Közeli hozzátartozó

1993.évi (III.)Törvény 4.§(d)

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(r.)