Eszközök bekerülési értéke

2000. évi C. tv. (számviteli) 47-51.§

Érintett jogszabályok: