Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon Máriaremete

Jelmondat: 
„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.”Lk. 6,31
E-mail cím: 
mariaremete@szeretetszolgalat.hu
Intézményvezető: 
Balog Józsefné
Ágazati azonosító: 
S0067021
Elhelyezés: 
férfiak, nők és házaspárok
Felvételért felelős személy neve: 
Bacsóné Csüllög Hanna idősek otthona, Andrásiné Kádár Enikő időskorúak nappali ellátása ellátása
Felvételért felelős személy telefonszáma: 
+36 1 391 82 20 mellék: 5303
+3630 648 8266 (idősek otthona); +3630 272 8073 (nappali ellátás, étkeztetés)
Felvételért felelős személy e-mail címe: 
Ügyfélfogadási rend: 

-Idősek Otthona elhelyezési ügyben:

Kedden és csütörtökön 9 órától 15 óráig.

-Időskorúak és demens személyek nappali ellátása és étkeztetés igénybevétele ügyben:

Minden munkanapon 9 órától 15 óráig.

Az intézmény megközelíthetősége és külső környezete: 

Az Otthon székhelye a főváros II. kerületében, a Máriaremetei út és a Szent József út sarkán található épületegyüttesben, az Otthon telephelye a Szent József út. 5. sz. alatt található házban működik, a Máriaremetei Kegytemplom közelében. Személyautóval jól megközelíthető az intézmény. Parkolási lehetőség a Máriaremetei úton és a Szent József utcában biztosított. Tömegközlekedéssel a 61-es villamossal, vagy a Szentlélek térről induló 29-es busszal a Hűvösvölgy végállomásig kell utazni, majd a Hűvösvölgyből induló 57-es, vagy a 257-es busszal a Máriaremetei kegytemplom megállóig. Egy kis rövid sétát követően a Jerikó ház kapuján lehet belépni az intézmény székhelyére.

Az intézmény rövid története: 

A máriaremetei Idősek Otthonának három háza van: a Názáret, az Emmausz és a Jerikó ház. A Názáret ház 1986-ban 20 férőhellyel indult Regőczi István atya édesanyjának családi házában. Az Otthon bővítése és hagyományos lelkisége Asztalos Margit és Fromvald Rozália több évtizedes áldozatos munkájának köszönhető. Jelenleg 88 férőhellyel működik az Otthon telephelye. Az Emmausz ház 1990-ben nyílt meg egy bonni magyar hölgy adományának köszönhetően. A Jerikó ház  2003-ban, a Széchenyi terv keretében épült fel, állami támogatásból. A székhelyen 62 férőhelyen történik az ellátás.

Új ellátási formaként került bevezetésre 2017. szeptemberében az időskorúak nappali ellátása, kiemelten a demenciával élő személyek ellátása és az étkeztetés alapellátási formák.

A nappali ellátásnak a BEFOGAD - LAK épület biztosít helyet, melyet 2017. szeptemberében adott át Varga Mihály miniszter úr és Czibere Károly államtitkár úr.   Mons. Eszterházy László kanonok úr megáldotta a felújított épületet Kisboldogasszony Ünnepe közeledtével.

Szakmai munka: 

Az Otthonban keresztény szellemiségű, személyközpontú idősellátás megvalósítására törekszünk. A telephelyen az ellátás főprofilja az Alzheimer betegek és időskori demenciában szenvedő betegek professzionális ellátása. A székhelyen átlagos idősellátást végzünk.

Új ellátási formaként  került bevezetésre 2017. őszén a telephelyen az idősek, kiemelten a demens személyek nappali ellátása  és az étkeztetés.

A telephely parkos udvarában található a „Befogad – lak”, ahová az idős, demens személyek reggel megérkeznek, napközben pihenhetnek, kisebb csoportokban foglalkozásokon részt vesznek és bekapcsolódnak a telephelyen működő demens foglalkozásokba is.

Időskorúak nappali ellátásának szolgáltatásai:

 • meleg ebéd, szükség szerint diéta biztosítása,
 • szabadidős programok szervezése,
 • fejlesztő tevékenységek biztosítása, mint gyógytorna, zenés torna, memória játék, kutyaterápia stb.
 • az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésének biztosítása,
 • az orvos utasítása alapján, szükségszerinti gyógyszerbeadás, állapot megfigyelés és arról jelzés a család és kezelőorvos felé,
 • az egészségügyi alap-és szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtás,

A Befogad - lak, az Idősek Otthona lakószobái, valamint az udvar a demens ellátottak speciális szükségleteinek figyelembe vételével lett kialakítva.

A szociális és egészségügyi ellátórendszer átalakulása következtében egyre nagyobb számban vannak jelen azok az idős ellátottak, akik számára a szociális gondozás és egészségügyi alapápolás mellett, biztosítjuk a szakápolást is.

Szakmailag egyik legfontosabb irányelvünk a szeretetteljes, nyugodt, biztonságot nyújtó légkör megteremtése és biztosítása.

A gondos ápolás mellett kiemelten fontos a mentálhigiénés ellátás biztosítása. Programjaink az intézmény közösségi helyiségeiben, jó idő esetén az akadálymentesített belső udvarban zajlanak. Mindennapi motiválással törekszünk arra, hogy a legtöbb lakónkat bevonjuk a csoportos foglalkoztatásba és biztosítsuk a lelkiséget, a mindennapi hitélet gyakorlásának lehetőségét. Célunk, hogy – egészségügyi és szellemi állapotukat tiszteletben tartva - minél változatosabb programokat kínáljunk gondozottjaink számára, mely hozzájárul testi és mentális egészségük megtartásához és aktivitásukhoz.

Mindennapi tevékenységünk igazodik az intézmény napi életritmusához. Fontos, hogy a foglalkozásoknak heti és ezen belül napi ritmusa legyen, mely kiszámíthatóságot, így biztonságérzetet nyújt ellátottaink számára. Napi bontásban részletesen kidolgozzuk a foglalkozások tematikáját, melyet a hét kezdetén mindig ismertetünk lakóinkkal és velük – ha szükség van rá – közösen módosítunk ezen. Ezáltal valósítható meg, hogy jól érezzék magukat és aktívan jelen tudjanak lenni a programokon. Az egyik legfontosabb naponta megvalósítandó célkitűzésünk a jó hangulat, a közösségben élés és a sikeresség élményének megélése az együttlétek során. Szakmailag feladatunk a meglévő fizikai és mentális képességeik készségeik fenntartása, lelki jóllétük megteremtése. Ehhez járul hozzá, hogy egész nap lehetőséget biztosítunk egyéni segítő beszélgetésre is, ahol útmutatást nyújthatunk a problémák megoldásához, feszültségek feloldásához. 

Egyházi fenntartású intézményként nagy hangsúlyt fektetünk az egyházi év ünnepeire, melyek alapvetően meghatározzák az éves mentálhigiénés és foglalkoztatási tervünket.

A székhelyen programjainkban rendszeres:

 • a filmvetítés,
 • kvíz játékok,
 • teadélután, ahol az új lakók megismerése is történik,
 • kézműves foglalkozások,
 • zenés előadások, koncertek,
 • kirándulások,
 • lelkigyakorlatok,
 • elmélkedések, ünnepre hangolódás.

A telephelyen programjainkban rendszeres:

 • filmklub,
 • memóriatorna,
 • gyógy - vizuális torna,
 • művészeti délelőtt: színek, érzések, emlékek előhívása,
 • aromaterápia,
 • kreatív délelőtt: só gyurma, színezés,
 • irodalmi, művészeti kvíz,
 • nosztalgia délután: régi dolgok felidézése,
 • állat – terápia Szent Ferenc Udvarában .

A Názáret Ház udvarát a demenciával élők speciális szükségleteinek figyelembe vételével alakítottuk ki és formáljuk folyamatosan.

2018. évben Szent Ferenc Udvarát alakítottuk ki, ahol elkerített részekben kisállatok vannak (nyúl, tyúk, kacsa), tervezzük még terápiás kutya és madarak elhelyezését is, valamint egy mini füvészkert is van, ahol különböző gyógynövények illata, látványa nyugtató hatással van a demenciával élő időseinkre. Az udvar elnevezést az ismert szentről kapta, aki a hagyomány szerint a belőle fakadó evangéliumi szeretettől vezérelve az állatokkal is tudott beszélgetni Isten dicsőségére. Tapasztalatunk, hogy a természeti környezet nagyon jó hatással van a demenciával élő idős otthoni és nappali ellátásban részt vevő ellátottainkra.

