Jövedelemvizsgálat

1993.évi (III.)Törvény 116.§(1),119/C.§(1-2)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 22/A.§(1-4)