Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona, fénykereszt ünnepség

Áldás a dicsőséges fénykeresztért

 

 

A jászberényi Szent Klára Idősek Otthonába február 20-án, szerdán évfordulós ünnepségre érkeztek az intézmény dolgozói, lakói, meghívott vendégek. Minden esztendő február havában megrendezik - a 2013-ban az otthon udvarában felállított - fénykereszt szentelési évfordulót. 

 

2000. november 15-én II. János Pál pápa - akit ma már a szentek között tisztelhetünk - apostoli áldását adta mindazokra, akik fénykeresztet állítanak. Magyarországon az első 2002. november 1-jén Debrecenben talált otthonra. A kereszt a keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének és Isten tökéletes szeretetének a jele. Jézus a jeruzsálemi Golgotán, a Koponyák hegyén, keresztre feszítve adta életét az emberiségért. A IV. századtól a keresztények dicsőségének a jele.

 

Az ünnepi program koraeste kezdődött, az intézmény szomszédságában található Barátok templomában. Vargáné Deme Katalin intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket, és felolvasta a fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatójának, dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes köszöntő levelét a hallgatóságnak.

 

A műsort a szentmise előtt a hagyományokhoz híven ezúttal is a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium vegyes karától hallhattuk, akik idén is nagyon színvonalas zenés, prózás műsorral készültek. A kart Baginé Szalka Eszter vezette, zongorán pedig Farkasné Szőke Tünde és Taczman Mária tanárnők kísérték az énekkart.

 

Az ünnepi hálaadó szentmise 17 órakor kezdődött Versler Sándor káplán atya celebrálásában.

A prédikációban hallhattuk: „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, és aki hisz benne annak örök élete lesz. Fontosak vagyunk Isten számára. Sok helyen ott van a kereszt, sokan szimbólumként tekintenek rá, de mi keresztények elsősorban a szeretet jeleként. Az életünket jelenti, ezáltal megnyílott számunkra az örök élet ajtaja.”  - hallhattuk a szentbeszédben.

 

Az ünnepi szentmisét követően a hívek, a vendégek az intézmény udvarába vonultak át a világító fáklyák mellett. A fénykeresztnél elhangzott, hogy a kereszt Isten jelenvalóságát hirdeti ebben a földi világban, a kereszt magyar népünk történelmében is ott van. A fénykeresztet nemcsak a Szent Klára Idősek Otthona lakói, dolgozói tisztelhetik meg, hanem a város minden lakója előtt nyitott az intézmény, hogy a kereszt lábánál imádkozhassanak a hívek.

Ezt követően a jelenlévők közösen imádkoztak, majd az ünnepség az idősek otthona ebédlőjében szeretetvendégséggel, beszélgetéssel folytatódott az idei évfordulón.