Máriaremete hírei

Intézményi látogatás szabályai

Kedves Hozzátartozók!

A látogatási rend annyiban változott a mai naptól a XXIII. János Otthon részlegein, hogy az intézmény kizárólag védettségi igazolvány birtokában látogatható.

A Názáret Ház telephelyünkön, a speciális szükségletű lakókra való tekintettel, hogy egy lakóhoz egy nap maximum két fő jöhet a látogatási időn belül. Egy lakónál egy időpontban egy fő tartózkodhat, 30 percig.

A részleteket a mellékletbe feltöltött - fenntartó által elfogadott -  dokumentumban olvashatják. Intézkedéseinket lakóink védelme érdekében hozzuk, így kérjük együttműködésüket.

Megértésüket köszönjük!

intézményvezetés

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN

A szociális munka napján, a XXIII. János Otthon részlegein ünnepeltünk, mely így a pandémia korlátai között különös jelentőséggel bír.

Hálás köszönet van szívünkben a Katolikus Szeretetszolgálat Alapítványa felé, aki az ünnepünket anyagilag támogatta. Minden munkatársunk kapott egy desszertet névre szóló köszönő kártyával és elfogyaszthattunk egy ünnepi estebédet is a támogatásnak köszönhetően. Köszönjük Fenntartónknak is, hogy lehetővé tette, hogy minden munkatárs SZÉP kártyájára húszezer forintot utaljunk. Nem utolsósorban hálás köszönet Lakóink felé, akik ünnepi műsorral készültek számunkra. Egy nagy szeretet Család tagjainak éreztük magunkat, melyről az alábbiakban számol be egyik munkatársunk.

- intézményvezető -

A szociális munka napjának előestéjén lehetőségünk nyílt közös ünneplésre, az Emmausz Házunk aulájában. Nagy öröm, hogy idén a Lakóink is megköszönték munkánkat egy tartalmas műsorral. A sokszínű összeállításban hallhatunk prózát, verset, komolyabb és humorosabb formában, de még dalra is fakadtunk. Szereplőink készültek, izgultak, mi pedig Értük és Velük izgultunk! A kedves és egyben megható produkció után, Igazgató Asszony fogalmazta meg a szociális munka értékteremtésre irányuló tevékenységeinek számos formáját. Egy rendkívül kifejező képsorozat kivetítést tekinthettünk meg együtt. Az elhangzott gondolatok ráirányították figyelmünket munkavégzésünk lényegi elemeire. Az eseményt szeretet-lakoma zárta. Nem magunkat ünnepeltük, hiszen sokszor csendben tesszük dolgunkat, sokszor észrevétlenül állunk Mások mellett, mégis minden munkatársnak jólesett a KÖSZÖNET! Hálás a szívem, hogy együtt építhetjük Isten országát! Gondolataimat Teréz Anya imájával zárom, mely az ünnepünk fő mottója volt.

Uram, akarod?

Mindenszentek és halottak napi megemlékezés

A XXIII. János Otthon máriaremetei részlegein október 29-én, emlékeztünk meg minden szentről és a mennyei hazába költözött szeretteinkről, lakóinkról. Az Emmausz Házban képes, zenés meditációs megemlékezés volt, melyet Herpy György atya gondolatai zártak. Ezt követően minden lakó egy mécsest helyezett az ünnepi emelvényre, szeretteire gondolva. A Názáret Házban a terápiás munkatársak tartották a megemlékezést, előző napon pedig Kemenes Gábor atya mutatott be szentmisét lakóinknak.

Elhunyt lakóinkra az alábbi verssel emlékezünk és kívánjuk számukra az örök világosságot, Isten színe látását!

Kik már felhők felett éltek, s angyalok szférájában jártok,

Akiket nem láttunk már régen, e napon emlékezünk rátok.

Kik velünk együtt ünnepeltek fent, Értetek egy-egy gyertya égjen.

Minden gyertya lángja megidéz egy lelket, s minden láng felidéz

Egy-egy csodálatos emléket.

Szeretetszál összeköt minket, könnyeink arcunkon peregnek.

Bár nem ölelhettünk át régen, e nap mégis velünk lehettek.

Gondolatunk hívó szavára  angyalokkal felénk lebegtek,

Csak a lágy szellő fuvallata, mi megérinti arcainkat.

Tudatjátok ittléteteket, érezzük szereteteteket.

Majdan hívó harang szavára  mi is követünk benneteket.

Gyönyörű mennyei szférában egyesülünk lélekcsaládban,

Örömteli viszontlátásban.

