„Láttuk csillagát napkeleten”

„Láttuk csillagát napkeleten”

 

Január 20-án intézményünkbe látogatott Juhos Imre, Szeretetszolgálatunk Központjának mentálhigiénés munkatársa, hogy megajándékozzon bennünket előadásával, amelyben szólt - egyebek mellett - a megtestesülésről, a három királyokról, jelentős vallási szimbólumokról, a békéről, Szent Józsefről, Szűz Máriáról.

Szebbnél szebb vallási képek kivetítésével tárultak elénk az életünket érintő jelentős szimbólumok, események. Láthattunk egy csodálatos műalkotást, betlehemi „jelenetet”. Karácsony titkát, a megtestesülést szemlélhettük. Lelki szemeink előtt megjelentek a Biblia hegyei, azok jelentősége, valamint az az egyszerű istálló, ahol a kis Jézus született.

Az előadó részletesen beszélt a csillagról is.  A csillag megvilágítja a gyermek Jézust, aki számunkra a „Világ világossága”.

Az előadó kiemelte a január 6-i ünnepünket: Ekkor tartottuk a három királyok és vízkereszt napját. A három napkeleti bölcs megpillantott egy csillagot, amelyet elkezdtek követni, hogy hódolatukat tegyék az újszülött király, a gyermek Jézus előtt. A csillag, mint Isten ajándéka jelent meg számukra.

A három napkeleti bölcs kapcsán érdemes arra gondolni, hogy a napkeleti bölcsek megtett útja a világban megszülető, felnövekvő, a felnőttkor és az időskor útján járó ember szimbóluma.

A három király megteszi a maga útját, mint ahogyan mi, emberek is: életünk során emberi kapcsolatokat építünk, élményeket szerzünk, hatások érnek bennünket, amelyekre valamilyen módon mindig reagálunk: szeretettel vagy bosszúsan, örömtől kicsattanóan, máskor búskomoran vagyunk jelen egy-egy élethelyzetben a minket ért hatások következtében.

Ahhoz, hogy az élet el tudjon indulni az embernek fényre, világosságra van szüksége. A fény teszi lehetővé a tájékozódást, azt, hogy észrevegyük, meglássuk egymást. A fény világossága szimbóluma az emberi gondolkodásnak, melegsége pedig a szeretetnek. A fényes csillag szemlélése felébreszti bennünk is a vágyat arra, hogy az életünkben is legyen világosság.

Azt szeretnénk, hogy világosság legyen bennünk, a családunkban, a világunkban, a közösségben, amelyhez tartozunk, s az egész világban.

Szó volt mindezen túl az angyalokról, a gyermek fürdetésének jelentőségéről, ami már utalás a Jordán folyóban való alámerülésére, valamint az Istenszülőről. Ellátottaink és dolgozóink érdeklődéssel hallgatták, szeretettel fogadták Juhos Imre előadását január 20-án, csütörtökön.

Az előadás végén hozzászólások következtek, majd a Köszönöm Uram című verssel fejeződött be a délelőtt.