Az udvar kialakítása egy hozzátartozó adományának köszönhető, a további tereprendezést Varga Mihály miniszter úr és a fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat is támogatja

Három gondozási egységünk van.

A székhelyen lévő gondozási egységben kettő gondozási csoport, egyik csoport: a jó fizikai és mentális állapotban lévő lakók. Másik csoport: az ágyban fekvő és enyhe demenciában szenvedő lakók.

A telephelyen kettő gondozási egység van és ezen belül 2-2 gondozási csoport. Az első csoportban a középsúlyos demensek a második csoportban a súlyos demensek vannak.

Lakóink között van felszentelt pap, aki rendszeresen mutat be szentmisét, és a szentségek kiszolgáltatásánál is aktív.

Kedden az Emmausz Házban nagykovácsiból jön a plébános szentmisét bemutatni, de a helyi kegytemplom plébánosa is teljesít szolgálatot az intézményben, főleg a betegek szentségének kiszolgáltatásánál.

Amennyiben bármilyen oknál fogva nincs fizikailag jelen pap, a bazilikából behangosítják a szentmisét és világi áldoztató által az Eukarisztiához járulhatnak lakóink.

Az ellátottak elhelyezési körülményei: 

A Názáret házban kettő és háram ágyas  lakószobákban történik az elhelyezés, közös vizes blokkokkal. Az Emmausz és Jerikó házakban apartmanos elhelyezést biztosítunk lakóink számára, egy és kétágyas, teakonyhás, fürdőszobával ellátott szobákban, ahová lakóink saját bútoraikat hozzák be. Mindhárom épület teljes körűen akadálymentesített, lifttel ellátott. A közösségi terek mellett kiemelten fontos, hogy kápolna is van a Házakban, ahol heti rendszerséggel szentmisén is részt vehetnek Lakóink.

Lakók száma: 
150 fő
Intézményi térítési díj: 
135 000 Ft
174 000 Ft
Szolgáltatások: 

A teljes körű ellátás és alapápolás mellett szakápolási tevékenységet is folytat intézményünk.

Az Otthonban havi rendszerességel van fodrász, pedikűr szolgáltatás, melyet a Lakó saját maga fizet a szolgáltatónak, vagy a letéti számlán elhelyezett költőpénz terhére az intézmény gondoskodik a szolgáltatás díjának megfizetéséről.

Mind három Házunkban digitális kábeltévé biztosított, 40 adóval.

A Jerikó és Emmausz Házakban teljes wifi lefedettség van, továbbá egy közös számítógép és nyomtató is rendelkezésre áll akóink részére.

Időskorúak nappali ellátásában a napközbeni tartózkodás 500 Ft/nap, étkezés 700 Ft/ebéd.

Látogatási idő: 

Minden nap 9 órától 19 óráig.

Szentmise: 

Emmausz Ház kápolnája: kedd de. 10 óra, szentmisét bemutatja Kemenes Gábor atya.
Jerikó Ház kápolnája:  vasárnap de. fél 10 óra, szentmisét bemutatja Herpy György atya, koncelebrál Török Antal atya.
Názáret Ház aulája:  kedd de. 11 óra, szentmisét bemutatja Herpy György atya. A hét többi napján  fél 11 órától behangosítva a Kegytemplomból és világi áldoztató által az Eukarisztiához járulhatnak Lakóink.

Az Emmausz Házban mindennap délelőtt 9 órakor rózsafüzér imádság, vezeti Koltay Endre lakó.

Bekerüléshez szükséges dokumentumok jegyzéke: 

- Kérelem,
- Egészségi állapotra  vonatkozó igazolás,
- Jövedelemnyilatkozat,
- Vagyonnyilatkozat.

Események, rendezvények: 

Egyházi évnek és a társadalmi ünnepeknek megfelelő ünnepek. (Ádvent, Karácsony, Farsang, Nagyböjt, Húsvét, Pünkösd megünneplése. Fatsangi és szüreti bál stb.)

Kirándulások, zarándoklatok, lelki gyakorlatok.

Az intézménybe rendszeresen érkeznek előadó művészek, óvodás, iskolás gyermekek műsorokkal.