Eszközök értékvesztése

2000. évi C. tv. (számviteli) 54-56.§

Érintett jogszabályok: