Eszközök értékcsökkenése

2000. évi C. tv. (számviteli) 52-53.§

Érintett jogszabályok: