Jogszabályváltozások

11/2017. (VI.12,) EMMI rendelet a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről, 

12/2017. (VI.12,) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről.

 A Magyar Közlöny 127. számában megjelent:„Az emberi erőforrások minisztere 17/2017. (VIII. 10.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról” című része.

2017. évi LXXXVI. Törvénya Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról.

Kiemelendő, hogy a házi segítségnyújtás támogatása elszámolásakor az ellátottak éves számnak meghatározásánál nem egységes az osztószám! Míg szociális segítés esetén az ellátottak éves számát kell 251-gyel osztani, személyi gondozás esetében az éves összesített órák számát 252-vel kell osztani!

Az elszámolás alapja a szociális segítés tevékenységnaplója és a személyi gondozás tevékenységnaplója.

2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról.

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről.