Felújított Názáret Ház és lift átadó ünnep

Örömmel tölt el bennünket a 2022. szeptember 02-i ünnepünk, ahol a máriaremetei kegytemplomban hálát adtunk a gondviselő Istennek, hogy megújult a Názáret Házunk energetikai szempontból és elkészült a fekvőbeteg szállításra is alkalmas új liftünk. Ünnepünket megtisztelte jelenlétével Dr. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkára, Őrsi Gergely Budapest Főváros II. kerület Polgármestere, Dr. Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat Főigazgatója, Dr. Csókay András professzor, Dr. Gór Csaba választókerületi elnök, fenntartónk vezetőmunkatársai, a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeinek képviselői, lakóink és munkatársaink. A szentmisét követően a megújult intézményt, Ft. Burányi Roland intézményi lelkészünk áldotta meg, melyet egy szeretetlakoma követett az Emmausz Ház aulájában. Ünnepünk fényét növelte, hogy Molnár Balázs fuvolaművész darabjai is felcsendültek a kegytemplomban, majd az agapén Dunai Norman Dávid előadásában zongoraműveket hallhattunk. Az elmúlt két évben fenntartónknak köszönhetően a KEHOP-5.2.13-19-2019-00044. sz. projekt keretén belül teljes energetikai beruházás valósult meg az épületen nyílászáró cserékkel, hőszigeteléssel, napelemek telepítésével, az épület egy részén tetőhéjazat cserével. A beruházás az energiatakarékosság mellett, egységes arculatot adott az épületnek és az új nyílászárókkal a lakószobák komfortját is növelte. Az intézmény épületének korábbi személyszállító liftje harminc éve készült, kis mérete miatt alkalmatlan volt fekvő beteg szállítására és rendszeresen jelentkeztek üzemszünettel járó meghibásodások. A közel ötvenmilliós liftberuházás megvalósulásával a speciális szükségletű lakók tárgyi környezete javult, az épületben megvalósult a teljes körű akadálymentes közlekedés. A gondozási feltételek minőségi javulását is eredményezte a fejlesztés. A lakók szintek közötti kerekesszékben történő, biztonságos szállítása vált lehetővé, mely segíti a lakók kényelmét és az ápolók-gondozók mindennapi munkáját. A terápiás foglalkozásokat is segíti a beruházás megvalósulása, mivel egy időpontban tizenhárom fő lakó tud a földszinti aulába lemenni az ott bemutatott szentmisére, közös foglalkozásokra és nem utolsó sorban Szent Ferenc Udvarába is, ahol állatterápia céljából kis állatok (nyulak, tyúkok, kakas, gerlék, kutya, bárányok) és parkosított udvar, mini füvészkert várja speciális szükségletű, demenciával élő lakóinkat. A kisegítő munkakörben dolgozó munkavállalók munkafeltételeinek javulását is eredményezte az alagsorból, a mosoda szintjéről induló lift. A beruházást megelőzően egy emeletnyit (alagsor – földszint között) kézben kellett szállítani a szennyes és tiszta ruhákat, mely probléma az épület minden egyes szintjét összekötő lifttel megoldódott. A tárgyi környezet méltó lett ahhoz a munkához, ami intézményünk küldetése, mely szerint minden idős emberben, kiemelten pedig a demenciával élőkben, Jézust szolgálni.

Hála és köszönet van mindannyiunk szívében az intézmény fejlődésért, a gondozási körülmények javulásáért, de mindez csak akkor hordoz igazi értéket számunkra, ha mindennapi munkánkat, kapcsolatainkat a jézusi szeretet járja át, melyről Szent Pál apostol beszél a Korinthusiakhoz írt első levelében: „Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom… ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem… A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.”

-Balog Józsefné intézményvezető-