Hejcei kápolnabúcsú

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a hejcei Püspöki kastélyban

Hejce központjában találjuk a Püspöki Kastélyt, mely a Katolikus Szeretetszolgálat égisze alatt idősek otthonaként működött egészen 2015 januárjáig. Jelenleg üresen áll, a felújításra szoruló páratlan szépségű épület, melyet 1774-ben gróf Eszterházy Károly püspök, Fellner Jakab tervei alapján copf stílusban építtetett.

Az épülethez tartozó beépített kastélykápolna Johann Zircler felújításra szoruló mennyezetképével jelentős értéket képvisel.

Főtisztelendő Zsova János vizsolyi plébános úr megkereste Dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes főigazgató asszonyt, a Katolikus Szeretetszolgálat vezetőjét, a búcsúi szentmise megtartásának gondolatával. Szeptember 14-én, pénteken délután három órakor felhangzott a Hozsanna 253. éneke:

„Bemegyek szent templomodba,

Uram a szent oltárhoz.

Az aranyos oszlopok közt

A királyi trónushoz.” – énekeltük mindannyian, akik a Szeretetszolgálat számos otthonából érkeztünk, a környező települések - Vizsoly, Vilmány, Gönc, Hejce, Göncruszka, Encs, Boldogkőváralja - híveivel és lelkipásztoraival, Szabó László gönci és Polgári Ferenc boldogkőváraljai plébánosokkal. A csodás kápolna átimádkozott falai nem tudták befogadni a lelkes híveket, sokan a folyosóról hallgatták János atya ünnepi szentbeszédét: „Ma az egyház tekintetünket a gyalázat fájára, az ókor bitófájára szegezi, és ezt mondja: emberek nézzetek fel a keresztre, Jézus keresztjére!”

A folytatásban arról elmélkedett, kinek, mit jelent a kereszt, melyet türelemmel kell hordani, mert a Krisztus követéséért vállalt szenvedések nagy értékűek. Betegségeinkből származó szenvedéseinket is érdemszerzővé alakíthatjuk, ha Istenben megnyugodva, Krisztust követve akarjuk elviselni.

„Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.” (húsvéti örömének)

A szentmisét agapé követte, s nem maradt el a lelkes idegenvezetés sem, melyért köszönettel tartozunk egy helybéli lokálpatriótának.