Kapcsolattartáshoz való jog

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 11.§(7)

Érintett jogszabályok: