Gondnokság alatt álló, cselekvőképességet teljesen kizáró

Ptk. 2:22., 2:21.,

Érintett jogszabályok: