Karácsonyi vers

1. Az Ige megtestesült Názáretben,

Kit Mária szűzen szült Betlehemben.

Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,

Imádjuk mindnyájan egyetemben.

 

2. Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége

Mindeneknek javára cselekedte.

E dolgon angyalok csodálkoznak,

Emberek, állatok álmélkodnak.

 

3. Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk

Jelen e szent oltáron, s magasztaljuk.

Mert szívünk ha tiszta és ártatlan,

Kedvesebb az neki, mint az arany.

 

4. Dicsôség és dícséret az Atyának,

E világra született szent Fiának,

És vele a kegyes Szentléleknek,

Szentháromságban az egy Istennek.