Látogatási szabályzat

Készült az egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültséghez kapcsolódó eljárásrend figyelembevételével és a fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat útmutatója alapján

 

                                                                                                          Iktatószám: 194/2021/T.

 

A kapcsolattartás és eltávozás lehetőségét biztosítjuk az alábbi feltételekkel:

 

  •  

Skype kizárólag időpont egyeztetés mellett, előzetes bejelentkezés alapján történhet.

Időpont egyeztetés:

a 06 22 582 124-es telefonszámon Busznyákné Ács Anita szociális ügyintézőnél, kizárólag az alábbi időpontokban:

Munkanapokon, hétfőn és szerdán 14 és 15 óra között.

Időpont lemondása:

Ha a Skype-re egyeztetett időpontban mégsem tud megjelenni, kérjük, telefonon minél előbb jelezze, de legkésőbb a megelőző napon 15 óráig a fenti telefonszámon, vagy e-mail útján.

Személyes látogatás feltételei

Védettségi igazolvánnyal, Uniós oltási igazolvánnyal rendelkező látogatók esetében:

Egy lakóhoz egyszerre maximum 4 fő hozzátartozó (hozzátartozó hiányában, a lakó által megjelölt személy) érkezhet.

Látogatás helyszíne: az intézmény által a kijelölt látogatói tér.

Látogatási szabályok: érvényes védettségi igazolvány, Uniós oltási igazolvány és személyazonosításra alkalmas igazolvány, útlevél bemutatása, kötelező orrot, szájat eltakaró maszkviselés, kézfertőtlenítés. Nyilatkozat kitöltése, hőmérséklet mérése.

Látogatási idő: egy lakóhoz látogatási naponként maximum 20 perc

Ha az intézmény lakóját plexifal nem védi, abban az esetben kötelező számára is az orrot, szájat eltakaró maszk viselése.

Időpont egyeztetés:

a 06 22 582 124-es telefonszámon Busznyákné Ács Anita szociális ügyintézőnél, kizárólag az alábbi időpontokban:

Munkanapokon, hétfőn és szerdán 14 és 15 óra között.

 

kedden: 9,00 és 9,20 között 9,30 és 09,50 között, 10,00 és 10,20 között, 10,30 és 10,50 között

szerdán: 14,00 és 14,20 között, 14,30 és 14,50 között, 15,00 és 15,20 között, 15,30 és 15,50 között

csütörtök: 9,00 és 9,20 között 9,30 és 09,50 között, 10,00 és 10,20 között, 10,30 és 10,50 között

szombat: 14,00 és 14,20 között, 14,30 és 14,50 között, 15,00 és 15,20 között, 15,30 és 15,50 között

  • : 14,00 és 14,20 között, 14,30 és 14,50 között, 15,00 és 15,20 között, 15,30 és 15,50 között

A kapukat a fent megadott időpontban nyitjuk.

 

Uniós oltási igazolvánnyal, védettségi igazolvánnyal nem rendelkező látogató, vagy lakó esetén:

Előzetes regisztrációval, (fent megjelölt telefonszámon és időpontban) az arra kijelölt, biztonságosan izolált látogatótérben (plexifallal felszerelt).

Egy lakóhoz egyszerre maximum 4 fő közeli hozzátartozó (hozzátartozó hiányában, a lakó által megjelölt személy) érkezhet.

Látogatási idő maximum 20 perc.

 

 

kedden: 9,00 és 9,20 között 9,30 és 09,50 között, 10,00 és 10,20 között, 10,30 és 10,50 között

szerdán: 14,00 és 14,20 között, 14,30 és 14,50 között, 15,00 és 15,20 között, 15,30 és 15,50 között

csütörtök: 9,00 és 9,20 között 9,30 és 09,50 között, 10,00 és 10,20 között, 10,30 és 10,50 között

szombat: 14,00 és 14,20 között, 14,30 és 14,50 között, 15,00 és 15,20 között, 15,30 és 15,50 között

vasárnap: 14,00 és 14,20 között, 14,30 és 14,50 között, 15,00 és 15,20 között, 15,30 és 15,50 között

 

Fekvő beteg esetében

Előzetes regisztráció szükséges.

Egy lakóhoz egyszerre maximum 2 fő 18. életévét betöltött közeli hozzátartozó (hozzátartozó hiányában a lakó által megjelölt személy) érkezhet.

Látogatás helyszíne lakószoba.

Látogatási szabályok: érvényes Uniós oltási igazolvány vagy védettségi kártya és személyazonosításra alkalmas igazolvány, útlevél bemutatása, kötelező védőöltözet, orrot szájat eltakaró maszkviselés, kézfertőtlenítés, Nyilatkozat kitöltése, hőmérséklet mérése.

Látogatási idő: maximum 15 perc

Oltási igazolvány hiányában az intézményvezető engedélyével lehet fekvő beteget a lakószobában látogatni.

 

Izolált személy esetén

Izolációs szobában elhelyezett személy nem látogatható. Esetükben előzetes időpont egyeztetéssel továbbra is biztosítjuk a telefonon történő kommunikációs lehetőséget.

 

Intézménybe való belépés feltételei

Kizárólag fertőző betegségben nem szenvedő ember léphet be.

