Kérelem

1993.évi (III.)Törvény 93.§(1-4)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§ (1-6), 3/A §(2), 1.sz. melléklet

2013/V. Törvény Ptk. 2:19,20,21,22§