Katolikus Szeretetszolgálat Szent Lajos Otthon

Jelmondat: 
A test és a szellem karbantartása a hit erejével segít az időskor szépségeinek megélésében.
Telefonszáma: 
+36 76 555 135
E-mail cím: 
lajosmizse@szeretetszolgalat.hu
Intézményvezető: 
Barna Tímea
Telephelyvezető neve: 
Bertáné Szőrös Mária
Ágazati azonosító: 
S0004860
Elhelyezés: 
férfiak, nők és házaspárok
Felvételért felelős személy neve: 
Soósné Móra Edit
Felvételért felelős személy telefonszáma: 
+36 76 555-135
Felvételért felelős személy e-mail címe: 
Ügyfélfogadási rend: 

Munkanapokon 9 órától 15 óráig.

Az intézmény megközelíthetősége és külső környezete: 

Az otthon Lajosmizse település szélén, az 5-ös főút mentén helyezkedik el. Tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető, buszmegálló 100 m-re található. Az épületet az úttesttől az otthonhoz tartozó park határolja el, amely kellemes környezetet teremt az ott élők számára. Az otthon mögötti tágas udvar lehetőséget kínál szabadidős programok szervezésére. 

Szakmai munka: 

A teljes körű ellátás megvalósulásában alapelvnek tekintjük a személyre szabott gondoskodást, valamint a professzionális ellátást. A személyre szabott gondoskodás alapja az adott személy egyéni szükségleteinek feltárása, preferenciáinak megismerése, és számára az azoknak megfelelő szolgáltatáselemek nyújtása. Kiemelt szempont, hogy minden lakónk a szükségletei szerint részesüljön szolgáltatásainkból, olyan mértékben, ami az ő helyzetének, állapotának megfelelő, szem előtt tartva a képességek, készségek fejlesztését vagy szinten tartását. Mindehhez elengedhetetlenül szükséges a családdal, hozzátartozókkal való kapcsolatok ápolása, szükség szerinti erősítése. Az ellátásban részesülők családtagjaival, rokonaival partneri kapcsolatot alakítunk ki, hiszen fontos szerepet töltenek be az itt élő idős életében. Jelenlétük meghatározó az idős ember számára, és éppen ezért fontos szerepet tölt be az őt segítő-gondozó folyamatok tervezése, megvalósítása során.         

Az itt élők számára nyújtott szolgáltatások esetében kiemelt jelentőségű a gondoskodás komplexitása, ami különböző szolgáltatáselemek egységében nyilvánul meg. A gondozási tevékenységek keretében történik az igénybe vevő részére a fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás, amely során a hangsúlyt a meglévő képesség megőrzésére helyezzük. Az egészségi állapot egyéni szükségletek szerinti javítását és fenntartását célzó tevékenységek valósulnak meg, amivel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az itt élő idősek minél nagyobb önállósággal éljék hétköznapjaikat.

Az otthonban kiemelt figyelmet fordítunk a demenciával élőkről való gondoskodásra, betegségükből adódó speciális szükségleteik kielégítésére. Nyugodt, meghitt környezet kialakításával alapozzuk meg a fejlesztő, szinten tartó segítségnyújtást. Kiemelt szerepe van a foglalkoztatásnak, amely során az egyéni igények, kedvelt tevékenységek figyelembe vételével történik a személyre szabott fejlesztő munka. Ahhoz, hogy ez az elvárt módon tudjon megvalósulni, számos foglalkozási lehetőséget kínálunk, hogy mindenki a számára leginkább kedvelt és jótékony hatású tevékenységbe tudjon bekapcsolódni.

Az ellátottak elhelyezési körülményei: 

Az otthonban 2-4 ágyas szobákban történő elhelyezésre van lehetőség, 3 lakószinten. A szinteken két-két társalgó áll rendlekezésre, ami teret kínál a szabadidő eltöltésére és közösségi tevékenységekre. 

A demenciával élőkről való gondoskodás ebben az otthonunkban is kiemelt figyelmet kap. Két részlegen belül, fizikailag is elkülönülten került kialakításra demens gondozási csoport. Ezek a csoportok a földszinten és az első emeleten találhatók. A térkialakítás során kiemelt szempont volt a fizikai biztonság garantálása mellett a kellemes, ingergazdag környezet megteremtése, amiben egyéni és csoportos elfoglaltságok biztosítására is lehetőség nyílik. A gondozási csoportokban lakók számára külön az adott szint egyik társalgó rendelkezésre áll a közösségi tevékenységekhez.

Lakók száma: 
160 fő
Intézményi térítési díj: 
4 300 Ft / nap
Szolgáltatások: 

Az otthonban teljes ellátást nyújtunk 24 órás ápoló-gondozó felügyelettel. A lakók számára ezen felül biztosított a napi ötszöri étkezés lehetősége (három főétkezés és két kisétkezés formájában), a textílival való ellátás, a hitélet gyakorlásának lehetősége, a mentális támogatás, képességmegőrző foglalkoztatás, szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége. Az egészségügyi ellátás keretében biztosítjuk az ellátást igénybevevők részére az orvosi és szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Az intézmény orvosa heti két alkalommal rendel intézményünkben, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás a helyi szakrendelővel való együttműködés keretében biztosított.

Látogatási idő: 

Az otthonban a látogatás minden nap 09:00-11:00-ig, valamint 13:00-16:00 óra között lehetséges. Látogatásra telefonos bejelentkezést követően van lehetőség, amit a  06-76/555-142-es számon munkanapokon 8:00-15:00 óra között tudnak megtenni. 

Bekerüléshez szükséges dokumentumok jegyzéke: 

Az otthonba történő felvétel feltétele, hogy az ellátást igénylő a szükséges dokumentumokat megküldje részünkre. A honlapon elérhető a kérelem formanyomtatvány és mellékletei, amelynek kitöltésében munkatársaink készséggel nyújtanak segítséget.
Az alább szintén megtalálható értékelő adatlapra az előgondozás folyamán lesz szükség.

Bekerüléshez szükséges dokumentumok: 
Állomány neveMéret
PDF ikon Kérelem713.49 KB
Fájl ertekelo_adatlap.docx264.39 KB