„Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária.”

Első alkalommal látogatott el Erdélybe a Római katolikus egyház vezetője, Ferenc pápa a pünkösdi héten. Egy héttel a hagyományos csíksomlyói búcsú előtt misézett a legjelentősebb magyar zarándokhelyen, a somlyói nyeregben.

A Katolikus Szeretetszolgálat közel 50 fővel indult útjára a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhely felé, hogy a Szentatya áldása mellett találkozhasson Égi Édesanyánkkal. A hosszabb utazás apró viszontagságait a fokozódó jókedv, a közös imádságok, énekek valamint a páratlan székely vendégszeretet feledtette.

A zarándokok már a kora hajnali órákban elkezdtek gyülekezni a csíksomlyói hegynyeregben, és a zarándoklatot nehezítette a napok óta tartó eső és meredek hegyoldalban növekvő sár. A zarándokok több órán keresztül áztak, és várták Ferenc pápa érkezését az esőben, amely mégis elállt a Szentatya érkezésekor. Az időjárási körülmények ellenére folyamatosan érkeztek, amint Ferenc pápa homíliájában fogalmazott: Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást.

A Szentatya beszédében a zarándoklás átalakító, egymás testvéreivé varázsoló titkáról elmélkedett. A szentmise idején, az oltáron volt az ötszáz éves csíksomlyói Szűz Mária-kegyszobor, amelyet erre az ünnepi alkalomra szállítottak a hegynyeregbe. A szentmise végén Ferenc pápa Aranyrózsát (Rosa d’Oro - a pápák különleges Mária-kegyhelyeknek szánt adománya) helyezett el a csodatévő Szűzanya szobor lábánál, Mária iránti tisztelet jeléül és elismerését kifejezve a benne hívők hitéért.

Emellett az oltár felé vezető útra nagyméretű székely kaput állítottak, amelyre az a felirat került: "Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér ne légy hűtlen soha! A pápa látogatásának alkalmából 2019. jún. 1.”

A Katolikus Szeretetszolgálat hálát ad a lehetőségért, hogy a Szentatya áldása mellett és szavai szerint „Édesanyánk lábához gyermekként járulhattunk, szinte szavak nélkül, hogy így az ő szemével láthassuk magunkat, és hogy tekintetével elvezessen Ahhoz, aki az Út, az Igazság és az Élet, és hogy így egymásban valódi testvérekre leljünk. Ez pedig a jövő szálainak kézműves összefonását teszi szükségessé. Íme, ezért vagyunk itt, hogy közösen mondjuk: Édesanyánk, taníts meg minket összevarrni a jövőt.”