Húsvéti előkészület az Emmausz és Jerikó Házakban

Az idei Húsvét ünnepére is a pandémia korlátai között tudtunk készülni, de legnagyobb ünnepünk méltóságát megőriztük. Virágvasárnapot megelőző csütörtökön Ft. Burányi Roland intézményi lelkész tartott ünnepi szentmisét. Lakóink elvégezhették a szentgyónást. Nagyhét csütörtök délelőtt képes, zenés meditatív elmélkedés volt az Emmausz Házban. A betegek keresztútját elimádkoztuk, majd megemlékeztünk a nagycsütörtöki és nagypénteki eseményekről és Húsvét csodájáról. Közös énekekkel, imával hangolódtunk a kereszténység legnagyobb ünnepére. Ft. Herpy György atya egy mélyen megható áldással zárta ünnepi megemlékezésünket.

Köszönjük a mentálhigiénés munkatársaknak, hogy minden Házunkban elkészítették a szentsírt, az ünnepi díszítést!

Minden Kedves Családtagnak kívánunk áldott Húsvétot!

- intézményvezetés -

Babits Mihály: Eucharistia

Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
húsát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje

szállna mellükbe - de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér

minden családot s törzseket.
Egyik karja az igazság,
másik karja a Szeretet...