Gondozási szükséglet, igazolás

1993.évi (III.)Törvény 68.§(1-5), 68/A § (1-4)

9/1999 (XI.24,)SzCsM r. 4.§(2)

36/2007 (XII.)SzMM.r. 3.sz, 4.sz.melléklet

2007.évi CXXXI. Tv. 81.§(5-6)

340/2007. Korm.rend. 2.§