Igénybevétel feltétele,intézményi elhelyezés

1993.évi (III.)Törvény 68.§(1-5)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 3/A.§(2), 12.§,14.§,