Kockázat kezelése

2000.évi XXV.tv. 20.§,21.§

Érintett jogszabályok: