Korlátozó intézkedés

1993.évi (III.)Törvény 94/G.§ (1-4)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 101/A.§(1-8), 6.sz.melléklet

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 188.§(d),192.§(1-5)

60/2004. ESZCSM rendelet 1.§(1-2), 2.§(1-6),4.§(1-7),5.§(7,8,9)