Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon

Jelmondat: 
„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.”Lk. 6,31
Telefonszáma: 
+36 1 391 8220
E-mail cím: 
mariaremete@szeretetszolgalat.hu
Intézményvezető: 
van der Meer Kinga
Ágazati azonosító: 
S0067021
Elhelyezés: 
férfiak, nők és házaspárok
Felvételért felelős személy neve: 
Andó Mónika idősek otthona, Elek Viktória időskorúak nappali ellátása
Felvételért felelős személy telefonszáma: 
+36 1 391 82 20 mellék: 5303 Telefonos ügyintézés: hétfő, kedd, szerda 10 -12 óra között.
+3630 648 8266 (idősek otthona); +3630 272 8073 (nappali ellátás)
Felvételért felelős személy e-mail címe: 
Ügyfélfogadási rend: 

-Idősek Otthona elhelyezési ügyben:

Kedden és csütörtökön 9 órától 15 óráig személyesen, előzetes egyeztetés alapján.

Kérjük Kedves Érdeklődőinket, hogy a zavartalan működésünk érdekében a telefonon történő egyeztetést, hétfő, kedd, szerda 10 - 12 óráig tegyék meg.

-Időskorúak és demens személyek nappali ellátása igénybevétele ügyben:

Minden munkanapon 9 órától 15 óráig.

Az intézmény megközelíthetősége és külső környezete: 

Az Otthon székhelye a főváros II. kerületében, a Máriaremetei út 187. sz. alatt található, de a főbejárat a Máriaremetei út és  Szent József út sarkán található Jerikó háznál van a Máriaremetei Kegytemplom közelében.

Személyautóval jól megközelíthető az intézmény. Parkolási lehetőség a Máriaremetei úton és a Szent József utcában biztosított.

Tömegközlekedéssel a 61-es villamossal, vagy a Szentlélek térről induló 29-es busszal a Hűvösvölgy végállomásig kell utazni, majd a Hűvösvölgyből induló 57-es, vagy a 257-es busszal a Máriaremetei kegytemplom megállóig. Egy kis rövid sétát követően a Jerikó ház kapuján lehet belépni az intézmény székhelyére.

Az intézmény rövid története: 

A XXIII. János Otthon székhelye a 1029 Budapest, Máriaremetei út 187. sz. alatt van, ahol a Jerikó Házban és Emmausz Házban 62 fő idős otthoni ellátása történik, apartmanos elhelyezéssel.

Az intézménynek három telephelye van.

Az Okos Gizella Ház, 1112 Budapest, Dayka Gábor utca 102-104. sz. alatt, ahol 115 fő idős tartós bentlakásos elhelyezése valósul meg.

A Názáret Ház, 1029 Budapest, Szent József utca 5. szám alatt, ahol 88 fő demenciával élő ellátott idős otthoni elhelyezése és 10 fő időskorúak nappali ellátása történik.

Szent József Ház, 2083 Solymár, Rákóczi út 4. szám alatt, ahol 32 fő idős nő ellátott. tartós bentlakásos elhelyezése valósul meg.

A szocializmus utolsó éveiben jött létre az Okos Gizella Ház, melynek vezetője Dr. Okos Gizella orvos volt. Az ellátórendszert tovább bővítették és Máriaremetén is megépült a Názáret Ház, majd később az Emmausz Ház és a Jerikó Ház.

Az Emmausz Ház 1990-ben nyílt meg egy bonni magyar hölgy adományának köszönhetően. A hírforrások szerint  már 1910-ben is működő vendéglő átépítésével jött létre ez a ház. A vendéglőt a 30-as évektől Balázs Antal bérelte a Máriaremetei Kegytemplomban szolgálatot ellátó szervita atyáktól. Az első kápolna az első emeleten egy kicsi szobában volt, ennek kialakítását az itt szolgáló Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció nővérei kezdeményezték. Ma a kápolna a II. emelten található, Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelték fel. 

A Jerikó Ház  2003-ban, a Széchenyi terv keretében épült fel, állami támogatásból. A kápolnát dr. Erdő Péter bíboros áldott meg Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a Karitász Elnöke és dr. Veres András akkori püspökkari titkár jelenlétében.

Mindkét ház önálló apartmanokkal, fürdőszobával, teakonyhával rendelkezik, ahová az idősek saját bútoraikat hozzák. Az épületek a Kegytemplom előtt helyezkednek el az ősfás parkban, gyönyörű természeti környezetben.

Szakmai munka: 

Az Otthonban keresztény szellemiségű, személyközpontú idősellátás megvalósítására törekszünk.  A székhelyen elsősorban átlagos idősellátást végzünk, kiváló tárgyi feltételekkel.

Szakmailag egyik legfontosabb irányelvünk a szeretetteljes, nyugodt, biztonságot nyújtó légkör megteremtése és biztosítása.

A gondos ápolás mellett kiemelten fontos a mentálhigiénés ellátás biztosítása. Programjaink az intézmény közösségi helyiségeiben, jó idő esetén az akadálymentesített belső udvarban zajlanak. Mindennapi motiválással törekszünk arra, hogy a legtöbb lakónkat bevonjuk a csoportos foglalkoztatásba és biztosítsuk a lelkiséget, a mindennapi hitélet gyakorlásának lehetőségét. Célunk, hogy – egészségügyi és szellemi állapotukat tiszteletben tartva - minél változatosabb programokat kínáljunk gondozottjaink számára, mely hozzájárul testi és mentális egészségük megtartásához és aktivitásukhoz.

