Kettős könyvvitel

2000. évi C. tv. (számviteli) 159.§

Érintett jogszabályok: