztvevőket és azokat is, akik egészségi állapotuk miatt nem tudták elhagyni a szobájukat. Köszönjük a Pátyi Máltai Zenészeknek!

Elek Viktória telephelyvezető

Nyári gyermektábor Máriaremetén

Örömmel adjuk hírül, hogy az idei évben is, nyári napközis tábor szervezünk a XXIII. János Otthon máriaremetei részlegein, 2022. július 25-től 2022. július 29-ig, gazdag programokkal és étkezés biztosításával.

Az évek óta megszervezett öt napos „Generációk közötti kapcsolatot erősítő program” rendkívül jó hatással van időseinkre. Ismét testközelből átélhetik anyai – nagymamai örömeiket és a gyerekek – fiatalok találkoznak az időskorral, demenciával, mint az élet velejárójával, mindezt keresztény értékrendű közegben. A közös programok egész évre szóló visszaemlékezést biztosítanak mindenki számára.

A lakók – hozzátartozók pénzbeli adományának és az önkéntes munkatársaknak köszönhetően, az idei évben is térítésmentesen tudjuk biztosítani a napközis táborunkat.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lappal és egészségügyi nyilatkozattal lehet Elek Viktória telephelyvezetőnél.

E-mail elérhetősége: elek.viktoria@szeretetszolgalat.hu. Kérdés esetén a +3630 272 8073 telefonszámon is elérhető a telephelyvezető.

Ízelítőül mellékelünk a 2021. évi nyári táborról néhány képet.

Szeretettel hívjuk és várjuk munkatársaink gyermekeit, unokáit és lakóink unokáit, dédunokáit!

-intézményvezetés-

Oldalak