A látogatók hőmérsékletét az intézményvezető által arra megbízott személy ellenőrzi. Hőemelkedéses, lázas személy az intézménybe nem léphet be.

A látogatók számára kötelező maszk (kendő, egyéb orrot és szájat eltakaró eszköz) viselése (kérjük, lehetőség szerint ezt mindenki hozzon magával).

  1. látogatók belépéskor nyilatkozatot kötelesek kitölteni, egészségi állapotukról, valamint arról, hogy a látogatás szabályairól tájékoztatást kapott, azt magára nézve kötelező érvényűnek elismeri, az abban előírtakat betartja.

Az intézménybe történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. Az ehhez szükséges feltételeket az intézmény biztosítja.

Lakószobában történő látogatás esetén az orrot, szájat eltakaró maszkon kívül kötelező a védőkesztyű, védőköpeny, a lábbeli fertőtlenítése, és hajháló viselése. Az eszközöket intézményünk biztosítja.

A látogatás helyszíne

A látogatás kizárólag az intézmény által erre a célra kijelölt helyen történhet. Látogató a látogatásra kijelölt helyen kívül nem tartózkodhat.

 

Csomagok átvétele:

A csomagokat intézményünk dolgozója átveszi és átadja a csomag tulajdonosának.

Egy lakónak egy csomagot veszünk át látogatásonként, ezért a családot kérjük, közösen készítsenek egyet.

A csomag maximum 5 kg lehet. Az ennél nehezebb csomagokat nem vesszük át.

A csomagba kizárólag olyasmi kerülhet, amit fertőtleníteni tudunk. Házi készítésű élelmiszerek nem kerülhetnek a csomagba.

Előfordult több alkalommal, hogy a csomagban nagyobb, hegyes, éles kést vagy ollót, vényköteles gyógyszereket találtunk. Ezek az eszközök VESZÉLYESEK! Nem tehetők a csomagba.

 

 

 

Postai csomagok átvétele:

Munkanapokon, munkaidőben 15 óráig vesszük át.

A kapcsolattartónak megadott hozzátartozó felelőssége, hogy tájékoztassa a többi családtagot, rokont az éppen aktuális szabályokról.

 

Intézményből való eltávozás:

Az eltávozást minden esetben kérem írásban előre a csakvar@szeretetszolgalat.hu , vagy a műszakért felelős dolgozónak jelezzék. A szabadságos napokra vonatkozó igény továbbra is a Házirendünknek megfelelően a szabadság megkezdése előtt két munkanappal kell írásban jelezni, ellenkező esetben a távollétet nem tudjuk szabadságként elszámolni.

Eltávozás az intézményből 9 óra után.

Intézménybe való visszatérés feltételei:

védettségi igazolvánnyal nem rendelkező lakó 72 órát meghaladó eltávozása esetén:

Az intézmény területének elhagyása utáni visszatérést követően egy SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt NEGATÍV eredménye alapján.

Pozitív teszt esetén a visszatérés kizárólag az izolációs szobába lehetséges.

Az intézménybe való visszatérés minden esetben 16 óráig kell megtörténnie. 16 óra után az intézmény kapuit zárjuk. Késedelem esetén telefonos értesítést kérünk.

Több órás vagy napos eltávozás idejére a gyógyszereket, vagy okmányokat (személyi igazolvány, oltási igazolvány) kizárólag abban az esetben tudjuk összekészíteni, ha az eltávozást és a gyógyszer összekészítésére vonatkozó igényt előző munkanap14 óráig jelzik írásban, átadás írásos átvételi elismervény ellenében.

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021. október 29-én kiadott 66340-2/2021/EÜIG számú határozata értelmében:

• az intézményben haladéktalanul ideiglenes látogatási tilalom és az ellátottak vonatkozásában intézmény elhagyási tilalom léphet életbe (adott épületre vagy telephelyre vonatkozóan), abban az esetben, ha az intézményvezető az értékelés során megállapítja, hogy:

- „a gondozotti létszám 5 %-át meghaladja a SARS-Co V-2 fertőzöttek száma az egy épületben lévő gondozottak körében

és

- az izoláció a többi gondozottól és azok látogatóitól nem biztosítható.”

A szabályzat hatálybalépésének időpontja: 2021. 11. 15.

 

A szabályzat visszavonásig érvényes.

 

Tisztelt Látogatók!

 

A fenti szabályzatunkat az intézményünkben élő idős emberek egészségének védelme érdekében hoztuk.

Kérjük a szabályzatban foglaltak betartását, ez mindnyájunk közös érdeke.

Lehet, hogy túl szigorúnak tűnik. Sajnos lehetőségeink korlátozottak.

A látogatások alkalmára külön dolgozót kell biztosítanunk, ez mellett napi feladatainknak is eleget kell tennünk.

Szeretnénk, a fenti szabályok betartása mellett, minél több látogatónak lehetőséget biztosítani a találkozásra.

Megértésüket és türelmüket a magam és munkatársaim nevében is megköszönve.

 

                                                                                              Pirityi Hajnal

                                                                                              intézményvezető

Csákvár 2021. 11. 15.