Október 23-i, nemzeti ünnepünk a Jerikó és Emmausz Házainkban

A Jerikó és Emmausz Házakban élő lakóink és a nappali ellátásban részt vevők közül többen aktívan részt vettek az 1956-os, történelmi eseményeinkben. Ezért különlegesen szép és lélekemelő volt a ma délelőtti ünnepi megemlékezésünk, a Béke Királynő Mária szobornál. Az ünnepi köszöntés után, Vogyeraczki Anikó vezetőápoló szavai által visszatekintettünk a történelmi eseményekre, majd a Boldogasszony Anyánk régi magyar himnusszal kértük Égi Édesanyánk segítségét országunkra. Ezt követte Balog Józsefné intézményvezető által felolvasott vers, Jókai Annától, Ima Magyarországért, mely jelen beszámoló végén olvasható sokat mondó mű. Imával és énekekkel emeltük lelkünket a történelmi fennsíkra, majd nemzetünk imájával, Himnuszunkkal zártuk ünnepünket.

Úgy éltük meg, hogy megemlékezésünknek a Mennyben is örültek, mert a Mennyei Atya csodálatos szivárványos napfénnyel üzent nekünk a Jókai Anna vers alatt, melyről képet mellékelünk.

-szerk.-

Jókai Anna: Ima Magyarországért

Öregisten, Nagyisten nézd, hogy élünk itt lenn katlanba zárva, csodára várva, csöbörből vödörbe magyarok.

Itt élünk se élve se halva. Hurrá a vödörben hal van, süthetünk szálkás kis pecsenyét. A friss húst viszi már a fürge menyét. Körben a bozótból ragadozók, szeme villog, az elhevert csordákon áldozati billog.

(…csitt, csak csendesen, ne kiálts, mormold csak, mormold az imát)

Öregisten, Nagyisten, ha Te nem, ki segítsen? Sovány lakomára nohabort kínáltak, s akik ezt megitták bódultakká váltak.

(... csak csendesen, ne siránkozz, halkan szólj elkábult hazánkhoz)

Mátraverebély – Szentkút zarándoklat

A Fenntartónk által szervezett szentkúti zarándoklat az idei évben, szeptember 3-án volt. A különböző intézményekből több százan vettek részt az ünnepen.

A XXIII. János Otthon máriaremetei és farkasréti Házaiból 62 fővel zarándokoltunk a Mária kegyhelyre, lakók és dolgozók együtt.

Mindig a lelki megújulás forrása egy – egy zarándoklat, de az idei évben különleges jelentősége volt, mivel a pandémia miatt a tavalyi évben elmaradt, a többi programmal együtt. Lakóink hetek óta készültek a nagy napra, imádságos lelkülettel. Már a buszon elindult a lelki ráhangolódás. Az Okos Gizella Ház zarándokai, Lambert Zoltán atya által vezetett rózsafüzér imával érkeztek, a máriaremetei zarándokok imáit Lisóczki Tünde terápiás munkatárs vezette.

Mária énekekkel köszöntöttük Égi Édesanyánkat a kegytemplomhoz érkezve, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket a szerzetes testvérek. Lehetőség volt a szentgyónás elvégzésére, a betegek szentségének felvételére a szentmise keretén belül.

A szentmise elején Dr. Vajda Norbert Főigazgató Úr köszöntötte a zarándokokat, a főcelebráns Burányi Roland intézményi lelkész volt, aki a tőle megszokott szeretettel, vidámsággal tette emlékezetessé ezt a szép napot. Ünnepünkön részt Dr. Tóth Tamás a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára és Dr. Némerth Gábor, az MKPK irodaigazgatója.

Fenntartónk jóvoltából, finom ebédet fogyasztottunk el a zarándokház éttermében és konferencia termében. A bátrabb résztvevők a remetebarlangokhoz is felmentek és a Szent László és Mária forráshoz. A gyönyörű természet, a közösségi élmények, a szentségek vételében való részesedés, mindannyiunk számára lelki feltöltődést jelentettek.

XXIII. János Otthon Okos Gizella Ház 40. éves jubileumi ünnepe

szentmisén hálaadás

Negyven éves jubileumát ünnepelte a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon Okos Gizella Háza, 2021. július 23-án. Az ünnepségen részt vettek a Fenntartó képviselői, a XI. kerület alpolgármestere és a fenntartó intézményeinek vezetői, munkatársai és a Ház lakói.

Az ünnepség a Mindenszentek templomában szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ft. Lambert Zoltán atya volt, aki a Ház lakója, továbbá celebránsok Ft. Horváth Zoltán atya, budapest-terézvárosi plébános és Ft. Burányi Roland atya, a Katolikus Szeretetszolgálat intézményi lelkésze. A homíliában Zoltán atya kiemelte, hogy a „Szeretetszolgálat csak Istennel együtt működőképes.

A hálaadó szentmisét követően a Katolikus Szeretetszolgálat Főigazgatója, Dr. Vajda Norbert köszöntötte az egybegyűlteket, utalva a Duna TV Katolikus Krónikájában elhangzottakra, - amely az alábbi linken megnézhető https://mediaklikk.hu/video/katolikus-kronika-2021-07-04-i-adas/ - hogy az egyházi intézmény méltó „Otthont” ad lakóinak és méltatta Ft. Lambert Zoltán atya lelkipásztori szolgálatát, mellyel segítette a pandémia okozta zártság elviselést az intézmény falai között. Az ünnepi gondolatokat Balog Józsefné intézményvezető folytatta, aki személyes tanúságtételével hangsúlyozta, hogy egyházi intézményben dolgozni egy küldetést jelent. Borosné Tegze Emma, korábbi intézményvezetőnek egy emlékplakettel köszönte meg áldozatos munkáját. Az ünnep fényét Molnár Balázs fuvolaművész és a kispesti Jézus Szíve Plébánia énekkara emelte.

