Magyar állampolgár

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(s)

Érintett jogszabályok: