Jövedelemnyilatkozat, megállapítása

1993.évi (III.)Törvény 119/C.§(1-2)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3.§(3), 1.sz.melléklet