Korlátozó intézkedések visszavonása

Kedves Hozzátartozók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai naptól visszavonásra került a korábbi korlátozó intézkedés, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 25710-3/2021/EÜIG sz. 2021.06.16-án, kelt határozata értelmében.

A látogatási rend kialakításánál figyelembe vettük, hogy jelenleg is hatályban van a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, továbbá a SARS-Cov-2 variánsok európai terjedése miatt, az óvatosság elvét követjük, hogy Lakóinkat továbbra is óvjuk a pandémiától.

Fentiek értelmében a látogatási idő mindennap délelőtt 10 óra és 12 óra között, délután 15 óra és 18 óra között van. Egy lakóhoz egy időpontban, két fő látogató jöhet. A megjelölt látogatási időben nincs korlátozás. Kérjük Önöket, hogy jó idő esetén a parkosított udvarban találkozzanak Szeretteikkel, ezzel is csökkentve a fertőzés átadásának kockázatát. Azok a látogatók, akik védettségi igazolvánnyal nem rendelkeznek, az intézménybe lépéskor kötelesek szájat és orrot eltakaró maszk viselésére, kivéve a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyt.

(A korlátozó intézkedések visszavonására vonatkozó vezetői döntés, a mellékletben megtalálható.)

Köszönjük együttműködésüket Lakóink védelme érdekében!

- Intézményvezetése -

Csapatépítő tréning a XXIII. János Otthonban

szentmisével indult a csapatépítő

A XXIII. János Otthon középvezetői számára csapatépítő tréning volt, mely szentmisével kezdődött Ft. Burányi Roland atya celebrálásával. Ezt követően előadást hallhattunk Balog Józsefné intézményvezetőtől az Egyház és szociális munka kapcsolatáról, annak történelmi, humánus és evangéliumi megközelítéséről, tanúságtétellel alátámasztva. Az előadás főmondanivalója az volt, hogy az egyházi intézmények egy minőségi többletet adhatnak a társadalomnak, ha evangéliumi elköteleződésből végzik feladatukat. Ha az ellátottakra úgy tekintünk, mint Isten fiaira, lányaira, akkor szociális tevékenységünk misztikává válik. A lelki ráhangolódás után a Börzsönybe indultunk, ahol Bartók Márta telephelyvezető közösségi játékokat vezetett, melynek segítségével a munkatársak jobban megismerhették egymást. A közös vacsorát zenés koordinációs program követte, ahol mindannyian felszabadultan, jól éreztük magunkat. Ajándékkártyán az előadás zárógondolatait kaptuk meg, mely abban erősített meg bennünket, hogy Isten számít ránk!

- egy résztvevő -

EGYEDÜL ISTEN

Egyedül Isten adhatja a hitet,

de a hitedről te is tanúságot tehetsz.

Egyedül Isten adhat reményt,

de te is felkeltheted a bizalmat testvéreidben.

Isten egyedül ajándékozhat meg a szeretettel,

de te is bizonyságodat adhatod szeretetednek

embertársaid előtt.

Egyedül Isten ajándékozhat békét,

de az egység magvait te is elhintheted.

Egyedül Isten adhat erőt,

de a csüggedőt te is felkarolhatod.

Egyedül Isten az út,

amelyet te is megmutathatsz a testvéreidnek.

Egyedül Isten a világosság,

de te is fényt gyújthatsz vele a többiek szívében.

Egyedül Isten az élet,

de te is életkedvet fakaszthatsz testvéreidben.

Húsvéti előkészület az Emmausz és Jerikó Házakban

Az idei Húsvét ünnepére is a pandémia korlátai között tudtunk készülni, de legnagyobb ünnepünk méltóságát megőriztük. Virágvasárnapot megelőző csütörtökön Ft. Burányi Roland intézményi lelkész tartott ünnepi szentmisét. Lakóink elvégezhették a szentgyónást. Nagyhét csütörtök délelőtt képes, zenés meditatív elmélkedés volt az Emmausz Házban. A betegek keresztútját elimádkoztuk, majd megemlékeztünk a nagycsütörtöki és nagypénteki eseményekről és Húsvét csodájáról. Közös énekekkel, imával hangolódtunk a kereszténység legnagyobb ünnepére. Ft. Herpy György atya egy mélyen megható áldással zárta ünnepi megemlékezésünket.

Köszönjük a mentálhigiénés munkatársaknak, hogy minden Házunkban elkészítették a szentsírt, az ünnepi díszítést!

Minden Kedves Családtagnak kívánunk áldott Húsvétot!

- intézményvezetés -

Oldalak