Intézményünk máriaremetei részlegein az állatterápia módszerével is dolgozunk, melyről nagyon pozitív tapasztalataink vannak. A Jerikó és Emmausz Házainkban két terápiás kutya, Luca és Miki teszi szebbé mindennapjainkat és papagáj fogadja a belépőket. Erről a munkánkról készült riport csatolt fájlba meghallgatható.

Egyházi fenntartású intézményként nagy hangsúlyt fektetünk az egyházi év ünnepeire, melyek alapvetően meghatározzák az éves mentálhigiénés és foglalkoztatási tervünket.

A székhelyen programjainkban rendszeres:

  • a filmvetítés,
  • kvíz játékok,
  • kutyaterápia,
  • teadélután, ahol az új lakók megismerése is történik,
  • kézműves foglalkozások,
  • zenés előadások, koncertek,
  • kirándulások,
  • lelkigyakorlatok,
  • elmélkedések, ünnepre hangolódás.

A székhelyen lévő gondozási egységben kettő gondozási csoport, egyik csoport: a jó fizikai és mentális állapotban lévő lakók. Másik csoport: az ágyban fekvő és enyhe demenciával élő lakók.

Lakóink között van felszentelt pap, aki rendszeresen mutat be szentmisét, és a szentségek kiszolgáltatásánál is aktív.

Heti rendszerességgel, változó napokon, az Emmausz Házban nagykovácsiból jön a plébános szentmisét bemutatni, de a helyi kegytemplom plébánosa is teljesít szolgálatot az intézményben, főleg a betegek szentségének kiszolgáltatásánál.

2020.évtől F.t. Burányi Roland a Katolikus Szeretetszolgálat intézményi lelkésze is rendszeresen tart szentmisét, szentségkiszolgáltatást lelkivezetész az Otthonban.

Mindennapjainkról a https://www.facebook.com/xxiii.janosotthon/ is olvashat.

Az ellátottak elhelyezési körülményei: 

Az Emmausz és Jerikó házakban apartmanos elhelyezést biztosítunk lakóink számára, egy és kétágyas, teakonyhás, fürdőszobával ellátott szobákban, ahová lakóink saját bútoraikat hozzák be. Az épületek  teljes körűen akadálymentesítettek, lifttel rendelkeznek. A közösségi terek mellett kiemelten fontos, hogy kápolna is van a Házakban, ahol heti rendszereséggel szentmisén is részt vehetnek Lakóink.

2023.01.01-től a fenntartó 25 férőhelyre egyszeri belépési díjat állapított meg, melynek összege 6 000 000 Ft/apartman szoba, kétágyas elhelyezésnél 3 600 000 Ft/fő.

Lakók száma: 
62 fő
Intézményi térítési díj: 
8 035 Ft / nap
Szolgáltatások: 

A teljes körű ellátás és alapápolás mellett szakápolási tevékenységet is folytat intézményünk.

Az Otthonban havi rendszerességel van fodrász, pedikűr szolgáltatás, melyet a Lakó saját maga fizet a szolgáltatónak, vagy a letéti számlán elhelyezett költőpénz terhére az intézmény gondoskodik a szolgáltatás díjának megfizetéséről.

A Házakban digitális kábeltévé biztosított.

A Jerikó és Emmausz Házakban teljes wifi lefedettség van, továbbá egy közös számítógép és nyomtató is rendelkezésre áll akóink részére.

 

Látogatási idő: 

A hatályos házirend szerint, mindennap 10 órától - 18 óráig látogatható az intézmény.

Szentmise: 

Emmausz Ház kápolnája: hetenként, változó napokon, de. 9 órakor Kemenes Gábor atya misézik, csütörtök de. 9 órakor Burányi Roland intézményi lelkész celebrálja a szentmisét.
Jerikó Ház kápolnája:  vasárnap de. fél 10 óra, szentmisét bemutatja Herpy György atya.
Az Emmausz Házban mindennap délelőtt 9 órakor rózsafüzér imádság, vezeti Koltay Endre lakó.

Bekerüléshez szükséges dokumentumok jegyzéke: 

- Kérelem,
- Egészségi állapotra  vonatkozó igazolás,
- Jövedelemnyilatkozat,
- Vagyonnyilatkozat,

Gondozási szükségletvizsgálat alapozza meg a bekerülés feltételét.

 

Események, rendezvények: 

Egyházi évnek és a társadalmi ünnepeknek megfelelő ünnepek. (Ádvent, Karácsony, Farsang, Nagyböjt, Húsvét, Pünkösd megünneplése. Farsangi és szüreti bál stb.)

Kirándulások, zarándoklatok, lelki gyakorlatok.

Az intézménybe rendszeresen érkeznek előadó művészek, óvodás, iskolás gyermekek műsorokkal.

 

Belső visszaélés-bejelentés: 

Panaszbejelentés:
Szabályzat: mellékelve (pdf)
e-mail: panasz@flplaw.hu