Garantált illetmény

1992.évi XXXIII.tv. 66.§

2012. évi  I. tv. (mt.) 153.§