Értékelés (szakmai munka) fenntartó

1993.évi (III.)Törvény 92/B.(1)d.

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 13.§