Jogviszony megszűnése

1993.évi (III.)Törvény 100.§,101.§

92/2008 (IV.23) Korm r, 9.§(5)b.