Életmentő beavatkozás

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(n)

Érintett jogszabályok: