Kápolnaszentelés és püspöki áldás Csákváron- egy résztvevő beszámolója

Kápolnaszentelés és püspöki áldás Csákváron- egy résztvevő beszámolója

2017 11. 03-án a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince napját ünnepelte Csákváron, abban a kisvárosban, ahol a Szeretetszolgálat két intézménye, az Idősek Otthona, valamint a Családok Átmeneti Otthona is található, e szerzetesrend-alapító szentről kapták nevüket.

Az ünnepi szentmisét Spányi Antal megyéspüspök mutatta be Illés Szabolcs és Knausz Imre, Csákvár polgármestere és alpolgármestere jelenlétében. A szentmisén részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes főigazgató asszony és Dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet intézményvezető asszony, továbbá jelen voltak az Szeretetszolgálat munkatársai, valamint az otthonok lakói is.

Megyéspüspök úr a szentbeszédét Babits Mihály: Psychoanalisis christiana című művével szemléltette, amelynek fontos kérdése az ember formálódása, csiszolódása, vagyis, hogy élete során hogyan vetkőzi le azokat a tulajdonságokat, melyek fejlődését gátolják. Így válhat azzá, aminek Isten látni szeretné, amikor megérkezik elé, hiszen ő mindannyiunkat egy személyes és fontos cél érdekében teremtett. A csiszolódás fájdalmas lehet, ám, ahogy a költő is mondja, „szenvedni annyi, mint diadalt aratni”. A megyéspüspök úr hozzátette, hogy míg formálódunk, alakulunk, igyekezzünk az emberi erények betartásával, cselekedeteinken keresztül jót tenni másokkal, mert mindnyájunkat ez az út vezet el Isten személyéhez.

Fohászkodott az Atyához, hogy azok a személyek, akik egészségi állapotuk következtében már nem tudnak eljutni az idősek otthonában lévő megszentelt kápolnába, azok is meghallják Isten szavát, és Krisztussal együtt ők is hordozhassák keresztjét.

A szentmisét követően az ünneplők csoportja átvonult a Családok Átmeneti Otthonába, ahol Czili Annamária szakmai vezető asszony fogadta a látogatókat. Spányi Antal megyéspüspök úr megáldotta az intézményt, valamint annak lakóit és munkatársait.

Az Otthonban élő gyermekek a megyéspüspök úr kérdéseire adott tiszta, őszinte válaszaikkal mosolyt csaltak mindannyiunk arcára.

Az áldást követően az ünneplés az idősek otthonában, szeretetvendégség keretében folytatódott tovább. 

 

A kápolnaszentelésről és áldásról a helyi sajtó is beszámolt, a cikkük valamint felvételük alább megtekinthető.

 

"Püspöki áldás a Szeretetszolgálat csákvári otthonának felújított kápolnájára

2017.11.03. – Ünnepi szentmise keretében áldotta meg Spányi Antal megyés püspök a csákvári Szent Vince Otthon megújított kápolnáját. Az eseményen részt vett Dr. Egervári Ágnes főigazgató, a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat vezetője, a Szeretetszolgálat intézményvezetői, Csákvár város közéleti vezetői, a térség országgyűlési képviselője. Az ünnepen megjelent vendégeket, az otthonnal kapcsolatba álló szolgáltatók képviselőit, a munkatársakat, a lakókat és hozzátartozóikat, Dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet intézményvezető köszöntötte. Megköszönte a támogatóknak, hogy a szeretet apostoláról elnevezett katolikus idősotthon kápolnája, ebben az évben visszanyerhette eredeti szépségét. 

Az elmúlt esztendőben nevezték el ünnepélyes keretek között Páli Szent Vincéről a Szeretetszolgálat Csákvári Otthonát. Az igazgatónő akkor határozta el, hogy a következő évben a szent tiszteletére rendelt napra, a kápolna mögötti lakószobával összenyitják az otthon kápolnáját. A kibővített helyen az intézményben élők így, méltó módon tudjanak részt venni a közös imádságokon, a szentmiséken. 

Spányi Antal megyés püspök hálaadó szentmise keretében áldotta meg az egykor vincés nővérek fenntartásban működő intézmény megújított kápolnáját. Isten bőséges kegyelmét kérte mindazokra, akik a kápolna felújításához hozzájárultak. Megáldotta a dolgozókat, az otthon lakóit és azért imádkozott, hogy ezen a helyen tapasztalják meg a segítő szeretet kegyelmét, és ajánlják életüket, mindennapjaikat Isten szeretetébe.

Homíliájában a főpásztor a kápolnáról, mint Isten megszentelt helyéről beszélt, ahol az ember elcsendesedhet, leteheti terheit, ahol megtapasztalhatja nemcsak az Isten, de a közösség szeretetét is. A kápolna egy olyan hely, ahol formálódhatunk Isten elgondolása szerint, hogy egyre inkább készen legyünk az örök életre, hogy az erények, a tiszta szív, jó cselekedetek által megtisztulva, a Krisztusal való kereszthordozást vállalva, valóban Isten országának polgárai lehessünk. – fogalmazott a megyés püspök. Beszéde végén főpásztor azért fohászkodott, hogy az imádság megszentelt helyéről áradjon Isten szeretetének kisugárzó ereje és érje el mindazokat, akik fizikai gyengeségük miatt nem tudnak oda betérni. „Akik itt imádkoznak töltse el őket a békesség, és bízzanak annak az Istennek a szeretetében, aki elindított bennünket a létezés csodájába, és azóta is vezet minket az örökkévalóság felé. Ennek az otthonnak a lakói tapasztalják meg az Úr közelségét és jóságát, hogy könnyebb legyen elviselni mindazt, ami fájdalmat és szenvedést okoz. Mert Krisztussal a keresztet hordozva, az élet felé vezet az utunk, a Mennyei Atya örök országába.” - fejezte be beszédét a Spányi Antal püspök.

A csákvári idősek otthona az ország egész területéről fogadja a koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt bentlakásos ellátásra szoruló női lakókat. Testi, szellemi állapotuknak megfelelően gondozzák őket a kialakított gondozási, ápolási részlegekben. Az otthon életét ma is meghatározzák a kápolnában tartott szerzetesnői, közösségi élet hagyományos áhítat gyakorlatai."

http://www.fehervartv.hu/video/index/21734 

http://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/