EMMI felhívás

"Tisztelt Intézményvezető Asszony/úr, kedves Kollégák!

Az elmúlt években egyre nagyobb igény mutatkozott a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó vezetők folyamatos szakmai megújulását, tudatos és hatékony irányítóként való tevékenykedését, kompetencia-tudatosságának fejlesztését biztosító képzési rendszer kialakítására. Meggyőződéssé vált, hogy szakmai minőségfejlesztésre csak tudatosan működő és jól felkészített vezető szakemberek segítségével kerülhet sor.

Ennek az elvárásnak a szociális ágazati szakpolitika irányítóiként a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 2018. január 1-jei hatálybaléptetésével kívántunk eleget tenni.

Az EMMI rendelet célja, hogy a magyarországi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben vezetői munkakörben dolgozók feladatellátásához egységes és kötelező vezetőképzési rendszert biztosítson, ami megteremti a vezetői szerephez szükséges ismeretek teljes körű átadását, és a vezetői képességek és készségek professzionális szintű fejlesztését. A vezetőképzés végleges programjának elkészítését a Semmelweis Egyetemmel – mint kijelölt képzőszervvel – közösen végezzük.

Annak érdekében, hogy a kialakításra kerülő képzési program minél jobban illeszkedjen az ágazatban dolgozó vezetők igényeihez, kidolgozásra került egy előzetes felmérés, mely segítséget nyújt a képzésszervezőek számára ahhoz, hogy részletesen tájékozódjanak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó vezetők vezetési gyakorlatáról, mindennapi kihívásaikról.

Az EMMI rendelet 1. §-ában meghatározásra került, hogy kik azok a személyes gondoskodást végző személyek, akik a szociális ágazati vezetőképzésen kötelesek részt venni. Kérem, hogy ennek megfelelően a csatolt linket (https://goo.gl/forms/x3eu7sIpbejTxhhi2) valamennyi, az Ön irányítása és az EMMI rendelet személyi hatálya alá tartozó vezető számára szíveskedjen eljuttatni, annak érdekében, hogy a kialakításra kerülő képzési program minél jobban szolgálja a kollégák eredményes felkészülését.

A válaszadásra 2017. november 27-én, hétfőig van lehetőség.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Nyitrai Imre

helyettes államtitkár"