Közcélú adomány

1997.évi CXXIV. Tv 2.§.,

Érintett jogszabályok: